List Krajowej Sekcji Nauki do wicepremiera Morawieckiego

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju i Finansów, Mateusza Morawieckiego (list w załączeniu) z prośbą o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 27 października 2017 roku, a w szczególności zmian art. 22  dotyczących odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.

 

 

Wybory w NSZZ Solidarność

Lata 2017/2018 są okresem w którym odbywają się wybory w Niezleżnym Samorządnym Związku Zawodowym Solidarność.

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram wyborów, zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022.

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, w związku z kończącą się ósmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.

 

§ 1

1.     W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:

1)     władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19  Statutu NSZZ „Solidarność”;

2)     delegatów na walne zebranie delegatów regionu;

3)     delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku; Czytaj dalej

Opinia Krajowej Sekcji Nauki o projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 21 października 2017 r. przyjęła opinie do projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 roku.

Opinie te zostały zawarte w zamieszczonych poniżej dokumentach i przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Prawa pracownicze w Ustawie o szkolnictwie wyższym

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pismem odnośnie uwzględnienia w nowym projekcie Ustawy kwestii dotyczących praw pracowniczych.

Ministerstwo uspokaja: "(...) wszelkie kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego, w tym również podstawowych regulacji praw pracowniczych w uczelniach, zostaną kompleksowo uregulowane w ramach projektu "Ustawa 2.0"(...)" pisze sekretarz stanu Aleksander Bobko.

 

Pismo WKDS i odpowiedź Ministerstwa są dostępne po kliknięciu.

Opinia o Narodowym Instytucie Technologicznym

Poniżej przedstawiamy opinię Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność nt. Narodowego Instytutu Technologicznego.

"Krajowa Sekcja Nauki dostrzega potrzebę przeprowadzenia reformy systemu działania instytutów badawczych w Polsce, natomiast nie zgadza się z koncepcją tej reformy, której istotną częścią jest utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT) na zasadach proponowanych w projekcie ustawy" - czytamy w piśmie konsultacyjnym.

Całość można przeczytać klikając tutaj.

Projekt do konsultacji

W załączeniu przedstawiamy przesłany nam do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

 

Pliki można pobrać klikając poniżej:

Pismo konsultacyjne

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie

Projekt ustawy

 

Komunikat z posiedzenia Podkomisji

W załączeniu przedstawiamy związkowy komunikat po posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z dnia 11maja 2017 r.,

 

Śpieszmy się kochać ludzi...

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”
                                                            ( Albert Einstein)

Łącząc się w bólu z naszą Koleżanką

Jolantą Wierzbicką i jej bliskimi

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Z powodu śmierci  Mamy

Koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” w UKSW

Porozumienie dot. oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo!

 

W załączeniu przedstawiamy zawarte 26 kwietnia porozumienie dotyczące regulaminu systemu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy władzami Uczelni oraz działającymi tu związkami zawodowymi.

 

Można je pobrać klikając tutaj.

II Forum Kobiet Solidarności

Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” wraz z Regionalną Sekcją Kobiet Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zapraszają na II Ogólnopolskie Forum Kobiet Solidarności pod hasłem: „KOBIETA ŁĄCZY POKOLENIA”. Forum odbędzie się W dniach 9 – 10 czerwca br. w Łodzi w Centralnym Muzeum Włókiennictwa (tzw. Biała Fabryka) przy ul. Piotrkowskiej 282.

Kobieta matka, kobieta żona – któż inny bardziej połączy pokolenia niż właśnie ONA. Czytaj dalej

© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone