Udział w manifestacji w sobotę 14 września

Koleżanki i koledzy

Proszę was wszystkich, którzy możecie o uczestnictwo w manifestacji w dniu 14 września. Będziemy szli pod transparentem naszej sekcji branżowej: Krajowa Sekcja Nauki. Bardzo proszę o dołączenie do tej grupy. Ja będę w tej grupie.

Otrzymałam informację z biura następującej treści:

 "Solidarność" rusza o 12.00 sprzed Sejmu RP i idzie ul. Wiejską, przez pl. Trzech Krzyży, dalej na de Gaulle'a gdzie ma nastąpić połączenie wszystkich central związkowych.

KSN zbiera się na pl. Trzech Krzyży pod kościołem tj. po lewej stronie idąc od ul. Wiejskiej.
Tam rozwiniemy transparent KSN i kto będzie miał możliwość dołączy.

Bardzo proszę, aby początek tej grupy zorganizowały uczelnie Warszawy - mają ułatwione dotarcie.

O godz. 12.30 powinniśmy stamtąd wyruszyć, aby spotykać się na Rondzie de Gauelle'a ok. 13.00 z głównym trzonem manifestacji.
Jeśli jakaś grupa nie dotrze do godz. 12.30 to może uda się jej dołączyć o grupy KSN w trakcie manifestacji.

Pozdrawiam serdecznie,

Przewodnicząca Jolanta Wierzbicka

Nie zastraszycie nas!

Im bliżej 11 września i demonstracji Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, tym atak na związki ze strony Platformy i prorządowych mediów silniejszy. Próba odebrania etatów dla liderów dużych organizacji związkowych i pomieszczeń do prowadzenia działalności to otwarte wypowiedzenie wojny związkom zawodowym.

Projekt przygotowany przez szefa Zespołu Parlamentarnego ds. Wolnego Rynku Michała Jarosa (PO), a zgłoszony za pośrednictwem Pracodawców RP, jest czysto antyzwiązkowy. Uzasadnienie do ustawy liczy nieco ponad jedną stronę. Można odnieść wrażenie, graniczące z pewnością, że została przygotowana pod dyktando organizacji Pracodawcy RP. Autorzy ustawy piszą, że celem projektu jest „zniesienie trzech nadmiernych przywilejów związków zawodowych: etatów związkowych na koszt pracodawcy, pomieszczenia na terenie zakładu pracy oraz obowiązkowego zbierania składek związkowych przez pracodawcę”. – Skutkiem wprowadzenia tych zmian będzie gwałtowne zahamowanie rozwoju ruchu związkowego w Polsce, a de facto jego likwidacja – ocenia Piotr Duda, przewodniczący „S”. – A przecież w zakresie zbiorowych praw pracowniczych związki zawodowe reprezentują interesy nie tylko swoich członków, ale wszystkich pracowników.
Piotr Duda sygnalizuje, że projekt ustawy jest niezgodny z konwencją nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która nakazuje państwom ułatwianie prowadzenia działalności związkowej. – Nasz protest w dniach 11–14 września staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce. Musimy wykazać pełną mobilizację. Czytaj dalej

Oświadczenie KSN o cięciach budżetu MNiSW w roku 2013

Budżet MNiSW zostanie obniżony o około 2%, a cięcia dotyczą  głownie funduszy na "poślizgi inwestycyjne" środki, na inwestycje, co do których wiadomo, ze nie zostaną zrealizowane w tym roku, zostaną przesunięte na rok następny.

Poważna kwota i poważna sprawa to przesuniecie terminu kolejnego konkursu na KNOW. Dzięki temu konkurs rozstrzygnięty zostanie w tym roku, ale pieniądze zwycięzcy dostana w roku budżetowym 2014.

Krajowa Sekcja Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z uznaniem odnotowuje oszczędzenie jak się  wydaje pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.

Nie możemy jednak nie zwrócić uwagi na znaczenie tego wydarzenia. Okrojenie budżetu MNiSW (nie pierwsze w ostatnich latach) to symboliczny koniec pewnej epoki łatwego europejskiego pieniądza. Europejskie pieniądze mogły zostać wykorzystane do unowocześnienia bazy materiałowej nauki i zbudowania nowoczesnych samodzielnych centrów technologicznych w Polsce współpracujących z polską gospodarką.

Tymczasem po 6 latach rządów PO i minister Kudryckiej jesteśmy i w poziomie finansowania i w porównaniach międzynarodowych poniżej punktu wyjścia. Polska innowacyjność  sytuuje nas wśród grupy 4-5 najmniej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej.

Jedyna kategoria, w której Polska przoduje – jak się  wydaje – to liczba nowelizacji ustaw o nauce i szkolnictwie wyższym. 4 nowelizacje w ciągu 4 lat 2 przeprowadzone i kolejne 2 zgłoszone w Sejmie to prawdopodobnie rekord unijny.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki,

prof. dr hab. Edward Malec

Harmonogram dni protestów

Przedstawiamy harmonogram akcji protestacyjnych, które będą miały miejsce 11-14 września 2013 r. w Warszawie. 

11 września (środa)

Dzień branżowy składający się z 6 pikiet przed: 

  • Ministerstwem Zdrowia, 
  • Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
  • Ministerstwem Gospodarki,
  • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
  • Ministerstwem Skarbu,
  • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Pikiety rozpoczną się o godz. 12.00, a po ich zakończeniu uczestnicy przejdą pod Sejm RP, gdzie odbędzie się wspólna manifestacja. Od tego momentu rozpocznie też swoje funkcjonowanie miasteczko namiotowe, które będzie działało do 14 września.

 

12 września (czwartek)

Dzień ekspercki, w ramach którego odbędą się debaty eksperckie. 

W miasteczku namiotowym przed Sejmem RP odbędą się trzy panele – pierwszy o godz. 13.00, kolejne o 15.00 i 17.00. Zakres tematyczny i osoby biorące udział w dyskusji są obecnie ustalane. Ostateczny program zostanie ustalony 2 września na kolejnym spotkaniu międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego.

 

13 września (piątek)

Dzień otwarty (Hyde Park) z wolną trybuną dla organizacji biorących udział w manifestacji.  Czytaj dalej

APEL o uczestnictwo w protestach 11-14 września

Szanowni Pastwo,
Drogie Kole
anki i Koledzy z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
pracownicy uczelni wy
szych, instytutów PAN oraz Instytutów Badawczych

W dniach 11–14 września 2013r w Warszawie NSZZ „Solidarność” organizuje ogólnopolską akcją protestacyjną wspieraną przez OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Protest ten staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale także o prawa obywatelskie, w tym o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce.

Będziemy domagać się między innymi:

Oświadczenie "S" w sprawie udziału polityków w dniach protestu

Oświadczenie przewodniczącego Piotra Dudy w sprawie udziału polityków w dniach protestu - w nawiązaniu do SMS-a dotyczącego PiS.

W związku z licznymi komentarzami i pytaniami dotyczącymi sms-a wysłanego do członków PiS, a także wypowiedziami rzecznika tej partii informuję: Czytaj dalej

Duda w Szczecinie: Czy tak miała wyglądać Polska?

- Pamiętamy, dziękujemy, będziemy pamiętać – mówił przed bramą Stoczni Szczecińskiej, w której 33 lata temu podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 

Uroczystości w historycznym miejscu strajków robotniczych z roku 1980 rozpoczęły się w samo południe sygnałem syreny stoczniowej. Brali w niej udział członkowie „Solidarności” z regionu, uczestnicy strajków, stoczniowcy, przedstawiciele lokalnych władz. Modlitwę Anioł Pański poprowadził Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga, a kilka słów historycznego rysu przenoszącego zebranych 33 lata wstecz, wygłosił dyrektor szczecińskiego IPN-u Marcin Stefaniak. Po nich głos zabrał przewodniczący „Solidarności”.

Piotr Duda zaapelował o pamięć dla bohaterów, którzy dzisiaj często borykają się z problemami życia codziennego, a nawet żyją w skrajnej biedzie. – Dzisiaj polscy robotnicy zostali zdradzeni, a związek zawodowy „Solidarność”, który głośno upomina się o prawa pracownicze i krytykuje władzę, musi zostać skarcony, dlatego rząd przygotowuje ustawę  o delegalizacji związków zawodowych! – mówił szef „Solidarności”. - Jest mi przykro, że co roku spotykamy się w tym miejscu i nie możemy w pełni cieszyć tym radosnym dniem. Jesteśmy w tym miejscu, żeby podziękować bohaterom, ale też żeby zadawać pytania. Czy te strajki, czy ten upór robotników, nie poszedł na marne? Czy tak to miało wyglądać? Czy Polska, nasz ukochany kraj, o którym marzyliśmy w roku 1980, jest taką Polską, o jaką walczyliśmy?   Czytaj dalej

Weszły w życie zmiany w czasie pracy

23 sierpnia w weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Najwięcej kontrowersji wzbudza w niej wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy.

- To robienie z pracownika niewolnika, pracownika na rozkaz - uważa przewodniczący KK Piotr Duda i podkreśla, że poza konsekwencjami finansowymi takie rozwiązania spowodują dezorganizację życia prywatnego i rodzinnego pracowników, którzy nie będą mogli zaplanować np. kiedy odebrać dzieci z przedszkola.

A jak dowodzi ekspert "S", prof. Marcin Zieleniecki z Uniwersytetu Gdańskiego, rząd powołuje się na dyrektywę unijną w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy, gdy tymczasem przewiduje ona już liczne ograniczenia przy wydłużaniu okresów rozliczeniowych do sześciu miesięcy. Dopuszcza się to jedynie w stosunku do wybranych grup zawodowych z wyłączeniem pracowników chronionych, np. rodziców czy zatrudnionych w szczególnych warunkach. Rząd PO –PSL  zdaniem prof. Zielenieckiego czyta wybiórczo przepisy unijne i uznaje, iż nie ma żadnych ograniczeń w wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy.

Szkodliwa nowelizacja Kodeksu pracy, którą przyjęto bez obiecanych wcześniej rozmów ze stroną związkową, była jedną z głównych przyczyn zawieszenia udziału w Trójstronnej Komisji przez reprezentatywne centrale związkowe. Przewodniczący KK Piotr Duda zapowiedział, że w sprawie nowych przepisów NSZZ "Solidarność" złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Uderzenie w związki zawodowe

Wrześniowy protest staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce – zwraca uwagę Piotr Duda po zapoznaniu się z projektem ustawy autorstwa posła Jarosa. Czytaj dalej

Emerytury coraz niższe

Nowy system emerytalny obniża wysokość świadczeń o 40 proc .- informuje "Rzeczpospolita", powołując się na dane pochodzące z ZUS.

Z roku na rok coraz więcej osób przechodzi na emeryturę wyliczaną według nowych zasad.  Są one aż o 1000 zł niższe od tych wyliczanych na starych zasadach. W 2010 roku przyznawana wtedy "stara" emerytura wynosiła 2490 zł, a "nowa" 1711, rok później już 2660 i 1694. W ubiegłym roku odpowiednio: 2760 i 1728 zł. Nowe świadczenie wynosi zaledwie 62 proc. starej emerytury. 

Liczba osób, którym ZUS wylicza świadczenia, stale rośnie. W ubiegłym roku spośród 120 tys. osób, które uzyskały prawo do emerytury, prawie 82 tys. przeszło na nią według nowych zasad. Rok wcześniej było ich 66 tys. 

Dzieje się tak dlatego, że wraz z reformą emerytalną wprowadzono nowy sposób obliczania świadczenia. Bierze on pod uwagę wysokość zgromadzonych w ZUS składek, dzieląc ją przez statystyczną długość trwania życia osoby w danym wieku - podaje gazeta.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone