SYSTEM PREMIOWANIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

Szanowni Pracownicy Administracji UKSW!


Uprzejmie informujemy, że Pracodawca wbrew opinii Związków Zawodowych działających w UKSW forsuje wprowadzenie nowego systemu premiowania. Związki Zawodowe zorganizowały w tej sprawie zebranie informacyjno-konsultacyjne 7 listopada 2013r.  podczas którego nowy system premiowania został oceniony negatywnie. W ostatnim czasie upowszechniane są na UKSW informacje, że nowy system daje pracownikom znaczące korzyści finansowe, a tymczasem Związki Zawodowe uniemożliwiają jego wprowadzenie.


Niniejszym oświadczamy, że nie zamierzamy prowadzić działań wymierzonych przeciw materialnym interesom pracowników. W związku z tym, uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników administracyjnych na otwarte zebranie związkowe 26.02.2014r. o godz. 16.00 w Auli Szumana ( Kampus przy ul. Wójcickiego 1/3), podczas którego przeprowadzimy konsultacyjne głosowanie nad poparciem nowego systemu premiowania, proponowanego przez władze UKSW.

Szanowni Państwo!
Apelujemy o udział do wszystkich pracowników administracji. Wasz głos będzie podstawą naszej decyzji. Prosimy o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu w swoich komórkach organizacyjnych na wypadek gdyby nasz mail nie dotarł do wszystkich.

Za Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” UKSW

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca

W załączeniu do pobrania i przeczytania znajdują się:

1. zaproponowany przez władze UKSW Regulamin Premiowania

2. odpowiedź na propozycję i stanowisko związków zawodowych z 14 lutego

3. stanowisko związków zawodowych z 21 lutego

 

 

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone