Niedziela wspólnym dobrem - konferencja na UKSW

Niedziela wspólnym dobrem – to temat konferencji, którą zorganizowano na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25.02.2013.

– Chcemy pokazać niedzielę z różnych punktów widzenia. Nie tylko od strony podstaw teologicznych ale także z punktu widzenia ekonomicznego – mówił ks. dr Tomasz Wielebski z Wydziału Teologicznego UKSW, jeden z organizatorów konferencji. Nad kwestią pracy w niedzielę dyskutowali eksperci, w tym reprezentanci Solidarności i przedstawiciele Kościoła.

Abp. Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski nigdy nie przypuszczałby- choćby wtedy, gdy dawno temu Polacy wywalczyli sobie wolne soboty - że kiedyś trzeba będzie walczyć o… wolne niedziele. – Nigdy nie spodziewałem się, że przyjdzie mi brać udział w sesji, której celem jest uzasadnienie potrzeby świętowania niedzieli – mówił abp Hoser otwierając konferencję. - Dziś mówi się o sobocie i niedzieli jako o weekendzie, tymczasem  niedziela to wyjątkowy dzień ustanowiony przez Chrystusa, dzień święty, wprowadzający  nas w zupełnie inny porządek, nadający sens codziennej pracy, ale także dzień odpoczynku, od naszego codziennego zabiegania. Zanikanie niedzieli powoduje zatarcie granic miedzy sacrum i profanum, ale i paraliż życia codziennego, skoro tego dnia się nie świętuje. Trzeba przywrócić niedzielę świętowaniu i rodzinie – apelował hierarcha.

Alfred Bujara szef  Sekretariatu Krajowego Banków, Handlu i Ubezpieczeń „S”, jeden z głównych prelegentów, stwierdził, że od czasu wejścia na polski rynek wielko powierzchniowych sieci handlowych liczba ich pracowników spadła kilkakrotnie, nie zmniejszyły się natomiast obowiązki. To powoduje większą niż kiedyś eksploatację zatrudnionych. W wielu hipermarketach pracownicy mają tylko jedną w miesiącu wolną niedzielę. Problemem staje się to, czy będzie można spędzić niedzielę z rodziną, ale także np. to, komu powierzyć opiekę nad dziećmi pod nieobecność pracującego w niedzielę rodzica. Pozytywne, zdaniem Bujary jest jednak to, że w ostatnich latach coraz więcej Polaków jest przekonana o potrzebie uznania niedzieli za wolny od pracy i coraz mniej wykorzystuje ten dzień do robienia zakupów

Alfred Bujara odczytał przesłanie przewodniczącego KK Piotra Dudy skierowane do uczestników konferencji. - „Solidarność, reprezentująca pracowników, a także wierna społecznej nauce Kościoła, będącej punktem odniesienia naszego statutu, niezmiennie zabiega, aby niedziela była dniem prawdziwie wolnym od pracy – zaznaczył przewodniczący. – Ideałem byłaby sytuacja, gdyby każdy niedzielę mógł spędzać ze swoja rodzina, aby nikt nie musiał iść tego dnia do pracy. To, oczywiście, niemożliwe.  Osoby dbające o nasze bezpieczeństwo, dostarczające nam energii, nie mogą pracy przerwać,  ale trzeba ze wszystkich sił  dążyć do modelu, gdzie w ten święty dzień pracują wyłącznie osoby, które prac, a właściwie służba dla drugiego człowieka jest absolutnie niezbędna. Dziś coraz bardziej oddalamy się oddalamy  się od tego ideału, a w pogoni za zyskiem zbyt wielu przedsiębiorców nie baczy nawet na prawo do niedzieli. Będziemy z tym walczyć wszelkimi dostępnymi środkami.

wd, fot. M. Żegliński

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone