Czarna procesja nauki

Drodzy pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego! Poniżej przedstawiamy materiału Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.


Informacja Prasowa, Warszawa, 05.06.2015 r.
               
10 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00 spod bram Uniwersytetu Warszawskiego wyruszy „czarna procesja” która uda się pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Celem manifestacji jest zaprotestowanie przeciwko prowadzonej w ostatnich latach polityce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pochodzie wezmą udział ramię w ramię studenci, doktoranci i pracownicy naukowi z niemal wszystkich polskich ośrodków uniwersyteckich.
„Czarna procesja” jest nawiązaniem do jednego z najdonioślejszych wydarzeń z historii Polski z czasów reform Oświecenia. Niegdyś szli w niej reprezentacji Stanu Trzeciego chcący zwrócić uwagę króla na zły stan miast i problemy stanu mieszczańskiego. Tym razem, 226 lat później, w procesji wezmą udział przedstawiciele polskiej nauki sprzeciwiający się postępującej degradacji publicznych instytucji szkolnictwa wyższego, tak ważnych z punku widzenia prawidłowego funkcjonowania i siły państwa. Polska nauka jest katastrofalnie niedofinansowana. Odbywające się z miażdżącą konsekwencją przesunięcia finansowania ze środków strukturalnych na granty, wbrew zapewnieniom, nie promują najlepszych, lecz najsilniejszych. Plan zmierzający de facto do wyniszczenia szkolnictwa wyższego we wszystkich niemal ośrodkach pozametropolitalnych wkrótce spowoduje intelektualne pustynnienie kraju. Zmuszani do zmagań z gigantyczną biurokracją, wypełniający mnożone przez ministerstwo sprawozdania, podania i wnioski, naukowcy i nauczyciele akademiccy marnotrawią czas, który powinni poświęcać swemu zawodowemu powołaniu.
Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi nie zamierzają dłużej przyglądać się bezczynnie dogorywaniu szkolnictwa wyższego. Zjednoczeni, pójdą w „Czarnej Procesji”, ponieważ polityka ministerstwa wobec nauki przypomina cichy pogrzeb. We wspólnej sprawie przedstawiciele wszystkich uniwersytetów w przemarszu po Warszawie zaprotestują przeciwko niszczącej polityce polskiego rządu.
 

 

Warszawa, dn. 29 maja 2015

Szanowni Państwo,

           

W imieniu Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej kierujemy do Państwa list w sprawie protestu uniwersytetów wobec polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Sformułowane przez nas rok temu postulaty (dostępne na naszej stronie internetowej) dotyczące zmiany sposobu finansowania jednostek naukowych zyskały ostatecznie poparcie 70 instytutów naukowych oraz dwóch towarzystw naukowych. Było to największe takie wystąpienie po 1989 roku.
Przedstawiciele licznych środowisk naukowych i trzech związków zawodowych działających na uczelniach wyrazili wolę współdziałania z naszym ruchem podczas kongresu "Kryzys uczelni - kryzys nauki - kryzys pracy", który odbył się w lutym tego roku w Fundacji Batorego. Kongres skonsolidował środowisko,  a poruszone na nim kwestie stały się przedmiotem istotnych publikacji i dyskusji w mediach w całej Polsce. Uwagę społeczeństwa zwróciła determinacja wielu ośrodków naukowych, które zdecydowały się na protest w przypadku zignorowania popartych przez nie postulatów.
Wszyscy liczyliśmy na to, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zareaguje na głosy ludzi nauki. Niestety, podjęte po długim oczekiwaniu rozmowy z Ministerstwem były bardzo rozczarowujące. Ministerstwo odrzuciło wszystkie podstawowe dla środowiska naukowego postulaty, nie podając rzeczowych argumentów.
W związku z takimi reakcjami Ministerstwa, konieczna jest zasadnicza zmiana strategii działania. Środkami czysto gabinetowymi nic w obecnej sytuacji nie osiągniemy. Powagę sytuacji pogłębiają niepokojące sygnały z posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Minister Nauki, które dotarły również do prasy. Dowiadujemy się, że wiceminister nauki prof. Daria Nałęcz oraz doradca prezydencki prof. Maciej Żylicz rozważali możliwość tzw. "konsolidacji" uczelni, polegającej na tym, iż podmiot publiczny (czyli uczelnia publiczna) "wnosiłby majątek do podmiotu prywatnego, tworząc w ten sposób podmiot prywatny".
W tym kontekście nie dziwi fakt, że MNiSW stara się nie słyszeć głosu środowisk naukowych, które w zdecydowanej większości opowiadają się przeciwko projektom prywatyzacji uczelni państwowych i przeciwko zamykaniu tzw. "nierentownych" wydziałów i "nierentownych" uniwersytetów w mniejszych ośrodkach.
Dlatego duża część środowiska akademickiego jest zgodna co do konieczności zorganizowania protestów. Solidarne wystąpienie jest nam dzisiaj szczególnie potrzebne. Skądinąd wiemy, że szanse na wypracowanie korzystnych rozwiązań są niemałe, szczególnie ze względu na jesienne wybory do Parlamentu. Wstępna mobilizacja już się rozpoczęła – półtora roku temu nikt nie podejrzewał, że 70 instytutów będzie walczyć ramię w ramię. Na UW i UJ rozpoczęły się wystąpienia studenckie, które popierają nasze postulaty. Nie pozostawajmy obojętnymi w sprawach, które także od nas zależą.
W środę 10 czerwca o godz. 12.00 stowarzyszenie Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej organizuje "czarną procesję nauki" od Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście) pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – szczegółowe informacje na naszej stronie.
Istnieje także możliwość, aby jednostki, które popierają postulaty KKHP, przystąpiły także do akcji informacyjnej, polegającej na rozpowszechnianiu przygotowanych przez KKHP ulotek. Znakiem solidarności może być także wywieszenie czarnej flagi.
W załączeniu przesyłamy pierwszy numer naszego biuletynu oraz adres strony internetowej z naszymi postulatami:  http://komitethumanistyki.pl/program/postulaty-antykryzysowe/

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone