Przygotowania regionalnej kadry do organizowania

14 lutego zakończyło się w Warszawie 2-dniowe szkolenie regionalnych organizatorów związkowych, w którym wzięło udział 16 osób z Regionów: Warmińsko-Mazurskiego, Gdańskiego, Podbeskidzia, Mazowsze, Częstochowskiego, Dolny Śląsk, Środkowowschodniego i Podkarpacie.
 
Organizatorzy związkowi wymieniali swoje doświadczenia na temat pozyskiwania, rozmawiano o kampaniach i metodach organizowania pracowników, sposobach docierania do ludzi, zwłaszcza młodych. Poruszano także kwestie rozwiązań, jakie należy stosować przeciw przeszkodom wynikającym z coraz częściejszych antyzwiązkowych działań pracodawców oraz planowano wspólne działania.
 
 
Strategię współpracy Komisji Krajowej z Zarządami Regionów przedstawił uczestnikom Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju Związku. Dzięki bezpośredniej współpracy DRZ KK z Regionami tylko w styczniu udało się zorganizować ponad 400 nowych członków, tworząc 7 organizacji zakładowych, między innymi w: PPHU Wofam z grupy kapitałowej Black Red White (Region Środkowowschodni), Leroy Merlin (Region Podlaski), Dobroplast (Region Mazowsze) czy Zakład Wodociągów i Kanalizacji (Region Świętokrzyski).
 
- Bardzo się cieszę, że szkolą się kolejne osoby, które dla „S" pracować będą na tej pierwszej linii. Priorytetem dla naszego Związku jest rozwój i profesjonalizm działaczy związkowych. Dziękuję regionom za to, że pomimo okresu wyborczego w organizacjach zakładowych myślą o tym, żeby przygotowywać nowych organizatorów, którzy swoją pracą doprowadzą do stałego wzrostu liczby członków Związku, co pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć siłę i skuteczność – powiedział Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej, odpowiedzialny za struktury regionalne oraz rozwój Związku i szkolenia
 
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Janusza Zabiegę, kierownika działu szkoleń i Kacpra Stachowskiego, kierownika DRZ. NSZZ „Solidarność” posiada ponad 30 organizatorów związkowych. Wyzwanie stojące przed Związkiem jest bardzo duże, ponieważ świat pracy w Polsce liczy ponad 15 mln. ludzi.
© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone