Czas na referendum

Ruszyło sondażowe referendum strajkowe przeciw zmianom w prawie pracy

Obradujący w Kołobrzegu członkowie KK podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie. Ponieważ rząd nie zamierza realizować postulatów Zwiazku, wszystkie struktury "Solidarności" przeprowadzą sondaże w zakładach pracy.
 
Nie jest to wiążące referendum strajkowe w myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeśli "Solidarność" podejmie decyzję o strajku, zostanie przeprowadzone osobne głosowanie.  
 
Aby uprościć przeprowadzenie głosowania, w ankiecie referendalnej zawarto tylko 2 pytania. - Czy weźmiesz udział w strajku i czy weźmiesz udział w manifestacji w Warszawie zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” przeciwko projektowanym przez koalicję rządzącą zmianom w kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych – to dwa pytanie, które zostaną zadane członkom związku w ankiecie. Jednak postulatów, o które upomina się "Solidarność" jest  więcej:
 
1.    Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,
2.    Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych,
3.    Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy,
4.    Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,
5.    Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”
6.    Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.
 
Akcja zakończy się 10 czerwca. Decyzja o ostatecznej formie manifestacji czy strajku zapadanie później.

ZOBACZ: Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone