Oświatowa „Solidarność” zapowiada protest

Jeżeli nie dojdzie do dwustronnych negocjacji w sprawie  zmian w Karcie Nauczyciela, NSZZ „Solidarność” i ZNP zaostrzą protest w placówkach oświatowych, do strajku generalnego włącznie. Wczoraj taką decyzję podjęła Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.

Projekt niekorzystnych dla nauczycieli zmian w ustawie – Karta Nauczyciela  zakłada m.in. drastyczne ograniczenie urlopów „zdrowotnych” i wypoczynkowych, zmiany w systemie wynagradzania,  likwidację niektórych uprawnień i dodatków socjalnych, przekazanie kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rada SKOiW z aprobatą przyjęła włączenie się ZNP w obronę Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. – Wobec szkodliwych działań Rządu RP, psujących jakość polskiej szkoły i obniżających rangę zawodu nauczyciela potrzebna jest solidarna postawa całego środowiska nauczycielskiego – podkreśla Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Od przyszłego tygodnia w szkołach przeprowadzona zostanie m.in. akcja informująca opinię publiczną o przyczynach i celach protestu. Nauczyciele nie wykluczają też wejścia w spór zbiorowy z rządem, jeśli ten nie zrealizuje ich postulatów.

 

© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone