Wielkopolski dzień protestu

 

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Międzyregionalny Zespół Koordynacyjny protestuje dziś „Solidarność” z regionów: Wielkopolska, Wielkopolska Południowa i Konin.

Protest rozpoczął się manifestacją przed delegaturą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, następnie związkowcy przejechali do Konina, a ostatni etap protestu odbył się przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. 

- Spodziewaliśmy się ok. 400 osób, można śmiało powiedzieć, że jest 700 - relacjonował z Konina Patryk Trząsalski z prezydium ZR Wielkopolskiego.

Dla przedstawicieli rządu w każdym z miast przygotowana została petycja. Związkowcy z trzech regionów "S" protestują przeciwko antypracowniczej i antyspołecznej polityce rządu, a w szczególności przeciwko planom dalszej liberalizacji kodeksu pracy prowadzącej do uelastycznienia czasu pracy, a także przeciwko lawinowo rosnącej liczbie umów śmieciowych. Domagają się podwyższenia płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez Związek w sejmie, zaprzestania likwidacji szkół i przenoszenia kosztów finansowania szkolnictwa na samorządy.

Protestujący nie zapominają też o lokalnych problemach.

Realne dochody polskich gospodarstw spadają

 

W całym 2012 r. realne dochody gospodarstw domowych były o 0,8 proc. niższe niż w roku poprzednim, a w IV kw. ub. o 2 proc. Towarzyszyła temu stagnacja konsumpcji – to najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego.
 
NBP opublikował kilka dni temu cokwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych, z wykorzystaniem danych za czwarty kwartał 2012 r. Według niej spadkowi realnych dochodów towarzyszyła stagnacja spożycia prywatnego. Początkowo Polacy rezygnowali z kupna dóbr nietrwałych, a więc m.in. żywności i odzieży. Potem, kiedy poziom kupna się ustabilizował, wyraźnie obniżyła się dynamika zakupu dóbr trwałych.
 
Polacy rzadziej decydują się także na zaciąganie kredytów w bankach. Wartość nowych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe w IV kw. wyniosła 1,6 mld zł, czyli ok. 20 proc. tego, co w roku ubiegłym.

Źródło: www.solidarnosc.gda.pl

 

Solidarność za strajkiem!

Komisja Krajowa podsumowała wyniki referendum sondażowego przeprowadzanego w miesiącach maj/czerwiec wśród członków Związku. Na dzień wczorajszy wyniki są następujące:

Uprawnionych do głosowania było blisko 680 tys. członków Związku.

Na 19 czerwca w referendum udział wzięło 493 587 osób. Co stanowi – 72,59 proc. uprawnionych.

W Regionie Dolny Śląsk wciąż trwa głosowanie, które zakończy się w do końca czerwca. Zakładamy, że ogólna frekwencja wyniesie ponad 80 proc. członków Związku.

Na pierwsze pytanie dot. udziału w strajku w zakładzie pracy, na tak odpowiedziało – 415 243 osób, co stanowi 84,12 proc. biorących udział w głosowaniu.

Na drugie pytanie dot. udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, na tak odpowiedziało – 427 215 osób, co stanowi 86,55 proc. biorących udział w głosowaniu.

Przy okazji referendum, czego nie wliczano do podanych powyżej statystyk, wypowiedziało się blisko 153 tys. osób niezrzeszonych.

prof. Paweł Ruszkowski odznaczony

Miło nam poinformować, że prof. Paweł Ruszkowski, członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na mocy Postanowienia Prezydenta RP z dnia 22
marca 2013 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Odznaczenie to jest przyznawane za zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Wręczenie odznaczenia nastąpi najprawdopodobniej we wrześniu tego roku w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Władze Organizacji Zakładowej składają serdeczne gratulacje koledze związkowcowi i cieszą się z Jego wyróżnienia.

POROZUMIENIE dotyczące pracowników przewidzianych do grupowych zwolnień z pracy w Uniwersytecie Kardynala Stefana Wyszyńskiego

Przedstawiamy treść porozumienia dotyczącego pracowników przewidzianych do grupowych zwolnień z pracy.

Porozumienie zostało podpisane przez działające przy UKSW związki zawodowe oraz pracodawcę.

UWAGA! ABY POBRAĆ PEŁNĄ TREŚĆ POROZUMIENIA NALEŻY KLIKNĄĆ TUTAJ! Na stronie poniżej znajduje się tylko część dokumentu.
 

Porozumienie dotyczące pracowników przewidzianych do grupowych zwolnień z pracy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Zawarte w dniu 7 czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej „UKSW", reprezentowanym przez Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisława Dziekońskiego Rektora UKSW
a zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi w UKSW:
1. Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników UKSW, reprezentowanym przez:

  • Przewodniczącą Zarządu Katarzynę Jakubczyk
  • Zastępcę Przewodniczącej Marcina Krygiera
  • Sekretarza Magdalenę Spiridis

oraz
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność", reprezentowanym przez: Czytaj dalej

Zmiana prawa o szkolnictwie wyższym - szkodliwa

Oświadczenie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "S" na temat projektu założeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Czytaj dalej

Zwolnienia grupowe

Rozpoczęła się procedura zwolnień grupowych na UKSW.

Obecnie rozpoczyna się okres negocjacji z działającymi przy uczelni związkami zawodowymi w zakresie rozmiaru zwolnien grupowych, "a także obowiązków Rektora w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym  zwolnieniem grupowym" - jak czytamy w Zarządzeniu Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wszczęcia i prowadzenia procedury zwolnień grupowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jeśli po negocjacjach nie uda się osiągnąć porozumienia Rektor ustali jednostronnie zapisy w Regulaminie zwolnień grupowych w UKSW "uwzględniając w miarę możliwości propozycje przedstawione przez zakładowe organizacje związkowe w toku konsultacji".

Zarządzenie Rektora można przeczytać klikając tu.

Referendum na UKSW

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku z referendum sondażowym NSZZ Solidarność przeciwko niekorzystnym zmianom dla pracowników w prawie pracy, są państwo proszeni o zagłosowanie w tej sprawie.

Odpowiedzialni za przeprowadzenie głosowania są przewodniczący kół:

Dominika Kowalczyk – zadba o głosowanie w kampusie przy ul. Dewajtis ( pracuje w bibliotece)

Andrzej Rudowski - zadba o głosowanie w kampusie przy ul. Wójcickiego ( NHiS)

Oni zadbają o to aby dostarczyć państwu kartę i instrukcję.

W razie gdyby nie udało się wyżej wymienionym osobą dotrzeć do państwa proszę o informację, zadbam aby wszyscy mogli oddać swój głos.

Pozdrawiam serdecznie

 

Przewodnicząca

Jolanta Wierzbicka

 

Więcej informacji na temat referendum można znaleźć tutaj: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/strona-glowna/zmiany-w-czasie-pracy-1.html

 

ZACHĘCAMY TAKŻE DO PRZECZYTANIA SPECJALENGO WYDANIA "TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ"! [KLIKNIJ ABY POBRAĆ]

Gdzie są miejsca pracy dla młodych?

Bezrobocie wśród młodych to wielki problem. Jeśli teraz nie znajdą pracy, później będzie im znacznie trudniej, a rynek ulegnie dewastacji. Trzeba zmienić system. Dobrym przykładem są Niemcy i Austria.

Jak szacuje Eurostat 28,4 proc. Polaków poniżej 25 roku życia nie ma pracy. Te liczby muszą szokować. O 5 proc. przeganiamy średnią unijną. Tymczasem Niemcy i Austriacy (bezrobocie młodych odpowiednio 7,9 i 9,9 proc.) z tym problemem radzą sobie co najmniej nieźle. Czary? Wcale nie. Po prostu mają dobry system i wzięli się do roboty.

Ucz się i pracuj

Na przełomie 2001 i 2002 r. stopa bezrobocia u naszych zachodnich sąsiadów wynosiła ok. 12. proc. Aby temu przeciwdziałać, rząd kanclerza Schrödera powołał komisję ds. nowoczesnych świadczeń na rynku pracy.
Starano się przede wszystkim kształcić osoby bezrobotne. Wprowadzono także ułatwienia podatkowe, stosowano zachęty przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Każdy bezrobotny mógł liczyć na konsultanta, który pozostając z nim w bezpośrednim kontakcie, pomagał mu szukać pracy.

Jednak tym, co zdecydowało u sukcesie Niemiec, stał się dwutorowy system kształcenia, który polega na tym, że uczniowie chodzą do szkoły (by zdobyć wiedzę teoretyczną) i jednocześnie pracują (żeby zdobyć wiedzę praktyczną). Brzmi znajomo? Oczywiście, przez wiele lat w ten sposób działały polskie szkoły zawodowe i technika. Wiele z nich zamknięto. Inne połączono lub zmieniono w licea profilowane.

Niemiecki system ma też krytyków. Np. wiele osób uważa, że młodzi ludzie zbyt wcześnie muszą decydować o swojej przyszłości zawodowej. Mając kilkanaście lat, wybierają rodzaj szkoły i przyszłej pracy, który potem bardzo trudno zmienić. Z drugiej strony - wybór jest szeroki. Niemiecka młodzież ma do wyboru ok. 300 specjalizacji.
Czytaj dalej

Oświata będzie protestować?

Ciężko w oświacie. Czas na protest

"S” oświatowa przygotowuje się do akcji protestacyjnej. Rada Sekcji Krajowej podjęła uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady w czerwcu br. w Warszawie. Przyczyną tej decyzji jest dramatyczna sytuacja w oświacie. Związkowcy domagają się m.in. większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.

Rada SKOiW wyraziła opinię w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zmieniającej zasady wdrażania obowiązku szkolnego sześciolatków. NSZZ „Solidarność” jest przeciwny obligatoryjnemu obniżaniu wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Zdaniem Związku decyzje w tej sprawie należy pozostawić rodzicom. Konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków w szkołach w celu umożliwienia wcześniejszego rozpoczynania edukacji dzieci sześcioletnich, dostępu do powszechnej edukacji przedszkolnej i przeprowadzania profesjonalnych badań w celu określenia dojrzałości szkolnej.

Rada negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia płacowego MEN, w którym resort edukacji „zamraża” stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mające obowiązywać od 1 września 2013 r. Sekcja Krajowa, w opinii skierowanej do MEN, postuluje podniesienie kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w ramach tzw. średnich wynagrodzeń, zwłaszcza nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. W ostatnich latach nastąpiło zachwianie proporcji między minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do całości ich wynagrodzenia.

Dział informacji Komisji Krajowej Czytaj dalej

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone