Stres - Polska plaga

Z badań przeprowadzonych  na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wynika, że w Polsce najczęstszą przyczyną stresu związanego z pracą jest reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia. 

Z opublikowanych badań wynika, że w Polsce – podobnie jak w całej Europie – najczęstszym przyczyną stresu związanego z pracą jest reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia – 84% odpowiedzi. Dla porównania średni odsetek w Europie podających tę przyczynę wynosi 72%. Jako kolejne przyczyny stresu związanego z pracą polscy respondenci wskazywali:
 
  • przepracowane godziny lub obciążenie pracą – 65%,
  • brak jasności w sprawie ról i obowiązków – 59%,
  • ograniczona możliwość wpływu na własne zasady pracy – 58%,
  • padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak mobbing – 57%,
  • brak wsparcia ze strony kolegów lub przełożonych przy wypełnianiu swoich obowiązków – 53%.
 
Na południu i wschodzie Polski wskaźnik stresu jest najniższy – tam jedynie 80 proc. pracowników uważa warunki swojej pracy za stresujące. Im dalej na północ i na zachód, tym wskaźnik rośnie. Przy czym maksimum – 95 proc. badanych – osiąga w Warszawie. 
 

hd, www.psychostreswpracy.pl,

© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone