Komunikat po posiedzeniu Komisji Zakładowej

23 maja odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność na UKSW.

Poruszono następujące zagadnienia, o których chcemy poinformować:

  1. Nasza organizacja powiększyła się o dwie osoby.
  2. Podjęto Uchwałę o przynależności do sekcji branżowej NSZZ Solidarność czyli do Krajowej Sekcji Nauki (KSN), która jest reprezentacją  środowiska nauki i szkolnictwa wyższego. O tym, jakie działania na rzecz pracowników podejmuje KSN można dowiedzieć się na stronie: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/
  3. Podjęto dyskusję nad strategią działania KZ w kadencji 2014-2018. Członkowie KZ podkreślili, że należy przeprowadzać działania informacyjne dotyczące praw pracowniczych i ich obrony wśród członków organizacji związkowej, ale także pracowników UKSW.  
  4. Do konsultacji w/s zarządzenia antymobbingowego w UKSW wyznaczono koleżanki: Magdalenę Łaptaś, Joanna Grzelak i Katarzynę Mikocką.
  5. Podsumowano akcję „pomoc przedświąteczna dla związkowców”, gdzie łączna kwota zapomóg wyniosła 2856 zł.
  6. KSN NSZZ „Solidarność” i ZNP prowadziło od kilku lat rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Sejmową Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącą podwyżek dla pracowników szkół wyższych. Efektem tych rozmów jest trzyletni program podwyżek na lata 2013-2015. Dotację na ten cel w roku 2014 Ministerstwo przekazało już władzom uczelni. Kwota dotacji dla naszego Uniwersytetu wynosi 8 160 000 zł. Do negocjacji w tej sprawie zostały powołane koleżanki: Jolanta Białkowska, Anna Siniarska-Wolańska i Jolanta Wierzbicka. 
© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone