Zmarła prof. Anna Siniarska-Wolańska

w kategorii Aktualności

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 7 marca 2022 roku odeszła do wieczności profesor Anna Siniarska-Wolańska, długoletni pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, założycielka Zakładu Biologii Człowieka.

 Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska była absolwentką biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kolejne stopnie naukowe zdobywała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Odbyła  ponadto studia podoktorskie w Smithsonian Institution, w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie, USA. Przez wiele lat pracowała w Centrum Badań Naukowych i Studiów Podyplomowych w Meridzie (Meksyk). W 2005 roku uzyskała profesurę belwederską. Z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie związana była od 2002 roku, najpierw pełniąc funkcję kierownika Sekcji Ekologii Człowieka i Katedry Biologii a następnie kierownika Zakładu Biologii Człowieka.

Zainteresowania badawcze Pani Profesor zorientowane były na zagadnienia rozwoju ontogenetycznego człowieka oraz ekologii człowieka. Pracowała między innymi nad oceną zmian wielkości ciała w aspekcie trendu sekularnego, nierówności etnicznych i społeczno-ekonomicznych, zajmowała się stanem noworodków oraz związkami między parametrami urodzeniowymi a czynnikami matczynymi i środowiskowymi. Nieobca Jej była tematyka z zakresu antropologii sportowej. Badała sprawność motoryczną dzieci i młodzieży, przemiany w aktywności fizycznej ludności oraz funkcje układu oddechowego i ich różnorakie uwarunkowania.  Wiele uwagi poświęciła zmianom stanu i dynamiki biologicznej mieszkańców Jukatanu, gdzie przez kilka lat prowadziła badania naukowe. Efektem tych działań było autorstwo i współautorstwo ponad 120 publikacji, w tym książek i rozdziałów w monografiach.

Była aktywnym członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, Auxological Society i Society for Human Ecology.

Pełniła ponadto różne funkcje organizacyjne pracując w kilku komisjach UKSW a także angażowała się w działalność związku zawodowego Solidarność na naszej uczelni, pełniąc w nim ostatnio funkcję sekretarza.

Dla najbliższych współpracowników, Ania, jak śmiemy Ją nazywać była przede wszystkim pomocną, choć wymagającą, Przyjaciółką.

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone