Aktualności

Studiuj w Niemczech za darmo

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż trwają napisy na roczne stypendium niemieckojęzycznej Europäische Akademie der Arbeit (EAdA) we Frankfurcie nad Menem na rok akademicki 2014/2015.
 
Poszukiwani kandydaci z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie, 18+, to:
• związkowcy NSZZ „Solidarność” 
• osoby zaangażowane w szeroko pojętą działalność samorządową i pro-społeczną (również studenci)
 
Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie CV w j. niemieckim i polskim do 20 czerwca 2014 na poniższy adres poczty elektronicznej: agnieszka.minkowska@solidarnosc.poznan.pl
 
W pierwszym tygodniu lipca odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim i polskim – o dokładnym terminie będziemy powiadamiać mailowo wszystkich kandydatów.
 
Wielkopolska „Solidarność” od wielu lat współpracuje z Akademią Pracy we Frakfurcie nad Menem (Europäische Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt). Każdego roku niemieccy związkowcy oferują bezpłatne studia związkowe dla członków Związku lub osób blisko współpracujących z „Solidarnością” naszego Regionu.
 
Celem studiów jest wykształcenie kompetencji w zakresie: prawa pracy, polityki społecznej, ekonomii i gospodarki, organizacji izarządzania oraz technik negocjacji.

Informacja po spotkaniu w ministerstwie

Komunikat ze spotkania Prezydium KSN z kierownictwem Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 marca 2014.
 
Na wstępie minister Lena Kolarska- Bobińska przedstawiła plany prac MNiSW po dokonaniu zmian w nowelizowanej ustawie, które powinny zostać przeprowadzone do maja 2014. Należą do nich: zmiana oceny parametrycznej jednostek, zmiana listy czasopism, wprowadzenie interdyscyplinarność kształcenia i dokonanie korekt aktów prawnych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, które nadadzą im bardziej „zjadliwy (w sensie przyjazny) charakter”. Zapewniła, ze kolejny etap podwyżek zostanie zrealizowany, a dotacja dydaktyczna zostanie przekazana na uczelnie do końca marca. Min. Marek Ratajczak wyjaśnił, że w kwietniu ministerstwo wystąpi o uruchomienie rezerwy celowej na podwyżki.   
 
Przewodniczący KSN podziękował za możliwość spotkania. Zaproponował także, aby przejść od razu do roboczej dyskusji na konkretne tematy, przy czym poprosił o to, aby to on udzielał głosu przedstawicielom KSN, co ułatwi stronie związkowej  przekaz poglądów na omawiane kwestie. 
 
Podstawowym tematem spotkania (ponad 45 minut) była proponowana przez rząd zmiana artykułu 152 Psw,  uniemożliwiająca zawieranie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy związkom zawodowym pracowników uczelni publicznych. Przew. KSN podkreślił, że w środowisku akademickim, rozumianym jako całość, nie ma woli działania na rzecz zmiany istniejącego zapisu artykułu 152.
W dyskusji zabrali głos wszyscy przedstawiciele ministerstwa – zawsze przedstawiając argumenty za usunięciem obecnego zapisu.

1797 zł. Związkowa propozycja wzrostu płacy minimalnej na 2015 r.

Szefowie trzech największych central związkowych przedstawili ministrowi pracy propozycje wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur na rok 2015. 
 
"Solidarność", OPZZ i Forum ZZ stoją na stanowisku, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7 proc., wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniej niż 5,6 proc., wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej mnie mniej niż 9 proc., a wskaźnik emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2014 roku zwiększony 50 proc.

Prośba o opinię

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW zwraca się z prośbą do swoich członków a także pracowników UKSW o uwagi dotyczące treści Zarządzenia Rektora nr 31/2014 z 28 kwietnia 2014 r.: "Procedura zapobiegania lobbingowi, zachowaniom dyskryminującym i niepożądanym w UKSW".
Poprawki  przez nas zgłoszone nie  zostały uwzględnione w treści zarządzenia. Do dnia 23 maja prosimy o nadsyłanie swoich uwag na adres solidarność@uksw.edu.pl.


Za Komisję Zakładową

Jolanta Białkowska
Przewodnicząca KZ w UKSW

Pobicie osób noszących GoBoardy

W piątek w Krakowie, już po zakończeniu trasy ok. godz. 18.00 ludzie noszący Goboardy w ramach kampanii Solidarności “Sprawdzam polityka” zostali zaatakowani i pobici przez grupę niezidentyfikowanych osób.

Interweniowała policja, a jednego z poszkodowanych karetka zabrała do szpitala. Na szczęście po obserwacji nie stwierdzono żadnych poważniejszych urazów i osoba ta została wypisana do domu. Sprawcy ukradli pieniądze, aparat foto oraz plecak. Jeden z GoBoardów został zniszczony.
 
Mamy nadzieję, że policja szybko wyjaśni zajście. Mamy też nadzieję, że był to atak chuligański, nie związany z prowadzoną przez nas kampanią.

Będzie skarga do MOP w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego

Trybunał Konstytucyjny, który 6 i 7 maja rozpatrywał skargi NSZZ Solidarność, OPZZ oraz PiS w sprawie wieku emerytalnego uznał, że wprowadzone przez rząd zmiany są konstytucyjne. Zdaniem sędziów niezgodne z konstytucją jest tylko zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn w przypadku emerytur częściowych. "Solidarność" złoży skargę do MOP.
 
Głównym zarzutem Związku było naruszenie konwencji organizacji pracy, która nie pozwala na przekroczenie granicy 65 lat przy ustalaniu wieku emerytalnego. Konwencja dopuszcza podniesienie wieku powyżej 65 roku życia tylko w sytuacji, gdy w danym kraju osoby starsze zachowują zdolność do pracy. Tymczasem dane statystyczne jasno wskazują, iż wydłużaniu przeciętnej długości życia Polaków towarzyszy skracanie długości życia "w dobrym zdrowiu". Tym samym ustawa podnosząca wiek emerytalny jest niezgodna z konwencją MOP.
 
Piotr Duda, przewodniczący KK zaraz po ogłoszeniu wyroku zapowiedział, że "Solidarność' nie odpuści sprawy wydłużonego wieku emerytalnego. Związek  wykorzystał już wszelkie dostępne w Polsce możliwości. W tej chwili pozostaje skarga do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 
- Czekamy na pisemne uzasadnienia wyroku, również od sędziów, którzy mieli odmienne zdania. Następnie skierujemy skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy i liczymy na jej korzystne rozpatrzenie - mówi prof. Marcin Zieleniecki, ekspert KK NSZZ "Solidarność" - Do tej pory z MOP-em mamy dobre doświadczenia.

Podwyższenie wieku emerytalnego w zasadzie zgodne z konstytucją

 - Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawieniu skutków głupich decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci- komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący KK - Nigdy się się z tym nie pogodzimy.
 
Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 maja, że podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest konstytucyjne. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. "Solidarność" z rozczarowaniem przyjęła wyrok.
  Czytaj dalej

Nowy skład Komisji Zakładowej

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW na kadencję 2014-2018

  1. Jolanta Białkowska – Przewodnicząca KZ
  2. Magdalena Łaptaś – Z-ca przewodniczącego KZ
  3. Jolanta Wierzbicka – Sekretarz KZ
  4. Roman Poletyło – Skarbnik KZ
  5. Anna Siniarska-Wolańska – Członek KZSkład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2018

  1. Joanna Jackowska – Przewodnicząca
  2. Judyta Iwańska
  3. Tomasz Białkowski

32 rocznica powstania TKK

22 kwietnia 1982 r., kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. Jako podziemny organ zdelegalizowanego Związku miała za zadanie koordynować działalność struktur w poszczególnych regionach.
 
W skład TKK wchodzili: Zbigniew Bujak z Regionu Mazowsze, Władysław Frasyniuk z Regionu Dolny Śląsk, Władysław Hardek z Regionu Małopolska i Bogdan Lis z Regionu Gdańskiego. Współpracownikami TKK byli  m.in. Jerzy Buzek, Lech Kaczyński, Ryszard Musielak, Zdzisław Najder i Antoni Stawikowski, Henryk Wujec oraz inni liderzy poszczególnych struktur podziemnej „Solidarności”. W Brukseli powstało  przedstawicielstwo zagraniczne TKK.
 
W pierwszych oświadczeniach TKK wyraziła gotowość podjęcia negocjacji z władzą po zwolnieniu wszystkich internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego oraz ogłoszeniu amnestii dla wcześniejszej skazanych i aresztowanych działaczy opozycyjnych.

życzenia

Zdrowych, pogodnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości
przeżywanych w gronie najbliższych

życzy Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UKSW

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone