Aktualności

Przedświąteczna pomoc dla członków organizacji zakładowej

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjęła uchwałę w sprawie pomocy przedświątecznej dla swoich członków. Każdy członek związku może się ubiegać o taką pomoc składając pisemną prośbę na ręce skarbnika.

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca

Pracujący na czas określony są dyskryminowani

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 13 marca uznał, że art. 33 Kodeksu pracy jest niezgodny z Dyrektywą 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. Chodzi o okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, mającej trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Trybunał orzekł, że w przypadku takiej umowy z unijną dyrektywą niezgodna jest możliwość zastosowania sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika, podczas gdy  długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony jest określana stosowanie do stażu pracy danego pracownika i może wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

Oznacza to, że gdy mamy do czynienia z porównywalnymi sytuacjami, pracownik zatrudniony na czas określony ma krótszy, sztywny okres wypowiedzenia i znajduje się na dużo gorszej pozycji niż osoba zatrudniona na czas nieokreślony, nawet jeśli ich staż pracy jest tak samo długi.

Wniosek o wydanie orzeczenia w tej sprawie złożył Sąd Rejonowy w Białymstoku, w którym toczy się spór pomiędzy pracownikiem a jego byłym pracodawcą. Pracownik początkowo zatrudniony był na czas nieokreślony,  a potem - na tym samym stanowisku – na czas określony.

-  Powyższe orzeczenie Trybunału jest potwierdzeniem niezgodności przepisów o umowach na czas określony z prawem unijnym – komentuje Ewa Kędzior z Zespołu Prawnego KK. – Prowadzi to do wniosku o konieczności ich ponownego prawidłowego unormowania -  dodaje. Czytaj dalej

28 marca - wybory w naszej organizacji związkowej

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UKSW, serdecznie zapraszam na spotkanie wyborcze, które dobędą się dnia 28.03.2014r o godzinie 15:00 przy ul. Wóycickiego w budynku Nr. 4, sala 403.

Celem spotkania będzie, wybór nowych władz  związkowych na kolejną kadencję 2014-2018r.

Serdecznie zapraszam wszystkich członków związku NSZZ Solidarność.

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "S"

SYSTEM PREMIOWANIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

Szanowni Pracownicy Administracji UKSW!


Uprzejmie informujemy, że Pracodawca wbrew opinii Związków Zawodowych działających w UKSW forsuje wprowadzenie nowego systemu premiowania. Związki Zawodowe zorganizowały w tej sprawie zebranie informacyjno-konsultacyjne 7 listopada 2013r.  podczas którego nowy system premiowania został oceniony negatywnie. W ostatnim czasie upowszechniane są na UKSW informacje, że nowy system daje pracownikom znaczące korzyści finansowe, a tymczasem Związki Zawodowe uniemożliwiają jego wprowadzenie.


Niniejszym oświadczamy, że nie zamierzamy prowadzić działań wymierzonych przeciw materialnym interesom pracowników. W związku z tym, uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników administracyjnych na otwarte zebranie związkowe 26.02.2014r. o godz. 16.00 w Auli Szumana ( Kampus przy ul. Wójcickiego 1/3), podczas którego przeprowadzimy konsultacyjne głosowanie nad poparciem nowego systemu premiowania, proponowanego przez władze UKSW.

Szanowni Państwo!
Apelujemy o udział do wszystkich pracowników administracji. Wasz głos będzie podstawą naszej decyzji. Prosimy o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu w swoich komórkach organizacyjnych na wypadek gdyby nasz mail nie dotarł do wszystkich.

Za Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” UKSW

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca

W załączeniu do pobrania i przeczytania znajdują się:

1. zaproponowany przez władze UKSW Regulamin Premiowania

2. odpowiedź na propozycję i stanowisko związków zawodowych z 14 lutego Czytaj dalej

Pogrzeb Zbigniewa Romaszewskiego

Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Romaszewskiego odbędą się w najbliższy czwartek 20 lutego.  Msza żałobna rozpocznie się o godz. 13.00 w Archikatedrze Warszawskiej. Pogrzeb odbędzie się na Powązkach Wojskowych o godz. 15.00.

Dla wszystkich, którzy pragną uczcić pamięć wicemarszałka w gmachu Senatu, w holu przed salą obrad na pierwszym piętrze, wyłożono księgę kondolencyjną. Do księgi można wpisać się od poniedziałku 17.02.2014 r. do środy 19.02.2014 r. w godzinach 10.00-14.00 i w czwartek 20.02.2014 r. w godzinach 10.00–13.00.

Informacja dla pocztów sztandrowych i osób przybywających na uroczystości pogrzebowe:

Poczty sztandarowe, które chcą wziąć udział w mszy pogrzebowej muszą być najpóźniej do godz. 12.30 w Katedrze (wejście od ul. Świętojańskiej).

Poczty sztandarowe na cmentarzu będą ustawione przy wejściu głównym na Cmentarz na Powązkach, przed bramą wzdłuż ogrodzenia.

Delegacje będą wpuszczane z tyłu kancelarii domu pogrzebowego.

Wieńce (w katedrze tylko 7 głównych) reszta zostanie zabrana przed katedrą i przewieziona na cmentarz. Można też samemu zabrać wieniec na cmentarz i samemu go złożyć. Czytaj dalej

Przygotowania regionalnej kadry do organizowania

14 lutego zakończyło się w Warszawie 2-dniowe szkolenie regionalnych organizatorów związkowych, w którym wzięło udział 16 osób z Regionów: Warmińsko-Mazurskiego, Gdańskiego, Podbeskidzia, Mazowsze, Częstochowskiego, Dolny Śląsk, Środkowowschodniego i Podkarpacie.
 
Organizatorzy związkowi wymieniali swoje doświadczenia na temat pozyskiwania, rozmawiano o kampaniach i metodach organizowania pracowników, sposobach docierania do ludzi, zwłaszcza młodych.

Trwają wybory w Solidarności

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki odbędzie się w Sękocinie w dniach 23-25 maja 2014 r.

Szczegóły związane z wyborami można przeczytać na stronie Krajowej Sekcji Nauki klikając tutaj.

W lutym nie kupujemy w Lidlu!

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo zaprotestowała przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych w Lidl Polska.
 
W styczniu 2013 roku pracownicy sieci Lidl założyli organizację NSZZ „Solidarność”. Niemal na początku zarząd spółki rozpoczął działania noszące znamiona szykanowania działalności związkowej. W grudniu 2013 roku przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” otrzymali dyscyplinarne wypowiedzenia z pracy. Jako przyczynę zwolnienia pracodawca podał m.in. udział tych osób w akcjach protestacyjnych, które rzekomo były nielegalne. 
 
W związku z powyższym KK zadecydowała o podjęciu długofalowej akcji protestacyjnej w celu znormalizowania stosunków pracowniczych w sieci sklepu Lidl. W pierwszym etapie akcji apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” o zaniechanie robienia zakupów w tej sieci w miesiącu lutym.
 

Ponadto KK rozpatrzy skierowanie skargi na działania zarządu Lidl Polska do instytucji międzynarodowych m.in. OECD i MOP. Czytaj dalej

Młodzi związkowcy u Angeli Merkel

Sytuacja młodych pracowników w Europie i realizacja unijnych Gwarancji młodzieżowych w poszczególnych krajach były tematem spotkania z niemiecką kanclerz, w którym wzięli udział młodzi przedstawiciele związków zawodowych z różnych państw UE.

Spotkanie odbyło się 3 lutego  w Berlinie, a zorganizował je niemiecki związek zawodowy DGB. Po krótkim wprowadzeniu ze strony Michaela Sommera, przewodniczącego DGB, Angela Merkel wysłuchała relacji młodych przedstawicieli związków zawodowych z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch, Francji, Bułgarii, Litwy oraz Polski. Jak relacjonuje Magda Buchowska, pełnomocnik KK ds. młodych, która przedstawiła problematykę polskiego rynku pracy, wszyscy zwracali uwagę na wysoki poziom bezrobocia, brak perspektyw i niestabilne warunki pracy na „śmieciowych” kontraktach lub w ramach bezpłatnych staży. - Unijny instrument, jakim są Gwarancje młodzieżowe, miał uzdrowić sytuację, ale jego realizacja odbywa się bardzo powoli, często w sposób chaotyczny, przy niewielkim udziale partnerów społecznych, którzy nierzadko mają utrudniony dostęp do aktualnego planu realizacji Gwarancji - mówi Buchowska.

Nowe kierunki przyczynią się do wzrostu bezrobocia?

Uniwersytety wycofują się z kształcenia na tradycyjnych kierunkach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".  Podstawowym kryterium staje się popularność danych studiów wśród kandydatów.
 
W tym roku akademickim w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych fakultetów znalazł się tylko jeden kierunek humanistyczny - prawo. Okazuje się, że w ostatnich 8 latach liczba studentów zmniejszyła się o 17 procent. Według danych Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych Campus, opartych na badaniach z 2012 roku, 71 procent młodych absolwentów kierunków humanistycznych ma poczucie nieprzydatności, a 50 procent z nich nie widzi szans na zrobienie kariery w Polsce. Tymczasem według statystyk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 470 uczelniach (132 publiczne i 338 niepublicznych) na ponad dwustu kierunkach kształcą się prawie 2 miliony studentów, z czego około jedna trzecia studiuje kierunki humanistyczne i artystyczne. Wielu absolwentów, po ukończeniu studiów, postanawia zmienić branżę albo wyemigrować.
 
Receptą na powstrzymanie spadku liczby kandydatów stało się tworzenie nowych, modnych kierunków o bardzo wąskiej specjalizacji. Gazeta podaje konkretne przykłady. Na Uniwersytecie w Białymstoku w zamian za filozofię ma powstać kognitywistyka. To nauka zajmująca się możliwościami poznawczymi człowieka.
© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone