Komisja

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW na kadencję 2014-2018:

1. Jolanta Białkowska – Przewodnicząca KZ
2. Magdalena Łaptaś – Z-ca przewodniczącego KZ
3. Jolanta Wierzbicka – Sekretarz KZ
4. Roman Poletyło – Skarbnik KZ
5. Anna Siniarska-Wolańska – Członek KZSkład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2018

1. Joanna Jackowska – Przewodnicząca
2. Judyta Iwańska
3. Tomasz Białkowski

© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone