Pogrzeb Zbigniewa Romaszewskiego

Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Romaszewskiego odbędą się w najbliższy czwartek 20 lutego.  Msza żałobna rozpocznie się o godz. 13.00 w Archikatedrze Warszawskiej. Pogrzeb odbędzie się na Powązkach Wojskowych o godz. 15.00.

Dla wszystkich, którzy pragną uczcić pamięć wicemarszałka w gmachu Senatu, w holu przed salą obrad na pierwszym piętrze, wyłożono księgę kondolencyjną. Do księgi można wpisać się od poniedziałku 17.02.2014 r. do środy 19.02.2014 r. w godzinach 10.00-14.00 i w czwartek 20.02.2014 r. w godzinach 10.00–13.00.

Informacja dla pocztów sztandrowych i osób przybywających na uroczystości pogrzebowe:

Poczty sztandarowe, które chcą wziąć udział w mszy pogrzebowej muszą być najpóźniej do godz. 12.30 w Katedrze (wejście od ul. Świętojańskiej).

Poczty sztandarowe na cmentarzu będą ustawione przy wejściu głównym na Cmentarz na Powązkach, przed bramą wzdłuż ogrodzenia.

Delegacje będą wpuszczane z tyłu kancelarii domu pogrzebowego.

Wieńce (w katedrze tylko 7 głównych) reszta zostanie zabrana przed katedrą i przewieziona na cmentarz. Można też samemu zabrać wieniec na cmentarz i samemu go złożyć. Czytaj dalej

Przygotowania regionalnej kadry do organizowania

14 lutego zakończyło się w Warszawie 2-dniowe szkolenie regionalnych organizatorów związkowych, w którym wzięło udział 16 osób z Regionów: Warmińsko-Mazurskiego, Gdańskiego, Podbeskidzia, Mazowsze, Częstochowskiego, Dolny Śląsk, Środkowowschodniego i Podkarpacie.
 
Organizatorzy związkowi wymieniali swoje doświadczenia na temat pozyskiwania, rozmawiano o kampaniach i metodach organizowania pracowników, sposobach docierania do ludzi, zwłaszcza młodych.

Trwają wybory w Solidarności

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki odbędzie się w Sękocinie w dniach 23-25 maja 2014 r.

Szczegóły związane z wyborami można przeczytać na stronie Krajowej Sekcji Nauki klikając tutaj.

W lutym nie kupujemy w Lidlu!

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo zaprotestowała przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych w Lidl Polska.
 
W styczniu 2013 roku pracownicy sieci Lidl założyli organizację NSZZ „Solidarność”. Niemal na początku zarząd spółki rozpoczął działania noszące znamiona szykanowania działalności związkowej. W grudniu 2013 roku przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” otrzymali dyscyplinarne wypowiedzenia z pracy. Jako przyczynę zwolnienia pracodawca podał m.in. udział tych osób w akcjach protestacyjnych, które rzekomo były nielegalne. 
 
W związku z powyższym KK zadecydowała o podjęciu długofalowej akcji protestacyjnej w celu znormalizowania stosunków pracowniczych w sieci sklepu Lidl. W pierwszym etapie akcji apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” o zaniechanie robienia zakupów w tej sieci w miesiącu lutym.
 

Ponadto KK rozpatrzy skierowanie skargi na działania zarządu Lidl Polska do instytucji międzynarodowych m.in. OECD i MOP. Czytaj dalej

Młodzi związkowcy u Angeli Merkel

Sytuacja młodych pracowników w Europie i realizacja unijnych Gwarancji młodzieżowych w poszczególnych krajach były tematem spotkania z niemiecką kanclerz, w którym wzięli udział młodzi przedstawiciele związków zawodowych z różnych państw UE.

Spotkanie odbyło się 3 lutego  w Berlinie, a zorganizował je niemiecki związek zawodowy DGB. Po krótkim wprowadzeniu ze strony Michaela Sommera, przewodniczącego DGB, Angela Merkel wysłuchała relacji młodych przedstawicieli związków zawodowych z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch, Francji, Bułgarii, Litwy oraz Polski. Jak relacjonuje Magda Buchowska, pełnomocnik KK ds. młodych, która przedstawiła problematykę polskiego rynku pracy, wszyscy zwracali uwagę na wysoki poziom bezrobocia, brak perspektyw i niestabilne warunki pracy na „śmieciowych” kontraktach lub w ramach bezpłatnych staży. - Unijny instrument, jakim są Gwarancje młodzieżowe, miał uzdrowić sytuację, ale jego realizacja odbywa się bardzo powoli, często w sposób chaotyczny, przy niewielkim udziale partnerów społecznych, którzy nierzadko mają utrudniony dostęp do aktualnego planu realizacji Gwarancji - mówi Buchowska.

Wystąpienie KSN

Przedstawiamy treść zdecydowanego wystąpienia KSN ws. nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, blokującej możliwość zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego. Pismo zostało skierowane do nowej minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.
 
Szanowna Pani Profesor,
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 grudnia projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Znalazły się w nim propozycje, przeciwko którym KSN protestuje od dawna. Najistotniejszą zmianą jest skreślenie ustępu 1 w artykule 152, które w istocie pozbawia związki zawodowe reprezentujące pracowników uczelni wyższych prawa do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy obecnym stanie prawnym brak będzie bowiem po stronie pracodawców podmiotu wyposażonego w zdolność układową.
Poniżej przedstawiam argumentację o charakterze ściśle prawnym. Najistotniejszą zmianą jest skreślenie ustępu 1 w artykule 152. Zmiana ta w istocie pozbawia związki zawodowe reprezentujące pracowników uczelni wyższych prawa do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy obecnym stanie prawnym brak będzie bowiem po stronie pracodawców podmiotu wyposażonego w zdolność układową.
W miejsce uchylonych przepisów P.s.w., stanowiących dotąd lex specialis, znajdą zastosowanie przepisy działu XI Kodeksu pracy (lex generalis), określające zdolność układową, a w szczególności art.

Nowe kierunki przyczynią się do wzrostu bezrobocia?

Uniwersytety wycofują się z kształcenia na tradycyjnych kierunkach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".  Podstawowym kryterium staje się popularność danych studiów wśród kandydatów.
 
W tym roku akademickim w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych fakultetów znalazł się tylko jeden kierunek humanistyczny - prawo. Okazuje się, że w ostatnich 8 latach liczba studentów zmniejszyła się o 17 procent. Według danych Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych Campus, opartych na badaniach z 2012 roku, 71 procent młodych absolwentów kierunków humanistycznych ma poczucie nieprzydatności, a 50 procent z nich nie widzi szans na zrobienie kariery w Polsce. Tymczasem według statystyk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 470 uczelniach (132 publiczne i 338 niepublicznych) na ponad dwustu kierunkach kształcą się prawie 2 miliony studentów, z czego około jedna trzecia studiuje kierunki humanistyczne i artystyczne. Wielu absolwentów, po ukończeniu studiów, postanawia zmienić branżę albo wyemigrować.
 
Receptą na powstrzymanie spadku liczby kandydatów stało się tworzenie nowych, modnych kierunków o bardzo wąskiej specjalizacji. Gazeta podaje konkretne przykłady. Na Uniwersytecie w Białymstoku w zamian za filozofię ma powstać kognitywistyka. To nauka zajmująca się możliwościami poznawczymi człowieka.

Komentarz Piotra Dudy do zapowiedzi rządu

Coś, co jeszcze dwa miesiące temu było niemożliwe i rujnujące dla budżetu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie się możliwe i korzystne. Jak widać – właśnie rozpoczął się wyborczy wyścig szczurów.
 
Oskładkowanie umów cywilno-prawnych, które po raz kolejny zapowiedział premier na swojej ostatniej konferencji, to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarności”. Blisko 2 lata temu złożyliśmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliśmy protesty, kampanie społeczne i jak do tej pory nic z tego nie wyszło. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówić realizacji tego postulatu. Spodziewamy się, że jak zwykle pozostanie to kolejną pustą deklaracją. Ale do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić.
Trzeba też pamiętać, że premier zapowiada miękką wersję ustawy. Można powiedzieć projekt „lihgt”, a więc oskładkowanie umów cywilno-prawnych tylko od kwoty najniższego wynagrodzenia, a nie od rzeczywistych dochodów. To samo dotyczy rad nadzorczych. To zdecydowanie za mało.
Jeszcze dwa miesiące temu otrzymaliśmy od ministra pracy oficjalną odpowiedź rządu, w której straszono nas, że wprowadzenie tego postulatu w życie doprowadzi do strat dla budżetu. Dziś mówi, że będą z tego wpływy. Co się takiego zmieniło przez te dwa miesiące?
Przy tej okazji premier pozwolił sobie na refleksję, jak niesprawiedliwe i obdzierające z godności jest zatrudnianie ludzi na umowy śmieciowe.

10 nowych organizacji związkowych

W ostatnich tygodniach starego roku i na początku obecnego powstało 10 nowych organizacji zakładowych „S”.
 
W Regionie Śląsko-Dąbrowskim w ostatnim czasie powstały aż trzy nowe organizacje. Pracownicy utworzyli „S” się w Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, Liberty Polska w Chorzowie (należąca do Grupy Kapitałowej Polkomtel Sp. z o.o.) oraz Johnson Controls Foams w Żorach (branża motoryzacyjna). Główne problemy występujące w tych zakładach pracy, na które wskazywali pracownicy to niskie zarobki, nieprzestrzeganie norm czasu pracy czy niesprawiedliwe premiowanie pracowników.
 
Inna sytuacja wystąpiła we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Regionie Świętokrzyskim. Tutaj pracownicy zorganizowali się by bronić dotychczasowych warunków pracy, mieć wpływ na zmiany wprowadzane do regulaminów pracy, wynagradzania i świadczeń socjalnych.
 
W każdym z tych przypadków pracownikom pomagali organizatorzy związkowi z regionów oraz koordynatorzy ds. rozwoju z Komisji Krajowej. – Na ogół to my inicjujemy kampanie organizowania w zakładach pracy, ale często zdarza się, że z inicjatywą wyjdą sami pracownicy. Wtedy organizujemy spotkania, doradzamy, szukamy liderów i pomagamy im rekrutować załogę – mówi Marek Rozkosz koordynator ds.

Spotkanie w sprawie załącznika 4

Komisja Zakładowa NSZZ "S" przy UKSW zaprasza na spotkanie w sprawie konsultacji nt. Załącznika nr 4 dotyczącego oceny działalności naukowo-badawczej. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 15.00 w siedzibie KZ "S" pokój 405 przy ul. Wójcickiego 1/3.

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone