32 rocznica powstania TKK

22 kwietnia 1982 r., kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. Jako podziemny organ zdelegalizowanego Związku miała za zadanie koordynować działalność struktur w poszczególnych regionach.
 
W skład TKK wchodzili: Zbigniew Bujak z Regionu Mazowsze, Władysław Frasyniuk z Regionu Dolny Śląsk, Władysław Hardek z Regionu Małopolska i Bogdan Lis z Regionu Gdańskiego. Współpracownikami TKK byli  m.in. Jerzy Buzek, Lech Kaczyński, Ryszard Musielak, Zdzisław Najder i Antoni Stawikowski, Henryk Wujec oraz inni liderzy poszczególnych struktur podziemnej „Solidarności”. W Brukseli powstało  przedstawicielstwo zagraniczne TKK.
 
W pierwszych oświadczeniach TKK wyraziła gotowość podjęcia negocjacji z władzą po zwolnieniu wszystkich internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego oraz ogłoszeniu amnestii dla wcześniejszej skazanych i aresztowanych działaczy opozycyjnych. Te założenia okazały się płonne, władze nie zamierzały rozmawiać z „nielegalną organizacją związkową”.
 
TKK współpracowała z regionalnymi komisjami koordynacyjnymi utworzonymi w wielu regionach. 25 października 1987 r. na wspólnym posiedzeniu TKK i Tymczasowej Rady NSZZ „S” powołano jednolite kierownictwo – Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”. KKW stała się jawną władzą „Solidarności”.
 
© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone