Wystąpienie prof. Macieja Stasiaka

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia naszego kolegi prof. Macieja Stasiaka na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami.

 

Film można obejrzeć klikając ten link: https://youtu.be/zXUjDcWcdE0

Spotkanie związkowe!

Szanowni Państwo,

 
w imieniu  Komisji Zakładowej zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 23 czerwca 2015 r., o godzinie 15.00, w sali 004 (naszym pokoju związkowym) na Bielanach.
 
Z poważaniem
 
Magdalena Łaptaś

Znamy treść porozumienia płacowego

Znamy już treść zawartego porozumienia płacowego między NSZZ Solidarność, ZZ Pracowników UKSW a rektorem naszej Uczelni.

TREŚĆ POROZUMIENIA MOŻNA POZNAĆ KLIKAJĄC TUTAJ.

 

 

Spotkanie z Ministerstwem Nauki

Prezentujemy sprawozdanie ze spotkania w MNiSzW w dniu 21 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału środków na realizację trzeciego etapu poprawy wynagrodzeń ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 (Dz. U. poz. 153) w rezerwie celowej poz. 40 ,,Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych".

 

PROSIMY TAKŻE O ZAPOZNANIE SIĘ Z MATERIAŁAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA DOLE STRONY [DO POBRANIA].


Obecni ze strony Krajowej Sekcji Nauki NSZZ ”S”: Bogusław Dołęga, Andrzej Bartczak, Krystyna Andrzejewska i Wojciech Pillich. Czytaj dalej

Czarna procesja nauki

Drodzy pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego! Poniżej przedstawiamy materiału Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Czytaj dalej

Płaca minimalna liczy się w walce z ubóstwem

Do 15 czerwca rząd musi zdecydować o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Stały Komitet Rady Ministrów zarekomendował tę kwotę w wysokości 1850 zł. Dodatkowo Ministerstwo Pracy planuje zmiany w sposobie wliczania do niej składników płacy.
 
Jeśli rząd przyjmie przedstawioną przez komitet propozycje, płaca minimalna wzrośnie o 100 zł. Jednocześnie resort pracy deklaruje, że analizuje zmianę regulacji wliczania do pensji minimalnej składników płacy, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Przy ustalaniu, czy dana osoba zarabia najniższą płacę, nie będą brane pod uwagę niektóre składniki pensji, w tym dodatki (np. za staż pracy) oraz przyznane nagrody lub premie. Dzięki temu płaca minimalna odpowiadałaby nie pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika. 
 
W zeszłym tygodniu „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ przedstawiły wspólne stanowisko postulujące wzrost płacy minimalnej w 2016 r. do 1880 zł. 
 
Przypominamy, że Związek od lat domaga się podniesienia w Polsce płacy minimalnej. Trzy lata temu "Solidarność" przedstawiła w Sejmie projekt obywatelski, przygotowany przez ekspertów Związku, w którym zakładano stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Ten pomysł poparło ponad 350 tysięcy obywateli.
 
W tym samym czasie Komisja Europejska przyjęła strategię zwiększania zatrudnienia w UE, w której wskazała m.in.

Straszenie płacą minimalną

Straszenie kwotą 2,5 mld zł jako koszt, który poniosą pracodawcy po podniesieniu płacy minimalnej o 7,4 proc. czego domagają się związkowcy, bez odniesienia tego do prognozowanych przychodów – jest zwyczajnie nieuczciwe. W tym samym czasie ich przychody zwiększą się o blisko 70 mld zł. Czytaj dalej

Czas na nowelizację ustawy o związkach zawodowych

Prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych musi przysługiwać każdemu. Oznacza to, że wolność koalicji związkowej mają także osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Taki wyrok wydał w dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny (sprawa K 1/13).

Z Konwencji nr 87 MOP ratyfikowanej przez Polskę w 1957 r. wynika, że wszyscy pracujący bez jakiegokolwiek rozróżnienia mają prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Od dnia ratyfikacji umowa międzynarodowa jaką jest Konwencja obowiązuje bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Jednak w Polsce np. zleceniobiorcy czy osoby na umowach o dzieło nie mogli korzystać z wolności koalicji związkowej.

Problem dotyczy kilku milionów pracujących np. aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierowców zawodowych, taksówkarzy, artystów itp. Krajowy ustawodawca w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wbrew Konstytucji ograniczył wolność związkową.

Sędzia sprawozdawca TK Marek Zubik zwrócił uwagę, że pojęcie pracownika jest dziś szersze niż to w kodeksie pracy. Trybunał nie odnosi się do pojęcia pracownika z kodeksu pracy ale do jego znaczenia konstytucyjnego więc przepisy ustawy o związkach zawodowych muszą odnosić się do wszystkich pracujących. Obecnie odnoszą się głównie do pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Czytaj dalej

Sekcja Młodych organizuje

W Warszawie ponad dwudziestu liderów związkowych z Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” i OPZZ wzięło udział w dwudniowych warsztatach dotyczących organizowania pracowników. Szkoleniu patronowała Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, która na zeszłorocznym Kongresie w Berlinie przyjęła za jeden z priorytetów wzmocnienie siły związkowej o 27 mln, zwłaszcza wśród młodych ludzi. 
 
Spotkanie otworzył Roland Feicht, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce, która wsparła związkową inicjatywę warsztatów. – Po 26 latach od odzyskania wolności i demokracji, relacje na rynku pracy zmieniły się na niekorzyść pracowników. Musimy wykorzenić stereotyp, że związek zawodowy to starzy ludzie blokujący pozytywne zmiany w kraju, ale i w samych związkach zawodowych. Młodzi ludzie muszą mieć radość z tego, co robią, a związki muszą być dla nich atrakcyjne i zapewniać możliwości rozwoju i samorealizacji, wówczas młodzi ludzie w Polsce będą się organizować i przyłączać. Musimy intensywnie działać, aby pozyskać młodych ludzi i przede wszystkim do nich wyjść, wówczas stosunki pracy będą się normalizować.
 
W kolejnej części ekspert "Solidarności" dr Anna Reda przedstawiła sytuację prawną i społeczno-gospodarczą młodych pracowników w Polsce i w Europie. Trudną sytuację młodych na rynku pracy ma poprawić m.in. tzw. Pakiet dla młodych będący gwarancjami dla młodych ludzi do 25 roku życia, który został w 2012 roku przyjęty przez Komisję Europejską. W dokumencie tym wskazuje się na szereg narzędzi wsparcia tj.

Manifestacja oświaty 28 kwietnia

28 kwietnia w Warszawie będzie manifestować Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność". Piotr Duda, przewodniczący KK udzielił związkowcom poparcia oraz zapowiedział swój udział w proteście. Wczoraj obradowało prezydium Rady Sekcji.
 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowała oświadczenie w sprawie Karty Nauczyciela. Zatwierdzono ostateczny harmonogram manifestacji w dniu 28 kwietnia w Warszawie. Prezydium ponownie apeluje do struktur oświatowej Solidarności o liczny udział w manifestacji. Dziękujemy szefom regionów za deklarowane wsparcie w organizacji wyjazdu na manifestację jak i osobisty udział.
 
Manifestacja rozpoczyna się 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 pod Kancelarią Premiera, a zakończy  około godzz  15.00 pod Sejmem RP.
 
Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW
© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone