Co w najnowszym "Tygodniku Solidarność" z 10 maja?

Polska – rajem podatkowym
Zwykło się mówić, że raje podatkowe są gdzie indziej, tylko nie w Polsce. Jednak jak się przyjrzymy dobrze naszemu systemowi podatkowemu, to okaże się, że grupa ludzi najlepiej zarabiających ma tu raj, czyli płaci bardzo mało albo nic. Korzystających z dobrodziejstwa podatku CIT jest ponad 350 tys. W 2011 r. osiągnęli oni dochód ponad 235 mld zł, ale ok. 40 proc. spośród nich zapłaciło ten podatek, który wynosi 19 proc. Innych podatników w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe: 18 i 32 proc. Wyliczona przez nas różnica w wielkości podatku, gdyby objąć tylko, podkreślam TYLKO tych, którzy raczyli zapłacić podatek w ramach CIT, wynosiła ok. 40 mld zł w 2011 r.


Pielgrzymowali do św. Józefa
Tradycyjnie już 1 maja odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników NSZZ Solidarność oraz Przedsiębiorców i Pracodawców Duszpasterstwa „Talent” do św. Józefa. Pracownicy i pracodawcy wspólnie modlili się o godną i bezpieczną pracę. W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda.


O Polsce bez litości
Mieczysław Gil piszący na naszych łamach cotygodniowe felietony tym razem zauważa: „Chcemy rozprawić się z niechlubnym stereotypem Polaka...” – zapowiedział wicenaczelny „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski. I choć w zamyśle pomysłodawców akcji miało być fajnie i wesoło to mnie akurat ciarki przeszły po plecach. Wcale nie mam ochoty, by ktokolwiek, bez względu na to, czy jest z Czerskiej („Gazeta Wyborcza”), z Myśliwieckiej (radiowa Trójka), czy nawet z Kancelarii Prezydenta RP się ze mną rozprawiał.

Wyciskanie hutników
Niemal dokładnie rok temu wypowiedzenie układu zbiorowego dyrekcja CMC Zawiercie rzedstawiała jako sposób na uniknięcie zwolnień grupowych. Obecnie jednak grupowo zamierza wysłać na bruk prawie ćwierć tysiąca hutników, a kolejnych kilkudziesięciu przekazać do firm zewnętrznych. Oczywiście razem z miejscami pracy, które znikną z huty. A w CMC Zawiercie na 1,9 tys. pracowników jest 32 prezesów i dyrektorów (z których żaden nie ma być zwolniony), a gdy zawierciańska huta zatrudniała ponad 7 tys. osób, to wystarczało ich od pięciu do siedmiu.
Republika – nowa telewizja – Pojawienie się telewizji o odmiennych treściach zacznie zmieniać cały pejzaż medialny. Nie przypuszczam, że zmusimy naszych konkurentów do przestrzegania dziennikarskich standardów, ale będzie im trudniej manipulować rzeczywistością – mówi Bronisław Wildstein, redaktor naczelny Telewizji Republika w rozmowie dla „Tygodnika Solidarność”.

Misja OFE na rynku kapitałowym a dług publiczny
Polaków oszukiwano wielokrotnie. W ostatnim ćwierćwieczu co najmniej dwa razy – pisze prof. Grażyna Ancyparowicz. – Po raz pierwszy, gdy pod sztandarami Solidarności miała powstać społeczna gospodarka rynkowa, a narodził się ustrój zbliżony do XIX-wiecznego drapieżnego kapitalizmu. Po raz drugi, gdy w połowie lat 90. XX wieku, rozpoczęto proces likwidacji klasycznego systemu emerytalnego. Chodziło o to, by zasilić inwestorów portfelowych oraz ponadnarodowe instytucje rynku kapitałowego składką emerytalną i pieniędzmi polskich podatników.


Meksyk jest dziś wszędzie
Film „Cristiada” wszedł na polskie ekrany bez reklamy i rozgłosu – pisze Elżbieta Morawiec. – W metropoliach, jak i w małych ośrodkach grany jest co najwyżej w jednym kinie, mimo że ani rozmachem, ani dynamiką akcji nie ustępuje hollywoodzkim produkcjom. Ale nie to jest ważne. To film o wierności – aż do męczeństwa. Przekaz – jakże aktualny, żywy w czasie, gdy na świecie ginie rocznie ponad 150 tysięcy chrześcijan (głównie katolików), gdy papież Franciszek przypomina, że życie katolika przebiega między łaską Boga a cierpieniem, tj. także męczeństwem.

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone