Wynagrodzenia – 7 procent więcej

w kategorii Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni.


Kwota, jaka zostanie przekazana, zależy od wysokości funduszu wynagrodzeń z 2017 roku.

Tegoroczna subwencja zostanie zwiększona o 7 proc. wartości wykonania wynagrodzeń z roku 2017 wykazanego w sprawozdaniu Rb-70 za IV kwartał 2017 roku.

Środki przekazane szkołom wyższym uwzględniają kwoty brutto wraz z dodatkowymi kosztami (składki pobierane od pracodawcy i odpis na ZFŚS).

Z naszych informacji wynika, że stosowne pismo z wyszczególnioną kwotą przyznaną danej uczelni zostało już wysłane do Rektorów.


Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie wysokości podwyżek dla wszystkich pracowników uczelni w ramach przyznanej przez Ministerstwo kwoty z reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w danej uczelni.

 

 

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone