Europa potrzebuje solidarności

(17.10.2013) Solidarność ponad granicami związki muszą budować na każdym kroku, kultywując wzajemne zrozumienie i współpracę na co dzień - powiedział prof. Richard Hyman podczas konferencji poświęconej związkom zawodowym w Europie.

Konferencję zorganizowały w czwartek w Warszawie Fundacja im. Friedricha Eberta, Europejskie Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność“, a wzięli w niej udział związkowcy i naukowcy z Europy, a nawet USA.

- Dyskusji o związkach zawodowych i organizowaniu się pracowników nigdy nie jest za wiele - powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który otwierał spotkanie razem z Basilem Kerskim, dyrektorem ECS oraz Knutem Dethlefsenem, dyrektorem Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce. - Ponadgraniczna solidarność jest dla nas bardzo ważna, niejednokrotnie mamy odmienne zdanie, jak np. przy pakiecie klimatycznym, ale najwazniejsze jest to, że staramy się wypracowywać konsensus - dodał Duda.

Szef "S" podkreslił, że wiele problemów wspólnych jest dla związków z całej Europy. - Trudne rozmowy nie są tylko domeną Polski, problemy mają i związki w krajach grupy wyszehradzkiej, i konfederacje związkowe na poziomie negocjacji z Komisją Europejską. Dlatego trzeba rozmawiać, wyciągać wnioski i wspólnie działać, by dzień walki z ubóstwem, który przypada dzisiaj był tylko słowem, symbolem, a nie codziennością pracownika w Europie - powiedział Duda. Czytaj dalej

Radio Wnet na UKSW

Zapraszamy do posłuchania porannej audycji Radia Wnet, która była nadawana z kampusu UKSW.

Była tam m.in. rozmowa z prof. Pawłem Ruszkowskim, członkiem Komisji Zakładowej UKSW.

Wystarczy odsłuchać rozmowy pod adresem: http://www.radiownet.pl/publikacje/poranek-17-x-2013

Protest Krajowej Sekcji Nauki "S"

Protest KSN wobec nieobiektywnych ocen nauczycieli akademickich, antypatriotycznych tendencji w doborze lektur szkolnych i nieuzasadnionych przeprosin prof. Baumana przez min. B. Kudrycką w imieniu całego środowiska akademickiegoz 21 września 2013 r. Czytaj dalej

Wybrane problemy innowacyjności dużej skali

Poniżej przedstawiamy jeden z referatów wygłoszonych na konferencji Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2013r w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

 

Kazimierz A. SICIŃSKI
Krajowa Sekcja Nauki
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Regionalna Sekcja Nauki
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

 

Wybrane problemy innowacyjności dużej skali

Znaczna część działań proinnowacyjnych w Polsce jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokie są też wyobrażenia o rozmaitych formach inkubatorów przedsiębiorczości, o akademickich formułach przedsiębiorstw typu start-up, spin-off czy spin-out. Nie negując potrzeby pobudzania innowacyjności taką drogą warto jednak zauważyć, że przedsiębiorstwa małe i duża część średnich są w większości przedsiębiorstwami usługowymi. Znaczna ich część nie miałaby racji swojego bytu, gdyby nie firmy duże o dużej czy bardzo skali swojej produkcji. Firmy takie mając często z natury swoich skomplikowanych produktów po kilka, kilkanaście czy nawet więcej tysięcy mniejszych kooperantów stanowią swoiste oparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony warto również pamiętać, ze choć wprawdzie jest stosunkowo dużo przykładów przedsiębiorstw startujących niemal od zera i od jednego niemal genialnie utrafionego produktu, a zarazem osiągających sukces dzięki wstrzeleniu się w zapotrzebowanie rynku w ciągu stosunkowo krótkiego okresu czasu, np. kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to nie jest to jednak norma czy reguła, a raczej wyjątek. Wyjątek potwierdzający inną właśnie regułę, że rynek tworzą duzi i silni producenci mogący się podejmować dużych zadań i wyzwań.

Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki

Komunikat z trzeciego spotkania z cyklu „Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2013r. 

W dniu 19 września br w siedzibie KK NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sekretariatów przemysłowych NSZZ „Solidarność” reprezentujących: przewodniczący Kazimierz Grajcarek (Sekretariat Górnictwa i Energetyki), Mirosław Nowicki (Sekretariat Przemysłu Spożywczego), przewodniczący Zbigniew Majchrzak (Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego), przewodniczący Ryszard Proksa (Sekretariat Oświaty i Nauki) i przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki (przewodniczący Edward Malec, wiceprzewodnicząca Mari a Sapor oraz członkowie Prezydium Rady KSN Marek Gutowski i Kazimierz Siciński). Gościem Specjalnym był prof. Piotr Gliński reprezentujący Stowarzyszenie program dla Polski. Wykłady wygłosili: prof. Janusz Filipiak (założyciel i właściciel firmy Comarch), dr Dariusz Litwin z Instytutu Optyki Stosowanej, prof. Krzysztof Rybiński (Rektor Akademia Vistula) oraz dr Kazimierz Siciński.

Uczestników spotkania powitał przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek a prowadził je przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” prof. Edward Malec.

Koniec posiedzenia Komisji Krajowej

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Stalowej Woli. Oto najważniejsze decyzje:

22 października odbędzie się w Katowicach Sztab Protestacyjny NSZZ “Solidarność”, który podejmie decyzje o konkretnych akcjach Związku. Do tego czasu “Solidarność” czeka na odniesienie się rządu do związkowych postulatów, które stały się przyczyną wrześniowych protestów. Związkowcy deklarują gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów, nadal podtrzymując swoją decyzję o zawieszeniu udziału w Trójstronnej Komisji. 

10 października odbędzie się spotkanie z byłymi przewodniczącymi Trójstronnej, które będzie początkiem dyskusji nad nowym modelem dialogu społecznego w Polsce. 

Przed 22 października dojdzie również do spotkania z pozostałymi centralami związkowymi, bądź w ramach międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, bądź bezpośrednio z liderami, gdzie skonsultujemy z naszymi partnerami nasze dzisiejsze decyzje. Do tej pory, z szacunku dla OPZZ i Forum ZZ nie będziemy publicznie informować o naszych rekomendacjach dla sztabu protestacyjnego “S”.

Komisja Krajowa przyjęła stanowisko o uruchomieniu ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu (treść stanowiska poniżej). Czytaj dalej

Kodeks Pracy do Trybunału

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 1 października przyjęła uchwałę w sprawie złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 150 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy z art. 1, 2 ust. 1 i 4 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień (Dz. U. z 1977 r. Nr 39, poz. 178). Czytaj dalej

Najnowsze uchwały Komisji Zakładowej

UCHWAŁA NR 9/2013 z dnia 10 września 2013 r  w sprawie udziału członków związku w akcji protestacyjnej w dn. 11-14.09.2013 

 

Na podstawie § 15 p. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” uchwala się, co następuje:

  § 1 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW apeluje do członków związku o udział w akcji protestacyjnej, odbywającej się w dniach 11-14 września 2013 r. w Warszawie. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE  Komisja Zakładowa zapoznała się z apelem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, wystosowanym w związku z akcją protestacyjną organizowaną w dniach 11-14 września 2013 roku. Opierając się na statutowym zobowiązaniu członków związku do solidarnego uczestnictwa w akcjach podejmowanych przez związek, uchwalono jak wyżej. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się: 0.

 

 

UCHWAŁA NR 8/2013 z dnia 10 września 2013 r ws rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej kol. Tadeusza Kamińskiego   

 

Na podstawie § 14 ust. 4a Regulaminu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW  nie przyjmuje rezygnacji kol. Tadeusza Kamińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w UKSW. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Czytaj dalej

Udział w manifestacji w sobotę 14 września

Koleżanki i koledzy

Proszę was wszystkich, którzy możecie o uczestnictwo w manifestacji w dniu 14 września. Będziemy szli pod transparentem naszej sekcji branżowej: Krajowa Sekcja Nauki. Bardzo proszę o dołączenie do tej grupy. Ja będę w tej grupie.

Otrzymałam informację z biura następującej treści:

 "Solidarność" rusza o 12.00 sprzed Sejmu RP i idzie ul. Wiejską, przez pl. Trzech Krzyży, dalej na de Gaulle'a gdzie ma nastąpić połączenie wszystkich central związkowych.

KSN zbiera się na pl. Trzech Krzyży pod kościołem tj. po lewej stronie idąc od ul. Wiejskiej.
Tam rozwiniemy transparent KSN i kto będzie miał możliwość dołączy.

Bardzo proszę, aby początek tej grupy zorganizowały uczelnie Warszawy - mają ułatwione dotarcie.

O godz. 12.30 powinniśmy stamtąd wyruszyć, aby spotykać się na Rondzie de Gauelle'a ok. 13.00 z głównym trzonem manifestacji.
Jeśli jakaś grupa nie dotrze do godz. 12.30 to może uda się jej dołączyć o grupy KSN w trakcie manifestacji.

Pozdrawiam serdecznie,

Przewodnicząca Jolanta Wierzbicka

Nie zastraszycie nas!

Im bliżej 11 września i demonstracji Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, tym atak na związki ze strony Platformy i prorządowych mediów silniejszy. Próba odebrania etatów dla liderów dużych organizacji związkowych i pomieszczeń do prowadzenia działalności to otwarte wypowiedzenie wojny związkom zawodowym.

Projekt przygotowany przez szefa Zespołu Parlamentarnego ds. Wolnego Rynku Michała Jarosa (PO), a zgłoszony za pośrednictwem Pracodawców RP, jest czysto antyzwiązkowy. Uzasadnienie do ustawy liczy nieco ponad jedną stronę. Można odnieść wrażenie, graniczące z pewnością, że została przygotowana pod dyktando organizacji Pracodawcy RP. Autorzy ustawy piszą, że celem projektu jest „zniesienie trzech nadmiernych przywilejów związków zawodowych: etatów związkowych na koszt pracodawcy, pomieszczenia na terenie zakładu pracy oraz obowiązkowego zbierania składek związkowych przez pracodawcę”. – Skutkiem wprowadzenia tych zmian będzie gwałtowne zahamowanie rozwoju ruchu związkowego w Polsce, a de facto jego likwidacja – ocenia Piotr Duda, przewodniczący „S”. – A przecież w zakresie zbiorowych praw pracowniczych związki zawodowe reprezentują interesy nie tylko swoich członków, ale wszystkich pracowników.
Piotr Duda sygnalizuje, że projekt ustawy jest niezgodny z konwencją nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która nakazuje państwom ułatwianie prowadzenia działalności związkowej. – Nasz protest w dniach 11–14 września staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce. Musimy wykazać pełną mobilizację. Czytaj dalej

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone