Komisja

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW na kadencję 2018-2022:

1. Jolanta Białkowska – Przewodnicząca KZ
2. Małgorzata Wrześniak – Z-ca przewodniczącego KZ
3. Anna Siniarska-Wolańska – Sekretarz KZ
4. Tadeusz Kamiński – Skarbnik KZ
5. Jolanta Wierzbicka – Członek KZ

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone