Olimpiada Solidarności

We wrześniu rozpoczyna się internetowa rejestracja szkół do II edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Konkurs jest adresowany do uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Członkowie zwycięskiej drużyny zostaną nagrodzeni indeksami na studia dzienne na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Warszawskim oraz bonami (ważnymi 3 lata) na nabycie dowolnych 50 publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrody otrzymają również nauczyciele prowadzący uczniów ze zwycięskiej drużyny oraz członkowie drużyn, które zdobyły II i III miejsce, a także szkoły, z których pochodzić będą nagrodzeni uczniowie.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego i ma na celu popularyzowanie wiedzy o historii Polski lat 1970-1990.

Warunkiem wzięcia przez szkołę udziału w Olimpiadzie Solidarności jest rejestracja szkoły na stronie internetowej konkursu, nie później niż do 10 listopada 2014 roku. Rejestracji dokonuje nauczyciel prowadzący.

Czytaj więcej: www.solidarnosc.gda.pl

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone