Śpieszmy się kochać ludzi...

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”
                                                            ( Albert Einstein)

Łącząc się w bólu z naszą Koleżanką

Jolantą Wierzbicką i jej bliskimi

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Z powodu śmierci  Mamy

Koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” w UKSW

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone