Sekcja Młodych organizuje

W Warszawie ponad dwudziestu liderów związkowych z Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” i OPZZ wzięło udział w dwudniowych warsztatach dotyczących organizowania pracowników. Szkoleniu patronowała Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, która na zeszłorocznym Kongresie w Berlinie przyjęła za jeden z priorytetów wzmocnienie siły związkowej o 27 mln, zwłaszcza wśród młodych ludzi. 
 
Spotkanie otworzył Roland Feicht, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce, która wsparła związkową inicjatywę warsztatów. – Po 26 latach od odzyskania wolności i demokracji, relacje na rynku pracy zmieniły się na niekorzyść pracowników. Musimy wykorzenić stereotyp, że związek zawodowy to starzy ludzie blokujący pozytywne zmiany w kraju, ale i w samych związkach zawodowych. Młodzi ludzie muszą mieć radość z tego, co robią, a związki muszą być dla nich atrakcyjne i zapewniać możliwości rozwoju i samorealizacji, wówczas młodzi ludzie w Polsce będą się organizować i przyłączać. Musimy intensywnie działać, aby pozyskać młodych ludzi i przede wszystkim do nich wyjść, wówczas stosunki pracy będą się normalizować.
 
W kolejnej części ekspert "Solidarności" dr Anna Reda przedstawiła sytuację prawną i społeczno-gospodarczą młodych pracowników w Polsce i w Europie. Trudną sytuację młodych na rynku pracy ma poprawić m.in. tzw. Pakiet dla młodych będący gwarancjami dla młodych ludzi do 25 roku życia, który został w 2012 roku przyjęty przez Komisję Europejską. W dokumencie tym wskazuje się na szereg narzędzi wsparcia tj. zapewnienie ofert pracy, staży czy szkoleń, które zaowocują ograniczeniem bezrobocia wśród młodych. W 2013 roku Komisja Europejska wydała komunikat, gdzie wzywa państwa członkowskie do implementacji działań zatrudnieniowych i aktywizujących młode osoby w okresie edukacji, ale i pracy.
 
W dalszej części Maria Tsirantonaki odpowiedzialna za obszar organizowania młodych i kwestie równościowe w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych zaprezentowała Program dotyczący organizowania młodych członków oraz rolę tej organizacji we wspieraniu i mobilizacji młodych związkowców. – Od 2014 roku, kiedy to budowanie siły związkowej zdefiniowane zostało na Kongresie MKZZ jako priorytet ruchu związkowego nastąpiła duża koncentracja na organizowaniu pracowników. Obecnie MKZZ stara się wkomponowywać organizowanie pracowników w wszystkie programy i politykę międzynarodowego działania. W roku 2015 Polska należy do 4 wybranych przez MKZZ krajów w Europie, które objęte zostały szczególnymi działaniami na rzecz organizowania i aktywizacji ludzi młodych. Utworzona została Akademia Organizowania, która wspiera i szkoli poszczególne organizacje krajowe w tym zakresie, powiedziała Maria Tsirantonaki.
 
Po krótkiej części warsztatów o charakterze legislacyjno-międzynarodowym uczestnicy przystąpili do głównej części warsztatowej, czyli szkolenia z zakresu organizowania i aktywizacji pracowników. Zajęcia dotyczyły kwestii wymiany doświadczeń na przykładzie udanych kampanii w obu centralach i opracowaniu rekomendacji najlepszych rozwiązań. Poza tym przedstawiono uczestnikom zarys teoretyczny strategii organizowania, prowadzenia rozmów z pracownikami, organizowania spotkań, aktywizacji liderów, zakładania organizacji oraz określania celów i potencjału kampanii. W końcowej części organizacje wypracowały krajowe plany działania na rzecz młodych, które wpisują się w Program dla młodych MKZZ-u. Warsztaty prowadzili Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju NSZZ „Solidarność” oraz Adam Rogalewski, odpowiedzialny za młodych i współpracę międzynarodową w OPZZ.
 
 
© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone