Nowy skład Komisji Zakładowej

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW na kadencję 2014-2018

  1. Jolanta Białkowska – Przewodnicząca KZ
  2. Magdalena Łaptaś – Z-ca przewodniczącego KZ
  3. Jolanta Wierzbicka – Sekretarz KZ
  4. Roman Poletyło – Skarbnik KZ
  5. Anna Siniarska-Wolańska – Członek KZSkład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2018

  1. Joanna Jackowska – Przewodnicząca
  2. Judyta Iwańska
  3. Tomasz Białkowski
© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone