Aktualności

Spotkanie dla pracowników administracji

7 listopada w godz. 14.00 - 16.00 w Auli im. Jana Pawła II na UKSW odbędzie się spotkanie dla pracowników administracji nt. projektu "Kwalifikacja jakości w uniwersytecie".

 

Wstępny scenariusz spotkania wygląda następująco:

14:00 - powitanie przez związki zawodowe wszystkich przybyłych na spotkanie;

14:10- krótka prezentacja obu związków zawodowych;

14:20- wprowadzenie pracowników w tematykę spotkania;

14:35- prezentacja projektu "Kwalifikacja jakości w uniwersytecie" przez trenerów projektu ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które dotyczą wynagradzania i oceniania pracowników;

15:05- Podsumowanie przedstawionej prezentacji przez związki zawodowe;

15:20- Podsumowanie przedstawionej prezentacj przez władze UKSW;

15:35- Zgłaszanie przez pracowników pytań i wątpliwości za pośrednicwem kartek;

16:00- Zakończenie spotkania.

 

Pełna treść listu w tej sprawie do Kanclerza UKSW w załączeniu. Aby go przeczytać trzeba kliknąć tutaj.

Sondaże ostro w górę

W przeprowadzonym na początku października przez CBOS badania aż 65 proc. respondentów dobrze oceniło organizację i sposób przeprowadzenia wrześniowych protestów, 69 proc. (od września wzrost o 19 pkt.) poparło tę akcję, a 59 proc. (wzrost również o 19 pkt proc.) uważa, że organizacje związkowe reprezentują interesy ludzi takich jak oni.

- Takie sondaże oczywiście cieszą, ale dla nas ważniejsze jest, aby sprawy pracowników szły w dobrym kierunku, a tak nie jest – studzi entuzjazm Piotr Duda, szef „Solidarności”. My nadal robimy swoje.

To reakcja na informację, że 73 proc. badanych nie wierzy w skuteczność protestów, uznając że rząd nie zmieni stanowiska w sprawie zmian w prawie pracy i innych postulatów.

- Zapowiadaliśmy długi marsz i nie spodziewaliśmy się szybkich sukcesów, dlatego do tych 73 proc. kieruję apel, aby ruszyli się sprzed telewizorów i komputerów i nam pomogli. Wtedy wygramy – dodał Duda.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (281) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-9 października 2013 roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Strategia działa- Związek się rozwija

Umacnia się reprezentacja pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Czytaj dalej

Czas na akcję generalną

Harmonogram i formy kolejnych akcji protestacyjnych były tematem posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność, które odbyło się 22 października w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Chcemy rozwiązywać problemy w warunkach społecznego spokoju, ale czas pokojowych manifestacji w pewnym momencie się skończy - powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej związku, nawiązując do wielkiej manifestacji 14 września w Warszawie, w której uczestniczyło około 200 tys. ludzi. - To skandaliczna sytuacja, że mimo iż mija miesiąc od tak dużej demonstracji, rząd udaje, że w naszym kraju nie ma związków zawodowych, że nie ma problemów. Otóż te problemy są - podkreślił szef Komisji Krajowej.

Podczas obrad sztabu, w których uczestniczyli szefowie poszczególnych regionów oraz sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność, omawiano cały wachlarz propozycji dalszych działań. - Nie jest przypadkiem, że to posiedzenie sztabu odbyło się w naszym regionie. To tu rok temu wraz z innymi centralami związkowymi z naszego terenu rozpoczęliśmy przygotowania do strajku generalnego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zorganizowaliśmy referenda strajkowe i 26 marca 2013 roku przeprowadziliśmy strajk w całym regionie. Już pierwsze wyniki referendum w poszczególnych zakładach i branżach zmusiły rząd do zmiany lekceważącej postawy i rozpoczęcia rozmów z regionalnym międzyzwiązkowym komitetem protestacyjno-strajkowym. Podczas posiedzenia sztabu krajowego zapadła decyzja, że ten wzorzec postępowania należy wykorzystać w skali ogólnopolskiej i rozpocząć przygotowania do generalnej akcji strajkowej w całej Polsce - powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Czytaj dalej

List KSN do sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "S" wystosowała pismo do parlamentarzystów z sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży:
Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie
Znajdą Państwo poniżej szczegółowe dane porównawcze za ostatnie dwa lata. Warto jednak spojrzeć na sprawy nauki i szkolnictwa wyższego z dłuższej perspektywy. W roku 2005 udział wydatków z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe wynosił 1% PKB. Na rok 2014 planuje się 0.77% PKB (bez środków europejskich), natomiast po uwzględnieniu środków europejskich 0.82% PKB. Wydatki budżetowe na naukę i badania rozwojowe nie mogą od 10 lat przebić się ponad zawstydzająco niski poziom 0.3% PKB – ponad dwukrotnie mniej od średniej wydatków budżetowych w Unii Europejskiej. W obu przypadkach Polska oddala się od celów wyznaczonych strategią lizbońską, która przewiduje m. in. przeznaczanie 2% PKB na szkolnictwo wyższe. Budżet na rok 2014 jest kolejnym etapem realizacji liberalnego zamysłu, wcielanego całkiem konsekwentnie od roku 2008, z katastrofalnymi rezultatami – jak się Państwo mogą przekonać.

Opinia o budżecie w zakresie szkolnictwa wyższego
Przeanalizowaliśmy najważniejsze pozycje projektu budżetu na rok 2014, który przewiduje między innymi co następuje:
w części budżetowej nr 38 - 10 913 984 tys. zł;
w dziale budżetowym nr 803 - 10 887 706 tys. zł;
w rozdziale budżetowym nr 80306 - 9 675 282 tys. zł.

Pożyteczne jest zestawić te liczby z analogicznymi danymi w planach budżetów na lata 2012 i 2013 (w nawiasie, wytłuszczonym drukiem, dane sprzed tegorocznej nowelizacji budżetu), które przewidywały:
w części budżetowej nr 38 - 9.696.014 tys. zł (9.958.525 tys. zł) ;
w dziale budżetowym nr 803 - 9. 663.672 tys. zł (9.925.192 tys. zł);
w rozdziale budżetowym nr 80306 - 7.810.281 (7.821.498) tys. zł).
Czytaj dalej

Europa potrzebuje solidarności

(17.10.2013) Solidarność ponad granicami związki muszą budować na każdym kroku, kultywując wzajemne zrozumienie i współpracę na co dzień - powiedział prof. Richard Hyman podczas konferencji poświęconej związkom zawodowym w Europie.

Konferencję zorganizowały w czwartek w Warszawie Fundacja im. Friedricha Eberta, Europejskie Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność“, a wzięli w niej udział związkowcy i naukowcy z Europy, a nawet USA.

- Dyskusji o związkach zawodowych i organizowaniu się pracowników nigdy nie jest za wiele - powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który otwierał spotkanie razem z Basilem Kerskim, dyrektorem ECS oraz Knutem Dethlefsenem, dyrektorem Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce. - Ponadgraniczna solidarność jest dla nas bardzo ważna, niejednokrotnie mamy odmienne zdanie, jak np. przy pakiecie klimatycznym, ale najwazniejsze jest to, że staramy się wypracowywać konsensus - dodał Duda.

Szef "S" podkreslił, że wiele problemów wspólnych jest dla związków z całej Europy. - Trudne rozmowy nie są tylko domeną Polski, problemy mają i związki w krajach grupy wyszehradzkiej, i konfederacje związkowe na poziomie negocjacji z Komisją Europejską. Dlatego trzeba rozmawiać, wyciągać wnioski i wspólnie działać, by dzień walki z ubóstwem, który przypada dzisiaj był tylko słowem, symbolem, a nie codziennością pracownika w Europie - powiedział Duda. Czytaj dalej

Protest Krajowej Sekcji Nauki "S"

Protest KSN wobec nieobiektywnych ocen nauczycieli akademickich, antypatriotycznych tendencji w doborze lektur szkolnych i nieuzasadnionych przeprosin prof. Baumana przez min. B. Kudrycką w imieniu całego środowiska akademickiegoz 21 września 2013 r. Czytaj dalej

Wybrane problemy innowacyjności dużej skali

Poniżej przedstawiamy jeden z referatów wygłoszonych na konferencji Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2013r w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

 

Kazimierz A. SICIŃSKI
Krajowa Sekcja Nauki
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Regionalna Sekcja Nauki
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

 

Wybrane problemy innowacyjności dużej skali

Znaczna część działań proinnowacyjnych w Polsce jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokie są też wyobrażenia o rozmaitych formach inkubatorów przedsiębiorczości, o akademickich formułach przedsiębiorstw typu start-up, spin-off czy spin-out. Nie negując potrzeby pobudzania innowacyjności taką drogą warto jednak zauważyć, że przedsiębiorstwa małe i duża część średnich są w większości przedsiębiorstwami usługowymi. Znaczna ich część nie miałaby racji swojego bytu, gdyby nie firmy duże o dużej czy bardzo skali swojej produkcji. Firmy takie mając często z natury swoich skomplikowanych produktów po kilka, kilkanaście czy nawet więcej tysięcy mniejszych kooperantów stanowią swoiste oparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony warto również pamiętać, ze choć wprawdzie jest stosunkowo dużo przykładów przedsiębiorstw startujących niemal od zera i od jednego niemal genialnie utrafionego produktu, a zarazem osiągających sukces dzięki wstrzeleniu się w zapotrzebowanie rynku w ciągu stosunkowo krótkiego okresu czasu, np. kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to nie jest to jednak norma czy reguła, a raczej wyjątek. Wyjątek potwierdzający inną właśnie regułę, że rynek tworzą duzi i silni producenci mogący się podejmować dużych zadań i wyzwań.

Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki

Komunikat z trzeciego spotkania z cyklu „Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2013r. 

W dniu 19 września br w siedzibie KK NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Nauka i innowacyjność polskiej gospodarki”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sekretariatów przemysłowych NSZZ „Solidarność” reprezentujących: przewodniczący Kazimierz Grajcarek (Sekretariat Górnictwa i Energetyki), Mirosław Nowicki (Sekretariat Przemysłu Spożywczego), przewodniczący Zbigniew Majchrzak (Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego), przewodniczący Ryszard Proksa (Sekretariat Oświaty i Nauki) i przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki (przewodniczący Edward Malec, wiceprzewodnicząca Mari a Sapor oraz członkowie Prezydium Rady KSN Marek Gutowski i Kazimierz Siciński). Gościem Specjalnym był prof. Piotr Gliński reprezentujący Stowarzyszenie program dla Polski. Wykłady wygłosili: prof. Janusz Filipiak (założyciel i właściciel firmy Comarch), dr Dariusz Litwin z Instytutu Optyki Stosowanej, prof. Krzysztof Rybiński (Rektor Akademia Vistula) oraz dr Kazimierz Siciński.

Uczestników spotkania powitał przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek a prowadził je przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” prof. Edward Malec.

Koniec posiedzenia Komisji Krajowej

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Stalowej Woli. Oto najważniejsze decyzje:

22 października odbędzie się w Katowicach Sztab Protestacyjny NSZZ “Solidarność”, który podejmie decyzje o konkretnych akcjach Związku. Do tego czasu “Solidarność” czeka na odniesienie się rządu do związkowych postulatów, które stały się przyczyną wrześniowych protestów. Związkowcy deklarują gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów, nadal podtrzymując swoją decyzję o zawieszeniu udziału w Trójstronnej Komisji. 

10 października odbędzie się spotkanie z byłymi przewodniczącymi Trójstronnej, które będzie początkiem dyskusji nad nowym modelem dialogu społecznego w Polsce. 

Przed 22 października dojdzie również do spotkania z pozostałymi centralami związkowymi, bądź w ramach międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, bądź bezpośrednio z liderami, gdzie skonsultujemy z naszymi partnerami nasze dzisiejsze decyzje. Do tej pory, z szacunku dla OPZZ i Forum ZZ nie będziemy publicznie informować o naszych rekomendacjach dla sztabu protestacyjnego “S”.

Komisja Krajowa przyjęła stanowisko o uruchomieniu ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu (treść stanowiska poniżej). Czytaj dalej

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone