Koszty pracy i sytuacja gospodarcza głównymi hamulcami

Z IV edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego wynika, że pracodawcy potrzebują mniej pracowników, a ci, którzy chcą zatrudniać, nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów. Koszty pracy i niestabilna sytuacja gospodarcza są głównymi hamulcami wzrostu zatrudnienia. 

Przeprowadzone wśród pracodawców badanie rynku pracy pokazało, że spada odsetek przedsiębiorstw, które chcą zatrudniać nowych pracowników. Od 2010 roku poziom ten był stabilny i oscylował wokół 17 proc., a wiosną 2013 r. spadł do 14 proc.
 
Jednocześnie wzrósł odsetek firm, które, chcąc zatrudnić nowe osoby, nie mogą znaleźć na rynku kompetentnych kandydatów. Tak jak w poprzednich latach, dla pracodawców wciąż największe znaczenie miało doświadczenie pracownika mierzone stażem pracy. Pracodawcy oczekiwali przeciętnie około dwóch lat stażu na podobnym stanowisku, a w przypadku stanowisk kierowniczych - ponad trzech. Taki wynik częściowo może tłumaczyć wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych; w październiku - według danych Eurostatu - bez pracy była prawie jedna trzecia młodych Polaków (27,7 proc.). 
 
Badanie pokazuje też, że polskie firmy generowały mało nowych miejsc pracy. Tylko 12 proc. pracowników rekrutowanych miało być na nowe miejsca pracy; pozostałe rekrutacje prowadzone były w ramach rotacji na już istniejących stanowiskach. Nie zmieniają się powody utrudniające pracodawcom zwiększanie zatrudnienia w polskich firmach; nadal chodzi o zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy (uważa tak 79 proc. pracodawców), niestabilną sytuację gospodarczą w kraju (77 proc.) oraz zbyt wysokie podatki (76 proc.). 
 
Bilans Kapitału Ludzkiego to jeden z największych projektów badawczych w Polsce i Europie. W ciągu pięciu kolejnych edycji badanie obejmie 350 tys. respondentów - pracodawców, pracowników, bezrobotnych, absolwentów.
© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone