Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki

Komunikat z trzeciego spotkania z cyklu „Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2013r. 

W dniu 19 września br w siedzibie KK NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sekretariatów przemysłowych NSZZ „Solidarność” reprezentujących: przewodniczący Kazimierz Grajcarek (Sekretariat Górnictwa i Energetyki), Mirosław Nowicki (Sekretariat Przemysłu Spożywczego), przewodniczący Zbigniew Majchrzak (Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego), przewodniczący Ryszard Proksa (Sekretariat Oświaty i Nauki) i przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki (przewodniczący Edward Malec, wiceprzewodnicząca Mari a Sapor oraz członkowie Prezydium Rady KSN Marek Gutowski i Kazimierz Siciński). Gościem Specjalnym był prof. Piotr Gliński reprezentujący Stowarzyszenie program dla Polski. Wykłady wygłosili: prof. Janusz Filipiak (założyciel i właściciel firmy Comarch), dr Dariusz Litwin z Instytutu Optyki Stosowanej, prof. Krzysztof Rybiński (Rektor Akademia Vistula) oraz dr Kazimierz Siciński.

Uczestników spotkania powitał przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek a prowadził je przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” prof. Edward Malec.

Koniec posiedzenia Komisji Krajowej

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Stalowej Woli. Oto najważniejsze decyzje:

22 października odbędzie się w Katowicach Sztab Protestacyjny NSZZ “Solidarność”, który podejmie decyzje o konkretnych akcjach Związku. Do tego czasu “Solidarność” czeka na odniesienie się rządu do związkowych postulatów, które stały się przyczyną wrześniowych protestów. Związkowcy deklarują gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów, nadal podtrzymując swoją decyzję o zawieszeniu udziału w Trójstronnej Komisji. 

10 października odbędzie się spotkanie z byłymi przewodniczącymi Trójstronnej, które będzie początkiem dyskusji nad nowym modelem dialogu społecznego w Polsce. 

Przed 22 października dojdzie również do spotkania z pozostałymi centralami związkowymi, bądź w ramach międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, bądź bezpośrednio z liderami, gdzie skonsultujemy z naszymi partnerami nasze dzisiejsze decyzje. Do tej pory, z szacunku dla OPZZ i Forum ZZ nie będziemy publicznie informować o naszych rekomendacjach dla sztabu protestacyjnego “S”.

Komisja Krajowa przyjęła stanowisko o uruchomieniu ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu (treść stanowiska poniżej). Czytaj dalej

Kodeks Pracy do Trybunału

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 1 października przyjęła uchwałę w sprawie złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 150 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy z art. 1, 2 ust. 1 i 4 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień (Dz. U. z 1977 r. Nr 39, poz. 178). Czytaj dalej

Najnowsze uchwały Komisji Zakładowej

UCHWAŁA NR 9/2013 z dnia 10 września 2013 r  w sprawie udziału członków związku w akcji protestacyjnej w dn. 11-14.09.2013 

 

Na podstawie § 15 p. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” uchwala się, co następuje:

  § 1 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW apeluje do członków związku o udział w akcji protestacyjnej, odbywającej się w dniach 11-14 września 2013 r. w Warszawie. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE  Komisja Zakładowa zapoznała się z apelem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, wystosowanym w związku z akcją protestacyjną organizowaną w dniach 11-14 września 2013 roku. Opierając się na statutowym zobowiązaniu członków związku do solidarnego uczestnictwa w akcjach podejmowanych przez związek, uchwalono jak wyżej. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się: 0.

 

 

UCHWAŁA NR 8/2013 z dnia 10 września 2013 r ws rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej kol. Tadeusza Kamińskiego   

 

Na podstawie § 14 ust. 4a Regulaminu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW  nie przyjmuje rezygnacji kol. Tadeusza Kamińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w UKSW. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Czytaj dalej

Udział w manifestacji w sobotę 14 września

Koleżanki i koledzy

Proszę was wszystkich, którzy możecie o uczestnictwo w manifestacji w dniu 14 września. Będziemy szli pod transparentem naszej sekcji branżowej: Krajowa Sekcja Nauki. Bardzo proszę o dołączenie do tej grupy. Ja będę w tej grupie.

Otrzymałam informację z biura następującej treści:

 "Solidarność" rusza o 12.00 sprzed Sejmu RP i idzie ul. Wiejską, przez pl. Trzech Krzyży, dalej na de Gaulle'a gdzie ma nastąpić połączenie wszystkich central związkowych.

KSN zbiera się na pl. Trzech Krzyży pod kościołem tj. po lewej stronie idąc od ul. Wiejskiej.
Tam rozwiniemy transparent KSN i kto będzie miał możliwość dołączy.

Bardzo proszę, aby początek tej grupy zorganizowały uczelnie Warszawy - mają ułatwione dotarcie.

O godz. 12.30 powinniśmy stamtąd wyruszyć, aby spotykać się na Rondzie de Gauelle'a ok. 13.00 z głównym trzonem manifestacji.
Jeśli jakaś grupa nie dotrze do godz. 12.30 to może uda się jej dołączyć o grupy KSN w trakcie manifestacji.

Pozdrawiam serdecznie,

Przewodnicząca Jolanta Wierzbicka

Nie zastraszycie nas!

Im bliżej 11 września i demonstracji Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, tym atak na związki ze strony Platformy i prorządowych mediów silniejszy. Próba odebrania etatów dla liderów dużych organizacji związkowych i pomieszczeń do prowadzenia działalności to otwarte wypowiedzenie wojny związkom zawodowym.

Projekt przygotowany przez szefa Zespołu Parlamentarnego ds. Wolnego Rynku Michała Jarosa (PO), a zgłoszony za pośrednictwem Pracodawców RP, jest czysto antyzwiązkowy. Uzasadnienie do ustawy liczy nieco ponad jedną stronę. Można odnieść wrażenie, graniczące z pewnością, że została przygotowana pod dyktando organizacji Pracodawcy RP. Autorzy ustawy piszą, że celem projektu jest „zniesienie trzech nadmiernych przywilejów związków zawodowych: etatów związkowych na koszt pracodawcy, pomieszczenia na terenie zakładu pracy oraz obowiązkowego zbierania składek związkowych przez pracodawcę”. – Skutkiem wprowadzenia tych zmian będzie gwałtowne zahamowanie rozwoju ruchu związkowego w Polsce, a de facto jego likwidacja – ocenia Piotr Duda, przewodniczący „S”. – A przecież w zakresie zbiorowych praw pracowniczych związki zawodowe reprezentują interesy nie tylko swoich członków, ale wszystkich pracowników.
Piotr Duda sygnalizuje, że projekt ustawy jest niezgodny z konwencją nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która nakazuje państwom ułatwianie prowadzenia działalności związkowej. – Nasz protest w dniach 11–14 września staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce. Musimy wykazać pełną mobilizację. Czytaj dalej

Oświadczenie KSN o cięciach budżetu MNiSW w roku 2013

Budżet MNiSW zostanie obniżony o około 2%, a cięcia dotyczą  głownie funduszy na "poślizgi inwestycyjne" środki, na inwestycje, co do których wiadomo, ze nie zostaną zrealizowane w tym roku, zostaną przesunięte na rok następny.

Poważna kwota i poważna sprawa to przesuniecie terminu kolejnego konkursu na KNOW. Dzięki temu konkurs rozstrzygnięty zostanie w tym roku, ale pieniądze zwycięzcy dostana w roku budżetowym 2014.

Krajowa Sekcja Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z uznaniem odnotowuje oszczędzenie jak się  wydaje pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.

Nie możemy jednak nie zwrócić uwagi na znaczenie tego wydarzenia. Okrojenie budżetu MNiSW (nie pierwsze w ostatnich latach) to symboliczny koniec pewnej epoki łatwego europejskiego pieniądza. Europejskie pieniądze mogły zostać wykorzystane do unowocześnienia bazy materiałowej nauki i zbudowania nowoczesnych samodzielnych centrów technologicznych w Polsce współpracujących z polską gospodarką.

Tymczasem po 6 latach rządów PO i minister Kudryckiej jesteśmy i w poziomie finansowania i w porównaniach międzynarodowych poniżej punktu wyjścia. Polska innowacyjność  sytuuje nas wśród grupy 4-5 najmniej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej.

Jedyna kategoria, w której Polska przoduje – jak się  wydaje – to liczba nowelizacji ustaw o nauce i szkolnictwie wyższym. 4 nowelizacje w ciągu 4 lat 2 przeprowadzone i kolejne 2 zgłoszone w Sejmie to prawdopodobnie rekord unijny.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki,

prof. dr hab. Edward Malec

Harmonogram dni protestów

Przedstawiamy harmonogram akcji protestacyjnych, które będą miały miejsce 11-14 września 2013 r. w Warszawie. 

11 września (środa)

Dzień branżowy składający się z 6 pikiet przed: 

  • Ministerstwem Zdrowia, 
  • Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
  • Ministerstwem Gospodarki,
  • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
  • Ministerstwem Skarbu,
  • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Pikiety rozpoczną się o godz. 12.00, a po ich zakończeniu uczestnicy przejdą pod Sejm RP, gdzie odbędzie się wspólna manifestacja. Od tego momentu rozpocznie też swoje funkcjonowanie miasteczko namiotowe, które będzie działało do 14 września.

 

12 września (czwartek)

Dzień ekspercki, w ramach którego odbędą się debaty eksperckie. 

W miasteczku namiotowym przed Sejmem RP odbędą się trzy panele – pierwszy o godz. 13.00, kolejne o 15.00 i 17.00. Zakres tematyczny i osoby biorące udział w dyskusji są obecnie ustalane. Ostateczny program zostanie ustalony 2 września na kolejnym spotkaniu międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego.

 

13 września (piątek)

Dzień otwarty (Hyde Park) z wolną trybuną dla organizacji biorących udział w manifestacji.  Czytaj dalej

APEL o uczestnictwo w protestach 11-14 września

Szanowni Pastwo,
Drogie Kole
anki i Koledzy z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
pracownicy uczelni wy
szych, instytutów PAN oraz Instytutów Badawczych

W dniach 11–14 września 2013r w Warszawie NSZZ „Solidarność” organizuje ogólnopolską akcją protestacyjną wspieraną przez OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Protest ten staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale także o prawa obywatelskie, w tym o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce.

Będziemy domagać się między innymi:

Oświadczenie "S" w sprawie udziału polityków w dniach protestu

Oświadczenie przewodniczącego Piotra Dudy w sprawie udziału polityków w dniach protestu - w nawiązaniu do SMS-a dotyczącego PiS.

W związku z licznymi komentarzami i pytaniami dotyczącymi sms-a wysłanego do członków PiS, a także wypowiedziami rzecznika tej partii informuję: Czytaj dalej

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone