Prawa pracownicze w Ustawie o szkolnictwie wyższym

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pismem odnośnie uwzględnienia w nowym projekcie Ustawy kwestii dotyczących praw pracowniczych.

Ministerstwo uspokaja: "(...) wszelkie kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego, w tym również podstawowych regulacji praw pracowniczych w uczelniach, zostaną kompleksowo uregulowane w ramach projektu "Ustawa 2.0"(...)" pisze sekretarz stanu Aleksander Bobko.

 

Pismo WKDS i odpowiedź Ministerstwa są dostępne po kliknięciu.

Opinia o Narodowym Instytucie Technologicznym

Poniżej przedstawiamy opinię Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność nt. Narodowego Instytutu Technologicznego.

"Krajowa Sekcja Nauki dostrzega potrzebę przeprowadzenia reformy systemu działania instytutów badawczych w Polsce, natomiast nie zgadza się z koncepcją tej reformy, której istotną częścią jest utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT) na zasadach proponowanych w projekcie ustawy" - czytamy w piśmie konsultacyjnym.

Całość można przeczytać klikając tutaj.

Projekt do konsultacji

W załączeniu przedstawiamy przesłany nam do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

 

Pliki można pobrać klikając poniżej:

Pismo konsultacyjne

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie

Projekt ustawy

 

Komunikat z posiedzenia Podkomisji

W załączeniu przedstawiamy związkowy komunikat po posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z dnia 11maja 2017 r.,

 

Śpieszmy się kochać ludzi...

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”
                                                            ( Albert Einstein)

Łącząc się w bólu z naszą Koleżanką

Jolantą Wierzbicką i jej bliskimi

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Z powodu śmierci  Mamy

Koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” w UKSW

Porozumienie dot. oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo!

 

W załączeniu przedstawiamy zawarte 26 kwietnia porozumienie dotyczące regulaminu systemu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy władzami Uczelni oraz działającymi tu związkami zawodowymi.

 

Można je pobrać klikając tutaj.

II Forum Kobiet Solidarności

Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” wraz z Regionalną Sekcją Kobiet Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zapraszają na II Ogólnopolskie Forum Kobiet Solidarności pod hasłem: „KOBIETA ŁĄCZY POKOLENIA”. Forum odbędzie się W dniach 9 – 10 czerwca br. w Łodzi w Centralnym Muzeum Włókiennictwa (tzw. Biała Fabryka) przy ul. Piotrkowskiej 282.

Kobieta matka, kobieta żona – któż inny bardziej połączy pokolenia niż właśnie ONA. Czytaj dalej

Elektroniczna Legitymacja Członkowska

Realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).
 
To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.
 
W przyszłości legitymacja elektroniczna wyprze kartę Grosik, dzięki której w tej chwili można korzystać z punktów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i handlowych. Aktualnie toczą się rozmowy z ogólnopolską siecią handlową na temat rabatów dla użytkowników nowej elektronicznej legitymacji związkowej. W Regionie Mazowsze podjęto natomiast decyzję, że członkowie NSZZ „Solidarność” - użytkownicy legitymacji - będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, bez dodatkowych zaświadczeń, a działacze z dodatkowych szkoleń. 
 
Zgromadzone dane ułatwią szybsze docieranie z informacjami do wszystkich członków "Solidarności". Możliwe będzie m.in.

Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów

23-25 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego projektu Niezależnego Zrzeszenia Studentów pt. „Nic o Nas bez Nas”.
 
 
Projekt pracuje nad budową studenckiego społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorzy dążą do współtworzenia procesu, w którym za cel obierają zwiększanie i wzmacnianie głosu społeczności studenckiej w dialogu obywatelskim, walkę z biernością społeczną, a także wspieranie edukacji przez promocję wartości debaty oraz konfrontacje przekonań studentów z osobami kształtującymi ich otoczenie. Poprzez organizowane wydarzenie zachęcają studentów do zainteresowania się sprawami społecznymi, własnymi prawami i obowiązkami oraz ogólną sytuacją Polski.
 
Konferencja The Youth Voice stanowi finał i podsumowanie całorocznych rozważań. Jej motywem przewodnim jest „Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów”.

Wojewódzki Konserwator Zabytków z UKSW

Wojewoda Zdzisław Sipiera w uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, powołał Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Został nim profesor Jakub Lewicki.


Jakub Lewicki jest członkiem naszej organizacji związkowej!


Profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownikiem Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz historię architektury.

Autor książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz ponad 120 niepublikowanych opinii i opracowań konserwatorskich. Wygłosił blisko 100 referatów na sesjach naukowych.

Profesor Jakub Lewicki jest członkiem ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Przewodniczącym Komisji Ochrony i Konserwacji Architektury Modernistycznej ICOMOS, Wiceprezesem Sekcji Polskiej DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), członkiem organizacji krajowych: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Istotna jest działalność profesora Jakuba Lewickiego jako Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie: architektura i budownictwo, specjalizacja architektura nowożytna; ocena wartości i konserwacji architektury historyzmu i modernizmu (lata 2008–2012) oraz ocena badań i konserwacji architektury; ocena wartości zabytkowej architektury pod kątem wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków (obecnie).
Czytaj dalej

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone