Prośba o opinię

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW zwraca się z prośbą do swoich członków a także pracowników UKSW o uwagi dotyczące treści Zarządzenia Rektora nr 31/2014 z 28 kwietnia 2014 r.: "Procedura zapobiegania lobbingowi, zachowaniom dyskryminującym i niepożądanym w UKSW".
Poprawki  przez nas zgłoszone nie  zostały uwzględnione w treści zarządzenia. Do dnia 23 maja prosimy o nadsyłanie swoich uwag na adres solidarność@uksw.edu.pl.


Za Komisję Zakładową

Jolanta Białkowska
Przewodnicząca KZ w UKSW

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone