Notatka ze spotkania KSN z Ministrem Jarosławem Gowinem w dn. 05.12.2018 r.

w kategorii Aktualności

Notatka ze spotkania przedstawicieli KSN w MNiSzW w dniu 05.12.2018

W dniu 5 grudnia 2018 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki odbyło się spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem spotkania było przedstawienie problemów pojawiających się w uczelniach i instytutach badawczych w związku wejściem w życie nowej ustawy. Szczególny nacisk położono na sprawy pracownicze.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali:

- Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Piotr Müller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Piotr Ziółkowski, Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów

- Ewa Trojanowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego

- Mariusz Zielonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansowania

Ze strony Krajowej Sekcji Nauki obecni byli:

- Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN

- Bogusław Dołęga, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Marek Kisilowski, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Krzysztof Pszczółka, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Marek Sawicki, Sekretarz Rady KSN

- Adam Zawadzki, Przewodniczący Komisji KSN ds. Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie dotyczyło następujących spraw:
1. Sytuacja pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w świetle nowych przepisów. Podwyżki dla pracowników.

2. Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich.

3. Sprawa stanowisk nauczycieli akademickich i rotacji.

4. Algorytm podziału środków finansowych.

5. Inne sprawy.

 

Ad. 1. Sytuacja pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w świetle nowych przepisów. Podwyżki dla pracowników. Czytaj dalej

Niepodległa

w kategorii Aktualności

Za nami uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W każdej miejscowości odbywały się wydarzenia upamiętniające ten czas. W Warszawie przeszedł Marsz Niepodległości, na którym oprócz biało-czerwonych flag powiewały też flagi “Solidarności”. Jesteśmy dumni z bycia Polakami.

 
Zdjęcie za: NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze.

Seminarium dotyczące regulaminów pracy i wynagradzania

w kategorii Aktualności

Komisja ds. Wynagrodzeń i Innych Świadczeń zaprasza na seminarium, którego tematem będzie regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania.

 

Konsultacje środowiskowe ws. przypisania dziedzin do czasopism

w kategorii Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło konsultacje środowiskowe w sprawie przypisania dziedzin do czasopism.

Do 16 listopada można zgłaszać wnioski o przypisanie poszczególnym czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.


Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod adresem: 

https://pbn.nauka.gov.pl/dyscypliny-czasopism/

 

Więcej szczegółów na temat konsultacji środowiskowych oraz zasad składania wniosków o  przypisanie dyscyplin do czasopism można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science wraz z dyscyplinami.

 

Źródło: KSN

Opinie KSN do projektów nowych rozporządzeń MNiSW

w kategorii Aktualności

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała następujące opinie do  projektów nowych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta, z dnia 9 lipca 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z dnia 11 lipca 2018 r.

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Nauczyciele akademiccy - koszty uzyskania przychodu

w kategorii Aktualności

W związku z wciąż pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi obniżonych kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat informujący, że całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego   przejdź do strony MNiSzW

Projekt nowych zasad podziału środków subwencji – wersja graficzna

w kategorii Aktualności

Na prośbę Krajowej Sekcji Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło graficzne przedstawienie nowych zasad podziału środków subwencji - dostępne tutaj.


Mamy nadzieję, że prezentacja ta pozwoli na lepsze zrozumienie projektu rozporządzenia.
 

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag do projektu na adres Krajowej Sekcji Nauki:  solidarnosc@uksw.edu.pl lub bezpośrednio do Krajowej Sekcji Nauki: ksn@solidarnosc.org.pl

Długa dyskusja o Kodeksie Pracy

Resort pracy przeanalizuje wyniki prac komisji kodyfikacyjnej i zaproponuje dalsze prace nad zmianami w Kodeksie Pracy, potwierdził Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej podczas posiedzenia Komisji Krajowej w Zabrzu. Jego zdaniem prace będą etapowe, a jako pierwsze mogą dot. rozdziału o czasie pracy.

 

Źródło i link do artykułu

Wszystkiego najlepszego!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy UKSW życzy wszystkim swoim członkom i sympatkom, oraz pracownikom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego błogosławionych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask bożych w 2018 r.
Niech ten rok będzie dla Państwa zupełnie wyjątkowy!

© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone