Wyniki referendum na Mazowszu

Na lipcowym posiedzeniu ZRM związkowcy przeanalizowali wyniki referendum związkowego na Mazowszu oraz zapoznali się z informacją na temat planowanych protestów związkowych jesienią tego roku. Zebrani powołali również Komisję Wyborczą RM na kadencję 2014 - 2018 r.

Wyniki referendum sondażowego przedstawił Waldemar Dubiński, zastępca przewodniczącego ZRM. Powiedział, że dotychczas referendum przeprowadziły 467 organizacje związkowe działające na Mazowszu, co stanowi  58% od całkowitej liczby zarejestrowanych OZ. Frekwencja zarówno w Warszawie, jak  i w Oddziałach była porównywalna. Na pierwsze pytanie dotyczące udziału w strajku w zakładach pracy "tak" odpowiedziało 15 514 osób, co stanowi 78% biorących udział w głosowaniu. Na drugie pytanie  - o udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie "tak" odpowiedziało 16 000, co stanowi 80% biorących udział w głosowaniu.

Waldemar Dubiński zaznaczył, że mazowieckie wyniki nieco odbiegają od średniej krajowej - według danych KK, na pierwsze pytanie "tak" odpowiedziało 84,12 proc., a na drugie 86,55 proc. - niemniej jednak dobitnie świadczą o narastającym niezadowoleniu społeczeństwa.

Temat wyników referendum oraz zbliżających się protestów związkowych kontynuował Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący ZRM. Zdając relację z posiedzenia KK powiedział, że członkowie Komisji Krajowej udzielili szefowi związku Piotrowi Dudzie pełnomocnictwa do rozmów z Forum Związków Zawodowych i OPZZ w celu powołania krajowego sztabu protestacyjnego. - Pierwsze posiedzenie sztabu ma się odbyć 4 lipca br. i zostanie na nim ustalony szczegółowy scenariusz przebiegu akcji. Z całą pewności ą protest poprzedzi kampania informacyjno-ulotkowa. Będziemy musieli się zastanowić jak przeprowadzić ją z największym rozgłosem, szczególnie w naszych oddziałach - powiedział Kropiwnicki.

Dalej szef regionu poinformował o wystąpieniu związków z Komisji Trójstronnej. - Liberalny rząd od lat ignoruje problemy ludzi pracy i pozoruje dialog społeczny. Szala goryczy przechyliła ustawa o uelastycznieniu czasu pracy. Podczas prac nad nią wbrew żądaniom związkowców, nie podjęto nawet próby uzgodnienia nowych rozwiązań na plenarnym posiedzeniu Trójstronnej Komisji. Ta sprawa po raz kolejny udowodniła, że dialog z władzą w Polsce nie istnieje. Dlatego związkowcy zawiesili udział w pracach komisji, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego i trójstronnych zespołach branżowych - wyjaśnił Przewodniczący Regionu.

W kolejnej części obrad ZRM stosownie do postanowień ordynacji wyborczej powołał Komisję Wyborczą na kadencję 2014-2018, w skład której weszli:

Romuald Kajak, Wiesław Kałuski, Barbara Kędra, Andrzej Kierzkowski, Danuta Kubacka, Tadeusz Mrożkiewicz, Maria Ochman, Janusz Okrasa,  Andrzej Piegutkowski, Andrzej Rochalski, Grażyna Świerczyńska, Witold Stępniewski, Jan Walczak, Ryszard Zieliński, Paweł Zygmuntowicz. Przewodniczącym komisji został wybrany Waldemar Dubiński.

Zebrani  na wniosek Komisji Problemowej ds. propagowania Historii NSZZ "Solidarność" i Ochrony Wartości Narodowych przyjęli stanowisko ws. zbrodni na Polakach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku. Zwrócili się w nim do Prezydenta RP, aby objął on patronatem organizowane przez Środowiska Kresowe w dniu 11 lipca br. obchody 70-lecia rzezi Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej, a szczególnie w tragicznym dniu 11 lipca 1943 roku.

www.solidarnosc.org.pl/mazowsze

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone