Zniżki na LOTOS dla członków Solidarności - informacje

w kategorii Aktualności

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Informujemy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  podpisała z Grupą Lotos, PZU i Pekao porozumienia, na mocy których członkowie „Solidarności” mają zniżki i rabaty.

Warunkiem korzystania z rabatów i zniżek jest posiadanie elektronicznej legitymacji członkowskiej.

Członek NSZZ „Solidarność” zainteresowany otrzymaniem legitymacji powinien wypełnić wniosek o  wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej

Do uzyskania legitymacji OBOWIĄZKOWE jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • numer i nazwa organizacji związkowej,
  • własnoręczny podpis pod wnioskiem.

Pozostałe pola (adres zamieszkania, telefon, adres e-mail) są polami nieobowiązkowymi.

Wniosek z przystawioną pieczątką Organizacji Związkowej należy dostarczyć do Zarządu Regionu Mazowsze w Warszawie, ul. Wolska 47 lub do  siedziby właściwego Oddziału.

Legitymacja jest ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku członków swojej organizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących wydania legitymacji członkowskiej udziela Aneta Zbrzeźniak koordynator ELC Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” tel. (22) 314 80 13, e–mail: elegitymacja.mazowsze@solidarnosc.org.pl

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zniżek i rabatów na poszczególne produkty:

LOTOS

Każdy członek NSZZ „Solidarność” posiadający elektroniczną legitymację związkową może ubiegać się o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima. Karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 10 do 15 groszy za litr paliwa  w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnię samochodową. Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator.

PZU

Członkowie „Solidarności” mogą liczyć na 10 procentowe zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie:  https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc

Z wypełnionym dokumentem należy udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty.

Zniżka przysługuje na ubezpieczenia: PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

 

Pekao S. A.

Dodatkową ofertę  dla członków „Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność” przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao S. A. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę.

Szczegóły dotyczące oferty Pekao S. A.

Więcej informacji na ten temat na stronie: www.solidarnosc.mazowsze.pl  

 

  

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone