Czas na akcję generalną

Harmonogram i formy kolejnych akcji protestacyjnych były tematem posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność, które odbyło się 22 października w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Chcemy rozwiązywać problemy w warunkach społecznego spokoju, ale czas pokojowych manifestacji w pewnym momencie się skończy - powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej związku, nawiązując do wielkiej manifestacji 14 września w Warszawie, w której uczestniczyło około 200 tys. ludzi. - To skandaliczna sytuacja, że mimo iż mija miesiąc od tak dużej demonstracji, rząd udaje, że w naszym kraju nie ma związków zawodowych, że nie ma problemów. Otóż te problemy są - podkreślił szef Komisji Krajowej.

Podczas obrad sztabu, w których uczestniczyli szefowie poszczególnych regionów oraz sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność, omawiano cały wachlarz propozycji dalszych działań. - Nie jest przypadkiem, że to posiedzenie sztabu odbyło się w naszym regionie. To tu rok temu wraz z innymi centralami związkowymi z naszego terenu rozpoczęliśmy przygotowania do strajku generalnego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zorganizowaliśmy referenda strajkowe i 26 marca 2013 roku przeprowadziliśmy strajk w całym regionie. Już pierwsze wyniki referendum w poszczególnych zakładach i branżach zmusiły rząd do zmiany lekceważącej postawy i rozpoczęcia rozmów z regionalnym międzyzwiązkowym komitetem protestacyjno-strajkowym. Podczas posiedzenia sztabu krajowego zapadła decyzja, że ten wzorzec postępowania należy wykorzystać w skali ogólnopolskiej i rozpocząć przygotowania do generalnej akcji strajkowej w całej Polsce - powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Czytaj dalej

List KSN do sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "S" wystosowała pismo do parlamentarzystów z sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży:
Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie
Znajdą Państwo poniżej szczegółowe dane porównawcze za ostatnie dwa lata. Warto jednak spojrzeć na sprawy nauki i szkolnictwa wyższego z dłuższej perspektywy. W roku 2005 udział wydatków z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe wynosił 1% PKB. Na rok 2014 planuje się 0.77% PKB (bez środków europejskich), natomiast po uwzględnieniu środków europejskich 0.82% PKB. Wydatki budżetowe na naukę i badania rozwojowe nie mogą od 10 lat przebić się ponad zawstydzająco niski poziom 0.3% PKB – ponad dwukrotnie mniej od średniej wydatków budżetowych w Unii Europejskiej. W obu przypadkach Polska oddala się od celów wyznaczonych strategią lizbońską, która przewiduje m. in. przeznaczanie 2% PKB na szkolnictwo wyższe. Budżet na rok 2014 jest kolejnym etapem realizacji liberalnego zamysłu, wcielanego całkiem konsekwentnie od roku 2008, z katastrofalnymi rezultatami – jak się Państwo mogą przekonać.

Opinia o budżecie w zakresie szkolnictwa wyższego
Przeanalizowaliśmy najważniejsze pozycje projektu budżetu na rok 2014, który przewiduje między innymi co następuje:
w części budżetowej nr 38 - 10 913 984 tys. zł;
w dziale budżetowym nr 803 - 10 887 706 tys. zł;
w rozdziale budżetowym nr 80306 - 9 675 282 tys. zł.

Pożyteczne jest zestawić te liczby z analogicznymi danymi w planach budżetów na lata 2012 i 2013 (w nawiasie, wytłuszczonym drukiem, dane sprzed tegorocznej nowelizacji budżetu), które przewidywały:
w części budżetowej nr 38 - 9.696.014 tys. zł (9.958.525 tys. zł) ;
w dziale budżetowym nr 803 - 9. 663.672 tys. zł (9.925.192 tys. zł);
w rozdziale budżetowym nr 80306 - 7.810.281 (7.821.498) tys. zł).
Czytaj dalej

Europa potrzebuje solidarności

(17.10.2013) Solidarność ponad granicami związki muszą budować na każdym kroku, kultywując wzajemne zrozumienie i współpracę na co dzień - powiedział prof. Richard Hyman podczas konferencji poświęconej związkom zawodowym w Europie.

Konferencję zorganizowały w czwartek w Warszawie Fundacja im. Friedricha Eberta, Europejskie Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność“, a wzięli w niej udział związkowcy i naukowcy z Europy, a nawet USA.

- Dyskusji o związkach zawodowych i organizowaniu się pracowników nigdy nie jest za wiele - powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który otwierał spotkanie razem z Basilem Kerskim, dyrektorem ECS oraz Knutem Dethlefsenem, dyrektorem Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce. - Ponadgraniczna solidarność jest dla nas bardzo ważna, niejednokrotnie mamy odmienne zdanie, jak np. przy pakiecie klimatycznym, ale najwazniejsze jest to, że staramy się wypracowywać konsensus - dodał Duda.

Szef "S" podkreslił, że wiele problemów wspólnych jest dla związków z całej Europy. - Trudne rozmowy nie są tylko domeną Polski, problemy mają i związki w krajach grupy wyszehradzkiej, i konfederacje związkowe na poziomie negocjacji z Komisją Europejską. Dlatego trzeba rozmawiać, wyciągać wnioski i wspólnie działać, by dzień walki z ubóstwem, który przypada dzisiaj był tylko słowem, symbolem, a nie codziennością pracownika w Europie - powiedział Duda. Czytaj dalej

Radio Wnet na UKSW

Zapraszamy do posłuchania porannej audycji Radia Wnet, która była nadawana z kampusu UKSW.

Była tam m.in. rozmowa z prof. Pawłem Ruszkowskim, członkiem Komisji Zakładowej UKSW.

Wystarczy odsłuchać rozmowy pod adresem: http://www.radiownet.pl/publikacje/poranek-17-x-2013

Protest Krajowej Sekcji Nauki "S"

Protest KSN wobec nieobiektywnych ocen nauczycieli akademickich, antypatriotycznych tendencji w doborze lektur szkolnych i nieuzasadnionych przeprosin prof. Baumana przez min. B. Kudrycką w imieniu całego środowiska akademickiegoz 21 września 2013 r. Czytaj dalej

Wybrane problemy innowacyjności dużej skali

Poniżej przedstawiamy jeden z referatów wygłoszonych na konferencji Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2013r w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

 

Kazimierz A. SICIŃSKI
Krajowa Sekcja Nauki
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Regionalna Sekcja Nauki
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

 

Wybrane problemy innowacyjności dużej skali

Znaczna część działań proinnowacyjnych w Polsce jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokie są też wyobrażenia o rozmaitych formach inkubatorów przedsiębiorczości, o akademickich formułach przedsiębiorstw typu start-up, spin-off czy spin-out. Nie negując potrzeby pobudzania innowacyjności taką drogą warto jednak zauważyć, że przedsiębiorstwa małe i duża część średnich są w większości przedsiębiorstwami usługowymi. Znaczna ich część nie miałaby racji swojego bytu, gdyby nie firmy duże o dużej czy bardzo skali swojej produkcji. Firmy takie mając często z natury swoich skomplikowanych produktów po kilka, kilkanaście czy nawet więcej tysięcy mniejszych kooperantów stanowią swoiste oparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony warto również pamiętać, ze choć wprawdzie jest stosunkowo dużo przykładów przedsiębiorstw startujących niemal od zera i od jednego niemal genialnie utrafionego produktu, a zarazem osiągających sukces dzięki wstrzeleniu się w zapotrzebowanie rynku w ciągu stosunkowo krótkiego okresu czasu, np. kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to nie jest to jednak norma czy reguła, a raczej wyjątek. Wyjątek potwierdzający inną właśnie regułę, że rynek tworzą duzi i silni producenci mogący się podejmować dużych zadań i wyzwań.

Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki

Komunikat z trzeciego spotkania z cyklu „Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2013r. 

W dniu 19 września br w siedzibie KK NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sekretariatów przemysłowych NSZZ „Solidarność” reprezentujących: przewodniczący Kazimierz Grajcarek (Sekretariat Górnictwa i Energetyki), Mirosław Nowicki (Sekretariat Przemysłu Spożywczego), przewodniczący Zbigniew Majchrzak (Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego), przewodniczący Ryszard Proksa (Sekretariat Oświaty i Nauki) i przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki (przewodniczący Edward Malec, wiceprzewodnicząca Mari a Sapor oraz członkowie Prezydium Rady KSN Marek Gutowski i Kazimierz Siciński). Gościem Specjalnym był prof. Piotr Gliński reprezentujący Stowarzyszenie program dla Polski. Wykłady wygłosili: prof. Janusz Filipiak (założyciel i właściciel firmy Comarch), dr Dariusz Litwin z Instytutu Optyki Stosowanej, prof. Krzysztof Rybiński (Rektor Akademia Vistula) oraz dr Kazimierz Siciński.

Uczestników spotkania powitał przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek a prowadził je przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” prof. Edward Malec.

Koniec posiedzenia Komisji Krajowej

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Stalowej Woli. Oto najważniejsze decyzje:

22 października odbędzie się w Katowicach Sztab Protestacyjny NSZZ “Solidarność”, który podejmie decyzje o konkretnych akcjach Związku. Do tego czasu “Solidarność” czeka na odniesienie się rządu do związkowych postulatów, które stały się przyczyną wrześniowych protestów. Związkowcy deklarują gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów, nadal podtrzymując swoją decyzję o zawieszeniu udziału w Trójstronnej Komisji. 

10 października odbędzie się spotkanie z byłymi przewodniczącymi Trójstronnej, które będzie początkiem dyskusji nad nowym modelem dialogu społecznego w Polsce. 

Przed 22 października dojdzie również do spotkania z pozostałymi centralami związkowymi, bądź w ramach międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, bądź bezpośrednio z liderami, gdzie skonsultujemy z naszymi partnerami nasze dzisiejsze decyzje. Do tej pory, z szacunku dla OPZZ i Forum ZZ nie będziemy publicznie informować o naszych rekomendacjach dla sztabu protestacyjnego “S”.

Komisja Krajowa przyjęła stanowisko o uruchomieniu ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu (treść stanowiska poniżej). Czytaj dalej

Kodeks Pracy do Trybunału

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 1 października przyjęła uchwałę w sprawie złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 150 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy z art. 1, 2 ust. 1 i 4 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień (Dz. U. z 1977 r. Nr 39, poz. 178). Czytaj dalej

Najnowsze uchwały Komisji Zakładowej

UCHWAŁA NR 9/2013 z dnia 10 września 2013 r  w sprawie udziału członków związku w akcji protestacyjnej w dn. 11-14.09.2013 

 

Na podstawie § 15 p. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” uchwala się, co następuje:

  § 1 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW apeluje do członków związku o udział w akcji protestacyjnej, odbywającej się w dniach 11-14 września 2013 r. w Warszawie. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE  Komisja Zakładowa zapoznała się z apelem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, wystosowanym w związku z akcją protestacyjną organizowaną w dniach 11-14 września 2013 roku. Opierając się na statutowym zobowiązaniu członków związku do solidarnego uczestnictwa w akcjach podejmowanych przez związek, uchwalono jak wyżej. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się: 0.

 

 

UCHWAŁA NR 8/2013 z dnia 10 września 2013 r ws rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej kol. Tadeusza Kamińskiego   

 

Na podstawie § 14 ust. 4a Regulaminu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW  nie przyjmuje rezygnacji kol. Tadeusza Kamińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w UKSW. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Czytaj dalej

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone