Akcja protestacyjna Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solisdarność" ws. wzrostu wynagrodzeń

w kategorii Aktualności

Komisja Zakładowa popiera starania Krajowej Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” o wzrost wynagrodzeń pracowników sektora szkolnictwa wyższego i nauki. Wspieramy zarówno skierowanie odpowiednich apeli do Władz Państwowych, prowadzenie negocjacji w sprawie realizacji trzeciego etapu podwyżek i wprowadzenia rozwiązań prawnych dla systematycznego wzrostu wynagrodzeń, a także, wobec braku dotychczas pozytywnych rezultatów, podjęcie akcji informacyjno-protestacyjnej zgodnie z decyzją Rady KSN z 4 listopada 2021 r.

Żądamy:

·        1. pełnej realizacji zobowiązania strony rządowej z 2018 r. zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników nauki i szkolnictwa wyższego o 30%

·        2. wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora oraz powiązania wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników uczelni z wysokością minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora

·         3. wdrożenia systemowego wzrostu nakładów finansowych z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, tak by jak najszybciej osiągnąć finansowanie na poziomie średnim krajów UE

Popierając działania Krajowej Sekcji Nauki, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  UKSW włącza się w akcję informacyjno-protestacyjną na rzecz realizacji powyższych postulatów.

 

 W załączeniu Komunikar Rzecznika KSN: /sites/default/files/Komunikat_Rzecznika_Prasowego%2026.11.2021.pdf

 

 

 

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone