Przebieg negocjacji płacowych

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przebiegu negocjacji płacowych pomiędzy Komisją Zakładową a władzami uczelni.

 

Przebieg negocjacji podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzeń za rok 2014.
 

  • Pierwsze spotkanie informacyjne w odbyło się w dniu 4 lutego 2014 gdzie obie strony zadeklarowały chęć szybkiego spotkania  i podziału środków na podwyżki i została zarysowana wstępna koncepcja podziału środków.
  • Następne spotkanie odbyło się w kwietniu, na którym Ks. Rektor poinformował o wysokości dotacji na wynagrodzenia i o konieczności przeprowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi. Nakreślono wstępne założenia, których powinny trzymać się obie strony w rozmowach.
  • W dniu 27.05.2014 NSZZ „Solidarność’ skierował pismo do Rektora o udostępnienie kopii pisma z MNISW dnia ws wysokości dotacji na podwyżki. Odpowiedź Rektora nadeszła w dniu 30.05.2014

 

 

  • Następnie oba związki skierowały pismo w dniu 04.06.2014r. z prośbą o spotkanie w/s negocjacji płacowych.

 

  • Pismo zapraszające do negocjacji od pana Prorektora  Cytowskiego zostało skierowane do związków  12.06.2014r. Związki zostały zaproszone na rozmowy w dniu 17 czerwca na godz. 11.15
  • Na spotkaniu,  po negocjacjach ustalono treść porozumienia, które zostało podpisane w dniu 23 czerwca.
  • Po podpisaniu porozumienia pojawiły się niejasności i w tej sprawie oba związki wnioskowały o szybkie spotkanie  z ks. Rektorem ( pismo z dn. 25.06.2014r.) w celu wyjaśnienia sprawy. Ks. Rektor wyznaczył spotkanie na  01.07.2014r. o godz. 12.00

 

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone