SYSTEM PREMIOWANIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

Szanowni Pracownicy Administracji UKSW!


Uprzejmie informujemy, że Pracodawca wbrew opinii Związków Zawodowych działających w UKSW forsuje wprowadzenie nowego systemu premiowania. Związki Zawodowe zorganizowały w tej sprawie zebranie informacyjno-konsultacyjne 7 listopada 2013r.  podczas którego nowy system premiowania został oceniony negatywnie. W ostatnim czasie upowszechniane są na UKSW informacje, że nowy system daje pracownikom znaczące korzyści finansowe, a tymczasem Związki Zawodowe uniemożliwiają jego wprowadzenie.


Niniejszym oświadczamy, że nie zamierzamy prowadzić działań wymierzonych przeciw materialnym interesom pracowników. W związku z tym, uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników administracyjnych na otwarte zebranie związkowe 26.02.2014r. o godz. 16.00 w Auli Szumana ( Kampus przy ul. Wójcickiego 1/3), podczas którego przeprowadzimy konsultacyjne głosowanie nad poparciem nowego systemu premiowania, proponowanego przez władze UKSW.

Szanowni Państwo!
Apelujemy o udział do wszystkich pracowników administracji. Wasz głos będzie podstawą naszej decyzji. Prosimy o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu w swoich komórkach organizacyjnych na wypadek gdyby nasz mail nie dotarł do wszystkich.

Za Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” UKSW

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca

W załączeniu do pobrania i przeczytania znajdują się:

1. zaproponowany przez władze UKSW Regulamin Premiowania

2. odpowiedź na propozycję i stanowisko związków zawodowych z 14 lutego Czytaj dalej

Pogrzeb Zbigniewa Romaszewskiego

Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Romaszewskiego odbędą się w najbliższy czwartek 20 lutego.  Msza żałobna rozpocznie się o godz. 13.00 w Archikatedrze Warszawskiej. Pogrzeb odbędzie się na Powązkach Wojskowych o godz. 15.00.

Dla wszystkich, którzy pragną uczcić pamięć wicemarszałka w gmachu Senatu, w holu przed salą obrad na pierwszym piętrze, wyłożono księgę kondolencyjną. Do księgi można wpisać się od poniedziałku 17.02.2014 r. do środy 19.02.2014 r. w godzinach 10.00-14.00 i w czwartek 20.02.2014 r. w godzinach 10.00–13.00.

Informacja dla pocztów sztandrowych i osób przybywających na uroczystości pogrzebowe:

Poczty sztandarowe, które chcą wziąć udział w mszy pogrzebowej muszą być najpóźniej do godz. 12.30 w Katedrze (wejście od ul. Świętojańskiej).

Poczty sztandarowe na cmentarzu będą ustawione przy wejściu głównym na Cmentarz na Powązkach, przed bramą wzdłuż ogrodzenia.

Delegacje będą wpuszczane z tyłu kancelarii domu pogrzebowego.

Wieńce (w katedrze tylko 7 głównych) reszta zostanie zabrana przed katedrą i przewieziona na cmentarz. Można też samemu zabrać wieniec na cmentarz i samemu go złożyć. Czytaj dalej

Przygotowania regionalnej kadry do organizowania

14 lutego zakończyło się w Warszawie 2-dniowe szkolenie regionalnych organizatorów związkowych, w którym wzięło udział 16 osób z Regionów: Warmińsko-Mazurskiego, Gdańskiego, Podbeskidzia, Mazowsze, Częstochowskiego, Dolny Śląsk, Środkowowschodniego i Podkarpacie.
 
Organizatorzy związkowi wymieniali swoje doświadczenia na temat pozyskiwania, rozmawiano o kampaniach i metodach organizowania pracowników, sposobach docierania do ludzi, zwłaszcza młodych.

Trwają wybory w Solidarności

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki odbędzie się w Sękocinie w dniach 23-25 maja 2014 r.

Szczegóły związane z wyborami można przeczytać na stronie Krajowej Sekcji Nauki klikając tutaj.

W lutym nie kupujemy w Lidlu!

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo zaprotestowała przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych w Lidl Polska.
 
W styczniu 2013 roku pracownicy sieci Lidl założyli organizację NSZZ „Solidarność”. Niemal na początku zarząd spółki rozpoczął działania noszące znamiona szykanowania działalności związkowej. W grudniu 2013 roku przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” otrzymali dyscyplinarne wypowiedzenia z pracy. Jako przyczynę zwolnienia pracodawca podał m.in. udział tych osób w akcjach protestacyjnych, które rzekomo były nielegalne. 
 
W związku z powyższym KK zadecydowała o podjęciu długofalowej akcji protestacyjnej w celu znormalizowania stosunków pracowniczych w sieci sklepu Lidl. W pierwszym etapie akcji apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” o zaniechanie robienia zakupów w tej sieci w miesiącu lutym.
 

Ponadto KK rozpatrzy skierowanie skargi na działania zarządu Lidl Polska do instytucji międzynarodowych m.in. OECD i MOP. Czytaj dalej

Młodzi związkowcy u Angeli Merkel

Sytuacja młodych pracowników w Europie i realizacja unijnych Gwarancji młodzieżowych w poszczególnych krajach były tematem spotkania z niemiecką kanclerz, w którym wzięli udział młodzi przedstawiciele związków zawodowych z różnych państw UE.

Spotkanie odbyło się 3 lutego  w Berlinie, a zorganizował je niemiecki związek zawodowy DGB. Po krótkim wprowadzeniu ze strony Michaela Sommera, przewodniczącego DGB, Angela Merkel wysłuchała relacji młodych przedstawicieli związków zawodowych z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch, Francji, Bułgarii, Litwy oraz Polski. Jak relacjonuje Magda Buchowska, pełnomocnik KK ds. młodych, która przedstawiła problematykę polskiego rynku pracy, wszyscy zwracali uwagę na wysoki poziom bezrobocia, brak perspektyw i niestabilne warunki pracy na „śmieciowych” kontraktach lub w ramach bezpłatnych staży. - Unijny instrument, jakim są Gwarancje młodzieżowe, miał uzdrowić sytuację, ale jego realizacja odbywa się bardzo powoli, często w sposób chaotyczny, przy niewielkim udziale partnerów społecznych, którzy nierzadko mają utrudniony dostęp do aktualnego planu realizacji Gwarancji - mówi Buchowska.

Wystąpienie KSN

Przedstawiamy treść zdecydowanego wystąpienia KSN ws. nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, blokującej możliwość zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego. Pismo zostało skierowane do nowej minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.
 
Szanowna Pani Profesor,
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 grudnia projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Znalazły się w nim propozycje, przeciwko którym KSN protestuje od dawna. Najistotniejszą zmianą jest skreślenie ustępu 1 w artykule 152, które w istocie pozbawia związki zawodowe reprezentujące pracowników uczelni wyższych prawa do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy obecnym stanie prawnym brak będzie bowiem po stronie pracodawców podmiotu wyposażonego w zdolność układową.
Poniżej przedstawiam argumentację o charakterze ściśle prawnym. Najistotniejszą zmianą jest skreślenie ustępu 1 w artykule 152. Zmiana ta w istocie pozbawia związki zawodowe reprezentujące pracowników uczelni wyższych prawa do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy obecnym stanie prawnym brak będzie bowiem po stronie pracodawców podmiotu wyposażonego w zdolność układową.
W miejsce uchylonych przepisów P.s.w., stanowiących dotąd lex specialis, znajdą zastosowanie przepisy działu XI Kodeksu pracy (lex generalis), określające zdolność układową, a w szczególności art.

Nowe kierunki przyczynią się do wzrostu bezrobocia?

Uniwersytety wycofują się z kształcenia na tradycyjnych kierunkach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".  Podstawowym kryterium staje się popularność danych studiów wśród kandydatów.
 
W tym roku akademickim w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych fakultetów znalazł się tylko jeden kierunek humanistyczny - prawo. Okazuje się, że w ostatnich 8 latach liczba studentów zmniejszyła się o 17 procent. Według danych Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych Campus, opartych na badaniach z 2012 roku, 71 procent młodych absolwentów kierunków humanistycznych ma poczucie nieprzydatności, a 50 procent z nich nie widzi szans na zrobienie kariery w Polsce. Tymczasem według statystyk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 470 uczelniach (132 publiczne i 338 niepublicznych) na ponad dwustu kierunkach kształcą się prawie 2 miliony studentów, z czego około jedna trzecia studiuje kierunki humanistyczne i artystyczne. Wielu absolwentów, po ukończeniu studiów, postanawia zmienić branżę albo wyemigrować.
 
Receptą na powstrzymanie spadku liczby kandydatów stało się tworzenie nowych, modnych kierunków o bardzo wąskiej specjalizacji. Gazeta podaje konkretne przykłady. Na Uniwersytecie w Białymstoku w zamian za filozofię ma powstać kognitywistyka. To nauka zajmująca się możliwościami poznawczymi człowieka.

Komentarz Piotra Dudy do zapowiedzi rządu

Coś, co jeszcze dwa miesiące temu było niemożliwe i rujnujące dla budżetu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie się możliwe i korzystne. Jak widać – właśnie rozpoczął się wyborczy wyścig szczurów.
 
Oskładkowanie umów cywilno-prawnych, które po raz kolejny zapowiedział premier na swojej ostatniej konferencji, to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarności”. Blisko 2 lata temu złożyliśmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliśmy protesty, kampanie społeczne i jak do tej pory nic z tego nie wyszło. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówić realizacji tego postulatu. Spodziewamy się, że jak zwykle pozostanie to kolejną pustą deklaracją. Ale do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić.
Trzeba też pamiętać, że premier zapowiada miękką wersję ustawy. Można powiedzieć projekt „lihgt”, a więc oskładkowanie umów cywilno-prawnych tylko od kwoty najniższego wynagrodzenia, a nie od rzeczywistych dochodów. To samo dotyczy rad nadzorczych. To zdecydowanie za mało.
Jeszcze dwa miesiące temu otrzymaliśmy od ministra pracy oficjalną odpowiedź rządu, w której straszono nas, że wprowadzenie tego postulatu w życie doprowadzi do strat dla budżetu. Dziś mówi, że będą z tego wpływy. Co się takiego zmieniło przez te dwa miesiące?
Przy tej okazji premier pozwolił sobie na refleksję, jak niesprawiedliwe i obdzierające z godności jest zatrudnianie ludzi na umowy śmieciowe.
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone