Opinia Krajowej Sekcji Nauki o projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 21 października 2017 r. przyjęła opinie do projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 roku.

Opinie te zostały zawarte w zamieszczonych poniżej dokumentach i przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone