Aktualności

Wzrosną wynagrodzenia na Politechnice Częstochowskiej

Jak poinformował "Gazetę Solidarną" [wychodzącą w Regionie Częstochowskim NSZZ "S"] Jacek Tomczyk, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" Politechniki Częstochowskiej, negocjacje z władzami uczelni zakończyły się znaczącym sukcesem. Pracownicy Politechniki otrzymają podwyżkę w wysokości 9,5 proc. dotychczasowych wynagrodzeń.
Jacek Tomczyk, który był również członkiem zespołu negocjacyjnego utworzonego przez "S" i ZNP, podkreśla, iż większe procentowo podwyżki otrzymają pracownicy najniżej zarabiający oraz pracownicy z długim stażem, przed emeryturą. Jest to pierwsza duża podwyżka płac od 9 lat.

Oświatowa „Solidarność” zapowiada protest

Jeżeli nie dojdzie do dwustronnych negocjacji w sprawie  zmian w Karcie Nauczyciela, NSZZ „Solidarność” i ZNP zaostrzą protest w placówkach oświatowych, do strajku generalnego włącznie. Wczoraj taką decyzję podjęła Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.

Projekt niekorzystnych dla nauczycieli zmian w ustawie – Karta Nauczyciela  zakłada m.in. drastyczne ograniczenie urlopów „zdrowotnych” i wypoczynkowych, zmiany w systemie wynagradzania,  likwidację niektórych uprawnień i dodatków socjalnych, przekazanie kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rada SKOiW z aprobatą przyjęła włączenie się ZNP w obronę Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. – Wobec szkodliwych działań Rządu RP, psujących jakość polskiej szkoły i obniżających rangę zawodu nauczyciela potrzebna jest solidarna postawa całego środowiska nauczycielskiego – podkreśla Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Od przyszłego tygodnia w szkołach przeprowadzona zostanie m.in. akcja informująca opinię publiczną o przyczynach i celach protestu. Nauczyciele nie wykluczają też wejścia w spór zbiorowy z rządem, jeśli ten nie zrealizuje ich postulatów.

 

Duda: Nie czekajcie - lepiej już nie będzie

Blisko 5 tys. uczestników 9 listopada wzięło udział w proteście organizowanym przez pomorską „Solidarność”, Forum ZZ oraz OPZZ. Manifestacja przeszła ulicami Gdańska spod historycznej Bramy nr 2 na Długi Targ, gdzie w obecności „Złotego Donka”, czyli styropianowego pomnika Donalda Tuska, głos zabrali m.in. Tadeusz Chwałka, Jan Guz i Piotr Duda.

- Odepchniemy tę bandę od koryta – mówił jako pierwszy szef Forum ZZ Tadeusz Chwałka, który zarzucił, że politycy traktują Polskę jak państwowy folwark. Odnosząc się do wyborów w PO na Dolnym Śląsku przypomniał o żenującym zachowaniu – jak to ujął – partyjnych harcowników, którzy dla swojego szefa załatwią wszystko, nawet pracę w KGHM.

Z kolei Jan Guz wzywał do jedności, dzięki której społeczeństwo może walczyć o lepsze emerytury, wynagrodzenia o prawdziwy dialog społeczny. - Musimy uruchomić w całym kraju referenda strajkowe w zakładach pracy – nawoływał. Guz odniósł się również do poparcia społecznego dla działań związków zawodowych. - Związki zawodowe mają 70 proc. poparcia a rząd ma 70 proc. negatywnych ocen. Więc kot ma rację? - pytał.

- Zwierajmy siły. Razem występujmy przeciwko tej liberalnej zarazie – mówił jako ostatni z liderów trzech reprezentatywnych central związkowych Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”. Tym którzy czekają, że będzie lepiej mówię – nie czekajcie. Lepiej już nie będzie.  Czytaj dalej

Spotkanie dla pracowników administracji

7 listopada w godz. 14.00 - 16.00 w Auli im. Jana Pawła II na UKSW odbędzie się spotkanie dla pracowników administracji nt. projektu "Kwalifikacja jakości w uniwersytecie".

 

Wstępny scenariusz spotkania wygląda następująco:

14:00 - powitanie przez związki zawodowe wszystkich przybyłych na spotkanie;

14:10- krótka prezentacja obu związków zawodowych;

14:20- wprowadzenie pracowników w tematykę spotkania;

14:35- prezentacja projektu "Kwalifikacja jakości w uniwersytecie" przez trenerów projektu ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które dotyczą wynagradzania i oceniania pracowników;

15:05- Podsumowanie przedstawionej prezentacji przez związki zawodowe;

15:20- Podsumowanie przedstawionej prezentacj przez władze UKSW;

15:35- Zgłaszanie przez pracowników pytań i wątpliwości za pośrednicwem kartek;

16:00- Zakończenie spotkania.

 

Pełna treść listu w tej sprawie do Kanclerza UKSW w załączeniu. Aby go przeczytać trzeba kliknąć tutaj.

Sondaże ostro w górę

W przeprowadzonym na początku października przez CBOS badania aż 65 proc. respondentów dobrze oceniło organizację i sposób przeprowadzenia wrześniowych protestów, 69 proc. (od września wzrost o 19 pkt.) poparło tę akcję, a 59 proc. (wzrost również o 19 pkt proc.) uważa, że organizacje związkowe reprezentują interesy ludzi takich jak oni.

- Takie sondaże oczywiście cieszą, ale dla nas ważniejsze jest, aby sprawy pracowników szły w dobrym kierunku, a tak nie jest – studzi entuzjazm Piotr Duda, szef „Solidarności”. My nadal robimy swoje.

To reakcja na informację, że 73 proc. badanych nie wierzy w skuteczność protestów, uznając że rząd nie zmieni stanowiska w sprawie zmian w prawie pracy i innych postulatów.

- Zapowiadaliśmy długi marsz i nie spodziewaliśmy się szybkich sukcesów, dlatego do tych 73 proc. kieruję apel, aby ruszyli się sprzed telewizorów i komputerów i nam pomogli. Wtedy wygramy – dodał Duda.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (281) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-9 października 2013 roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Strategia działa- Związek się rozwija

Umacnia się reprezentacja pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Czytaj dalej

Czas na akcję generalną

Harmonogram i formy kolejnych akcji protestacyjnych były tematem posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność, które odbyło się 22 października w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Chcemy rozwiązywać problemy w warunkach społecznego spokoju, ale czas pokojowych manifestacji w pewnym momencie się skończy - powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej związku, nawiązując do wielkiej manifestacji 14 września w Warszawie, w której uczestniczyło około 200 tys. ludzi. - To skandaliczna sytuacja, że mimo iż mija miesiąc od tak dużej demonstracji, rząd udaje, że w naszym kraju nie ma związków zawodowych, że nie ma problemów. Otóż te problemy są - podkreślił szef Komisji Krajowej.

Podczas obrad sztabu, w których uczestniczyli szefowie poszczególnych regionów oraz sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność, omawiano cały wachlarz propozycji dalszych działań. - Nie jest przypadkiem, że to posiedzenie sztabu odbyło się w naszym regionie. To tu rok temu wraz z innymi centralami związkowymi z naszego terenu rozpoczęliśmy przygotowania do strajku generalnego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zorganizowaliśmy referenda strajkowe i 26 marca 2013 roku przeprowadziliśmy strajk w całym regionie. Już pierwsze wyniki referendum w poszczególnych zakładach i branżach zmusiły rząd do zmiany lekceważącej postawy i rozpoczęcia rozmów z regionalnym międzyzwiązkowym komitetem protestacyjno-strajkowym. Podczas posiedzenia sztabu krajowego zapadła decyzja, że ten wzorzec postępowania należy wykorzystać w skali ogólnopolskiej i rozpocząć przygotowania do generalnej akcji strajkowej w całej Polsce - powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Czytaj dalej

List KSN do sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "S" wystosowała pismo do parlamentarzystów z sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży:
Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie
Znajdą Państwo poniżej szczegółowe dane porównawcze za ostatnie dwa lata. Warto jednak spojrzeć na sprawy nauki i szkolnictwa wyższego z dłuższej perspektywy. W roku 2005 udział wydatków z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe wynosił 1% PKB. Na rok 2014 planuje się 0.77% PKB (bez środków europejskich), natomiast po uwzględnieniu środków europejskich 0.82% PKB. Wydatki budżetowe na naukę i badania rozwojowe nie mogą od 10 lat przebić się ponad zawstydzająco niski poziom 0.3% PKB – ponad dwukrotnie mniej od średniej wydatków budżetowych w Unii Europejskiej. W obu przypadkach Polska oddala się od celów wyznaczonych strategią lizbońską, która przewiduje m. in. przeznaczanie 2% PKB na szkolnictwo wyższe. Budżet na rok 2014 jest kolejnym etapem realizacji liberalnego zamysłu, wcielanego całkiem konsekwentnie od roku 2008, z katastrofalnymi rezultatami – jak się Państwo mogą przekonać.

Opinia o budżecie w zakresie szkolnictwa wyższego
Przeanalizowaliśmy najważniejsze pozycje projektu budżetu na rok 2014, który przewiduje między innymi co następuje:
w części budżetowej nr 38 - 10 913 984 tys. zł;
w dziale budżetowym nr 803 - 10 887 706 tys. zł;
w rozdziale budżetowym nr 80306 - 9 675 282 tys. zł.

Pożyteczne jest zestawić te liczby z analogicznymi danymi w planach budżetów na lata 2012 i 2013 (w nawiasie, wytłuszczonym drukiem, dane sprzed tegorocznej nowelizacji budżetu), które przewidywały:
w części budżetowej nr 38 - 9.696.014 tys. zł (9.958.525 tys. zł) ;
w dziale budżetowym nr 803 - 9. 663.672 tys. zł (9.925.192 tys. zł);
w rozdziale budżetowym nr 80306 - 7.810.281 (7.821.498) tys. zł).
Czytaj dalej

Europa potrzebuje solidarności

(17.10.2013) Solidarność ponad granicami związki muszą budować na każdym kroku, kultywując wzajemne zrozumienie i współpracę na co dzień - powiedział prof. Richard Hyman podczas konferencji poświęconej związkom zawodowym w Europie.

Konferencję zorganizowały w czwartek w Warszawie Fundacja im. Friedricha Eberta, Europejskie Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność“, a wzięli w niej udział związkowcy i naukowcy z Europy, a nawet USA.

- Dyskusji o związkach zawodowych i organizowaniu się pracowników nigdy nie jest za wiele - powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który otwierał spotkanie razem z Basilem Kerskim, dyrektorem ECS oraz Knutem Dethlefsenem, dyrektorem Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce. - Ponadgraniczna solidarność jest dla nas bardzo ważna, niejednokrotnie mamy odmienne zdanie, jak np. przy pakiecie klimatycznym, ale najwazniejsze jest to, że staramy się wypracowywać konsensus - dodał Duda.

Szef "S" podkreslił, że wiele problemów wspólnych jest dla związków z całej Europy. - Trudne rozmowy nie są tylko domeną Polski, problemy mają i związki w krajach grupy wyszehradzkiej, i konfederacje związkowe na poziomie negocjacji z Komisją Europejską. Dlatego trzeba rozmawiać, wyciągać wnioski i wspólnie działać, by dzień walki z ubóstwem, który przypada dzisiaj był tylko słowem, symbolem, a nie codziennością pracownika w Europie - powiedział Duda. Czytaj dalej

Protest Krajowej Sekcji Nauki "S"

Protest KSN wobec nieobiektywnych ocen nauczycieli akademickich, antypatriotycznych tendencji w doborze lektur szkolnych i nieuzasadnionych przeprosin prof. Baumana przez min. B. Kudrycką w imieniu całego środowiska akademickiegoz 21 września 2013 r. Czytaj dalej

© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone