OŚWIADCZENIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE UKSW

 

Warszawa 26.06.2012 r.

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UKSW uprzejmie informuje, że w dn. 20 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę dotyczącą zmian w Statucie UKSW. W uchwale tej stwierdzamy, że termin 3 dni, w którym mieliśmy zaopiniować projekt zmian w Statucie jest niewystarczający. Komisja Zakładowa uzasadniła swoje stanowisko w następujący sposób:

Statut UKSW jest dokumentem stanowiącym podstawę formalno-prawną oraz organizacyjno-zarządczą funkcjonowania zakładu pracy. Pragniemy podkreślić, że wszelkie działania dotyczące tak ważnego dla wszystkich pracowników aktu normatywnego muszą być podejmowane z najwyższą starannością i troską o dobro Uniwersytetu i jego kadry pracowniczej i kierowniczej.”

W konsekwencji naszego stanowiska projekt zmian w Statucie został zdjęty z porządku obrad Senatu UKSW w dn. 21 czerwca 2012 r.

Komisja Zakładowa przedstawi swoje stanowisko w sprawie projektu zmian w Statucie w najbliższych dniach, aby umożliwić przeprowadzenie przewidzianych przez Kodeks Pracy (art. 104) uzgodnień pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Przewodnicząca - Jolanta Wierzbicka

 

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone