Pomoc świąteczna

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjęła uchwałę w sprawie pomocy przedświątecznej dla swoich członków. 

Każdy zainteresowany członek związku może się ubiegać o taką pomoc składając pisemną prośbę na ręce skarbnika  Romana Poletyło (Archiwum UKSW, Kampus na ul. Wóycickiego) w nieprzekraczalnym terminie do  28 listopada 2014 r.


W imieniu KZ

Jolanta Białkowska

Przewodnicząca KZ

NSZZ "Solidarność" w UKSW

 

wniosek należy zgłaszać na dokumencie dostępnym pod tym linkiem

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone