Tadeusz Kamiński uzyskał stopień doktora habilitowanego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Tadeusz Kamiński, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 marca, decyzją Rady Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o polityce.

 

Gratulujemy serdecznie!

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone