Strategia działa- Związek się rozwija

Umacnia się reprezentacja pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.

Nowych członków Związku przybywa dzięki nowej formule współpracy Działu Rozwoju Związki Komisji Krajowej z regionami, obowiązującej od czerwca. Strategia wprowadza nowe standardy pracy z regionami, które regulowane są w „Porozumieniach o współpracy”. Zarządy Regionów wyznaczają cele w zakresie rozwoju „S”, mając pewność, że otrzymają wsparcie od koordynatorów DRZ KK w organizowaniu pracowników na swoim terenie.
 
Dobiegła właśnie współpraca w takiej formie z czteroma pierwszymi regionami: Śląsko-Dąbrowskim, Bydgoskim, Zielonogórskim i Podlaskim. Zarządy Regionów oceniają ją pozytywnie - Jeśli będzie taka okazja, to chętnie jeszcze raz skorzystam z pomocy DRZ KK i pracy ich koordynatorów, którym bardzo dziękuję za te kilka miesięcy ciężkiej pracy – mówi Józef Mozolewski przewodniczący ZR Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
 
Wcześniej Dział Rozwoju Związku wraz Działem Szkoleń KK przygotowywali działaczy i liderów związkowych do działań na rzecz organizowania pracowników w związek zawodowy.
 
- My, jako region, wskutek współpracy z DRZ KK podjęliśmy konkretne działania. Zorganizowaliśmy seminaria, na których przy współuczestnictwu działu szkoleń i pod jurysdykcją DRZ KK została opracowana strategia rozwoju Regionu. Działacze zostali zapoznani z częścią teoretyczną. Kolejnym etapem była część praktyczna, czyli praca przy organizowaniu pracowników. To bardzo ciężka praca, głównie praca Zarządu Regionu i DRZ KK, która pokazała, że warto i że taki system pracy przynosi rezultaty – tłumaczy Mozolewski.
 
Wspólne działania Działu Rozwoju KK z regionami od czerwca zaowocowały pozyskaniem do NSZZ „Solidarność” niemal 900 nowych członków Związku, rozwinięciem kilkunastu organizacji istniejących, m.in. MONDI, ENEA (Region Bydgoski), czy Lidl, Kaufland w wielu regionach, Swedwood (Region Zielonogórski), Auto Poland Fiat (Region Śląsko-Dabrowski) oraz powstaniem nowych organizacji zakładowych, np. Swedspan Polska w Koszkach (Region Podlaski), Straż Pożarna w Mikołowie (Region Śląsko-Dąbrowski).
 
Dział wpierał także doraźnie pozostałe regiony, czego efektem są nowo zarejestrowane organizacje. Wśród nich warte wymienienia na pewno są: Żywiec Zdrój, PF Logo System (Region Wielkoplska), Container Modul (Region Koszaliński-Pobrzeże), Renz (Region Pomorze Zachodnie).
 
- Nie ulega żadnej wątpliwości, że podstawą jest rozwój związku i pozyskiwanie członków. Nasz Region nadal będzie skupiać się na rozwoju 
Związku, zwłaszcza na wzroście uzwiązkowienia w zakładach, w których już jesteśmy. A my wszyscy jako działacze wszystkich struktur, zarówno zakładowych, regionalnych i krajowej powinniśmy wykazać więcej energii i inicjatywy w tym kierunku – podsumowuje Mozolewski.
 
Od października DRZ KK rozpoczął ścisłą współpracę zaplanaowaną do końca stycznia 2014 r. z kolejnymi czteroma Regionami: 
Toruńsko-Włocławkim, Mazowsze, Świętokrzyskim, Środkowowschodnim. DRZ KK przygotowuje już teraz kolejne regiony do rozpoczęcia kooperacji od lutego przyszłego roku.
 
Działania działu od początku roku przyniosły blisko 2000 nowych członków Związku, 18 nowych organizacji zakładowych i rozwinięcie kilkunastu organizacji już istniejących.
 
Dział Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone