Prawa pracownicze w Ustawie o szkolnictwie wyższym

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pismem odnośnie uwzględnienia w nowym projekcie Ustawy kwestii dotyczących praw pracowniczych.

Ministerstwo uspokaja: "(...) wszelkie kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego, w tym również podstawowych regulacji praw pracowniczych w uczelniach, zostaną kompleksowo uregulowane w ramach projektu "Ustawa 2.0"(...)" pisze sekretarz stanu Aleksander Bobko.

 

Pismo WKDS i odpowiedź Ministerstwa są dostępne po kliknięciu.

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone