Akademicy mówią rządzącym: Sprawdzamy!

- Nie bądźmy bierni oczekując , że ci, którzy nas wielokrotnie okłamali i zawiedli, zadbają o nasze bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju. Powiedzmy rządzącym: „Sprawdzam” i odnieśmy się do ich obietnic wyborczych, do faktycznych dokonań i do ich stosunku do postulatów zgłaszanych przez szerokie grupy społeczne – czytamy w liście otwartym do trójmiejskiego środowiska akademickiego wystosowanego z inicjatywy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku.
 
W liście przekazanym nam przez prof. dr hab. med. Piotra Czaudernę z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, radnego klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska czytamy, iż ludzie nauki zwracają się do społeczności akademickiej Trójmiasta z apelem o zaangażowanie w sprawy Ojczyzny.
 
- Krajowe władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze skoncentrowane są często na własnych indywidualnych i grupowych interesach. Wynika to między innymi ze słabego zainteresowania i zaangażowania społeczeństwa w sprawy światopoglądowe, gospodarcze i polityczne oraz ze wszechobecnej w mediach manipulacji opinią społeczną, jak i powszechnego braku wiary w możliwość zmian na lepsze – piszą w apelu gdańscy naukowcy i dodają, że kluczem do bezpieczeństwa Państwa i jego dynamicznego rozwoju jest zwrócenie się ku wartościom, takim jak rodzina, osobista uczciwość, ofiarna praca na rzecz ojczyzny, a także stanowienie i przestrzeganie dobrego prawa.
 
- Polska pilnie potrzebuje stworzenia szans osobistego rozwoju i dobrobytu dla młodego pokolenia, aby przerwać spiralę frustracji i emigracji. Potrzebujemy rzeczywistej i rozwojowej polityki edukacyjnej, zdrowotnej, naukowej i gospodarczej. Nie pozwólmy, by traktowano nas jak obiekty manipulacji i przedmioty do głosowania. Nie bądźmy bierni oczekując , że ci, którzy nas wielokrotnie okłamali i zawiedli, zadbają o nasze bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju. Powiedzmy rządzącym: „Sprawdzam” i odnieśmy się do ich obietnic wyborczych, do faktycznych dokonań i do ich stosunku do postulatów zgłaszanych przez szerokie grupy społeczne – czytamy w liście gdańskiego środowiska akademickiego.
 
© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone