Pensje pracowników naukowych mają wzrosnąć

5,4 mld zł – tyle na podwyżki dla nauczycieli akademickich chce wydać Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013-2015. Wykładowcy i pracownicy administracyjni otrzymają wyższe wynagrodzenia jeszcze w maju. Twierdzą oni jednak, że wzrost płac będzie raczej symboliczny.

„Kwota ta jest niewystarczająca do wyrównania inflacji z poprzednich lat. Stąd wzrost płac należy oceniać jako symboliczny – mówi na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Dominika Narożna, rzecznik UAM.

Przykładowo wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku wykładowcy ma wzrosnąć z 1830 zł brutto w 2012 do 2375 zł w 2015 r. Minimalne stawki zarobków określają przepisy. Trzeba jednak pamiętać, że na ostateczną wysokość wynagrodzeń wpływ mają rektorzy. I w rzeczywistości pensje wykładowców mogą być wyższe. Poza tym mogą oni też liczyć na dodatki.

Ministerstwo sugeruje, żeby podział pieniędzy na podwyżki był konsultowany ze związkami zawodowymi.

Te zaś domagają się, aby pensje uzależnić od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Również prof. Wiesław Banyś - przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - uważa, że punktem odniesienia dla ustalenia pensji zasadniczej nauczyciela akademickiego powinno być średnie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce, czyli 3521 zł w 2012 r.

Zarobki niektórych pracowników akademickich - miesięczne minimalne stawki brutto, określone w przepisach z uwzględnieniem podwyżek w kolejnych latach

  • profesor zwyczajny – 4 145 zł (2012 r.), 4 525 zł (2013 r.), 4 940 zł (2014 r.), 5 390 zł (2015 r.);
  • profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy – 3 865 zł (2012 r.), 4 220 zł (2013 r.), 4 605 zł (2014 r.), 5 025 zł (2015 r.);
  • docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego – 3 310 zł (2012 r.), 3 615 zł (2013 r.), 3 945 zł (2014 r.), 4 305 zł (2015 r.);
  • starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego – 2 325 zł (2012 r.), 2 540 zł (2013 r.), 2 770 zł (2014 r.), 3 025 zł (2015 r.);
  • asystent – 1 885 zł (2012 r.), 2 055 zł (2013 r.), 2 245 zł (2014 r.), 2 450 zł (2015 r.);
  • wykładowca, lektor, instruktor – 1 830 zł (2012 r.), 1 995 zł (2013 r.), 2 175 zł (2014 r.), 2 375 zł (2015 r.).

źródło: wp.pl

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone