Przedświąteczna pomoc dla członków organizacji zakładowej

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjęła uchwałę w sprawie pomocy przedświątecznej dla swoich członków. Każdy członek związku może się ubiegać o taką pomoc składając pisemną prośbę na ręce skarbnika.

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone