Młodzi związkowcy u Angeli Merkel

Sytuacja młodych pracowników w Europie i realizacja unijnych Gwarancji młodzieżowych w poszczególnych krajach były tematem spotkania z niemiecką kanclerz, w którym wzięli udział młodzi przedstawiciele związków zawodowych z różnych państw UE.

Spotkanie odbyło się 3 lutego  w Berlinie, a zorganizował je niemiecki związek zawodowy DGB. Po krótkim wprowadzeniu ze strony Michaela Sommera, przewodniczącego DGB, Angela Merkel wysłuchała relacji młodych przedstawicieli związków zawodowych z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch, Francji, Bułgarii, Litwy oraz Polski. Jak relacjonuje Magda Buchowska, pełnomocnik KK ds. młodych, która przedstawiła problematykę polskiego rynku pracy, wszyscy zwracali uwagę na wysoki poziom bezrobocia, brak perspektyw i niestabilne warunki pracy na „śmieciowych” kontraktach lub w ramach bezpłatnych staży. - Unijny instrument, jakim są Gwarancje młodzieżowe, miał uzdrowić sytuację, ale jego realizacja odbywa się bardzo powoli, często w sposób chaotyczny, przy niewielkim udziale partnerów społecznych, którzy nierzadko mają utrudniony dostęp do aktualnego planu realizacji Gwarancji - mówi Buchowska.

Angela Merkel, która sama bardzo zaangażowała się w unijną pomoc dla młodych, na dyskusję ze związkowcami poświęciła więcej czasu, niż było to przewidziane. Zapewniła, że o problemach z wprowadzaniem Gwarancji młodzieżowych będzie rozmawiać z Jose Manuelem Barroso, szefem Komisji Europejskiej, a także, że temat ten pojawi się przy okazji spotkań z przywódcami poszczególnych państw. - Oczywiście, nie jest możliwe, żeby wprowadzić Gwarancje młodzieżowe z dnia na dzień, ale pokonanie poważnego problemu, jakim jest bezrobocie wśród młodzieży, warte jest każdego wysiłku - powiedziała kanclerz Niemiec. Zadeklarowała też, że chętnie spotka się z młodymi związkowcami ponownie, jeszcze w tym roku przed szczytem w Rzymie.

Dzień po spotkaniu z kanclerz Merkel międzynarodowa delegacja młodych związkowców pojawiła się w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, gdzie rozmawiała z minister Andreą Nahles. Nahles to nowa minister pracy, która nie wywodzi się z partii Angeli Merkel, ale z koalicyjnej, lewicowej SPD, była też związana z niemieckim związkiem zawodowym IG Metall. Niemiecką minister zaniepokoiły problemy z dialogiem społecznym w innych państwach, podkreślała, że wyjście z kryzysowej sytuacji możliwe jest tylko wtedy, gdy rząd liczy się ze zdaniem partnerów społecznych.

Gwarancje młodzieżowe to inicjatywa  Komisji Europejskiej z 2012 roku, zatwierdzona w konkluzjach Rady Europejskiej w czerwcu 2013 roku, mająca poprawić ich sytuację na rynku pracy i zmniejszyć bezrobocie. UE przeznaczyła na ten cel w sumie 6 mld euro, z czego Polska ma otrzymać ok. 550 mln zł. Zgodnie z wytycznymi UE, Gwarancje młodzieżowe mają objąć młodzież w wieku od 15-24 lat mieszkającą w regionach, w których stopa bezrobocia wśród osób w tym wieku przekroczyła 25%.

fot. M. Rulsch/Wikipedia CC BY-SA 3.0/de

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone