Dr hab. Rafał Wiśniewski Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury

Członek naszej organizacji związkowej, Rafał Wiśniewski, został dyrektorem NCK!

 Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał dzisiaj dr. hab. Rafała Wiśniewskiego na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Rafał Wiśniewski urodził się w 1977 r. Związany jest z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Socjologii. Habilitację uzyskał w 2016 r. za pracę „Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży”. Jest także Wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz  członkiem Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. Autor publikacji i artykułów z zakresu socjologii kultury, komunikacji międzykulturowej oraz socjologii młodzieży, m.in. „Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością i zmianą”, red. R. Wiśniewski, M. Szupejko (2012); „Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu”, red. T. Maślanka, R. Wiśniewski (2015); „Sociologies of Formality and Informality”, red. A.Mica, J. Winczorek, R. Wiśniewski (2015).

Dotychczas obowiązki Dyrektora NCK pełniła Eliza Dzwonkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Współpracy Lokalnej.

 

Źródło: www.nck.pl

 

 

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone