Płaca minimalna liczy się w walce z ubóstwem

Do 15 czerwca rząd musi zdecydować o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Stały Komitet Rady Ministrów zarekomendował tę kwotę w wysokości 1850 zł. Dodatkowo Ministerstwo Pracy planuje zmiany w sposobie wliczania do niej składników płacy.
 
Jeśli rząd przyjmie przedstawioną przez komitet propozycje, płaca minimalna wzrośnie o 100 zł. Jednocześnie resort pracy deklaruje, że analizuje zmianę regulacji wliczania do pensji minimalnej składników płacy, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Przy ustalaniu, czy dana osoba zarabia najniższą płacę, nie będą brane pod uwagę niektóre składniki pensji, w tym dodatki (np. za staż pracy) oraz przyznane nagrody lub premie. Dzięki temu płaca minimalna odpowiadałaby nie pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika. 
 
W zeszłym tygodniu „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ przedstawiły wspólne stanowisko postulujące wzrost płacy minimalnej w 2016 r. do 1880 zł. 
 
Przypominamy, że Związek od lat domaga się podniesienia w Polsce płacy minimalnej. Trzy lata temu "Solidarność" przedstawiła w Sejmie projekt obywatelski, przygotowany przez ekspertów Związku, w którym zakładano stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Ten pomysł poparło ponad 350 tysięcy obywateli.
 
W tym samym czasie Komisja Europejska przyjęła strategię zwiększania zatrudnienia w UE, w której wskazała m.in.

Straszenie płacą minimalną

Straszenie kwotą 2,5 mld zł jako koszt, który poniosą pracodawcy po podniesieniu płacy minimalnej o 7,4 proc. czego domagają się związkowcy, bez odniesienia tego do prognozowanych przychodów – jest zwyczajnie nieuczciwe. W tym samym czasie ich przychody zwiększą się o blisko 70 mld zł. Czytaj dalej

Czas na nowelizację ustawy o związkach zawodowych

Prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych musi przysługiwać każdemu. Oznacza to, że wolność koalicji związkowej mają także osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Taki wyrok wydał w dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny (sprawa K 1/13).

Z Konwencji nr 87 MOP ratyfikowanej przez Polskę w 1957 r. wynika, że wszyscy pracujący bez jakiegokolwiek rozróżnienia mają prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Od dnia ratyfikacji umowa międzynarodowa jaką jest Konwencja obowiązuje bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Jednak w Polsce np. zleceniobiorcy czy osoby na umowach o dzieło nie mogli korzystać z wolności koalicji związkowej.

Problem dotyczy kilku milionów pracujących np. aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierowców zawodowych, taksówkarzy, artystów itp. Krajowy ustawodawca w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wbrew Konstytucji ograniczył wolność związkową.

Sędzia sprawozdawca TK Marek Zubik zwrócił uwagę, że pojęcie pracownika jest dziś szersze niż to w kodeksie pracy. Trybunał nie odnosi się do pojęcia pracownika z kodeksu pracy ale do jego znaczenia konstytucyjnego więc przepisy ustawy o związkach zawodowych muszą odnosić się do wszystkich pracujących. Obecnie odnoszą się głównie do pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Czytaj dalej

Sekcja Młodych organizuje

W Warszawie ponad dwudziestu liderów związkowych z Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” i OPZZ wzięło udział w dwudniowych warsztatach dotyczących organizowania pracowników. Szkoleniu patronowała Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, która na zeszłorocznym Kongresie w Berlinie przyjęła za jeden z priorytetów wzmocnienie siły związkowej o 27 mln, zwłaszcza wśród młodych ludzi. 
 
Spotkanie otworzył Roland Feicht, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce, która wsparła związkową inicjatywę warsztatów. – Po 26 latach od odzyskania wolności i demokracji, relacje na rynku pracy zmieniły się na niekorzyść pracowników. Musimy wykorzenić stereotyp, że związek zawodowy to starzy ludzie blokujący pozytywne zmiany w kraju, ale i w samych związkach zawodowych. Młodzi ludzie muszą mieć radość z tego, co robią, a związki muszą być dla nich atrakcyjne i zapewniać możliwości rozwoju i samorealizacji, wówczas młodzi ludzie w Polsce będą się organizować i przyłączać. Musimy intensywnie działać, aby pozyskać młodych ludzi i przede wszystkim do nich wyjść, wówczas stosunki pracy będą się normalizować.
 
W kolejnej części ekspert "Solidarności" dr Anna Reda przedstawiła sytuację prawną i społeczno-gospodarczą młodych pracowników w Polsce i w Europie. Trudną sytuację młodych na rynku pracy ma poprawić m.in. tzw. Pakiet dla młodych będący gwarancjami dla młodych ludzi do 25 roku życia, który został w 2012 roku przyjęty przez Komisję Europejską. W dokumencie tym wskazuje się na szereg narzędzi wsparcia tj.

Manifestacja oświaty 28 kwietnia

28 kwietnia w Warszawie będzie manifestować Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność". Piotr Duda, przewodniczący KK udzielił związkowcom poparcia oraz zapowiedział swój udział w proteście. Wczoraj obradowało prezydium Rady Sekcji.
 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowała oświadczenie w sprawie Karty Nauczyciela. Zatwierdzono ostateczny harmonogram manifestacji w dniu 28 kwietnia w Warszawie. Prezydium ponownie apeluje do struktur oświatowej Solidarności o liczny udział w manifestacji. Dziękujemy szefom regionów za deklarowane wsparcie w organizacji wyjazdu na manifestację jak i osobisty udział.
 
Manifestacja rozpoczyna się 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 pod Kancelarią Premiera, a zakończy  około godzz  15.00 pod Sejmem RP.
 
Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW

Publiczne przetargi bez klauzul społecznych

Po pół roku od nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, dających możliwość stosowania klauzul społecznych, klauzule te nie są stosowane. Wielu urzędników nawet nie wie o ich istnieniu i nadal stosuje kryterium najniższej ceny. Tygodnik Solidarność i Fundacja Centrum CSR wspólnie przyjrzały się blisko 300 podmiotom publicznym i sprawdziły blisko 1000 przetargów. Wyniki są porażające.

Tylko 1-2 proc. sprawdzonych podmiotów stosuje jakiekolwiek klauzule społeczne, a i te robią to najczęściej w ograniczonym zakresie. Jak wskazywał redaktor naczelny Tygodnika Solidarność, którego redakcja rozesłała do ponad 80 instytucji centralnych (m.in. ZUS, Izby Skarbowe, ministerstwa, komendy wojewódzkie policji) wielu z urzędników nawet nie wiedziało co odpowiedzieć. Okazało się, że wielu z nich nawet nie wiedziało o możliwościach jakie daje znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych i nadal stosowało do rozstrzygania przetargów przede wszystkim kryterium najniższej ceny.

Akademicy mówią rządzącym: Sprawdzamy!

- Nie bądźmy bierni oczekując , że ci, którzy nas wielokrotnie okłamali i zawiedli, zadbają o nasze bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju. Powiedzmy rządzącym: „Sprawdzam” i odnieśmy się do ich obietnic wyborczych, do faktycznych dokonań i do ich stosunku do postulatów zgłaszanych przez szerokie grupy społeczne – czytamy w liście otwartym do trójmiejskiego środowiska akademickiego wystosowanego z inicjatywy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku.
 
W liście przekazanym nam przez prof. dr hab. med. Piotra Czaudernę z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, radnego klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska czytamy, iż ludzie nauki zwracają się do społeczności akademickiej Trójmiasta z apelem o zaangażowanie w sprawy Ojczyzny.
 
- Krajowe władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze skoncentrowane są często na własnych indywidualnych i grupowych interesach. Wynika to między innymi ze słabego zainteresowania i zaangażowania społeczeństwa w sprawy światopoglądowe, gospodarcze i polityczne oraz ze wszechobecnej w mediach manipulacji opinią społeczną, jak i powszechnego braku wiary w możliwość zmian na lepsze – piszą w apelu gdańscy naukowcy i dodają, że kluczem do bezpieczeństwa Państwa i jego dynamicznego rozwoju jest zwrócenie się ku wartościom, takim jak rodzina, osobista uczciwość, ofiarna praca na rzecz ojczyzny, a także stanowienie i przestrzeganie dobrego prawa.
 
- Polska pilnie potrzebuje stworzenia szans osobistego rozwoju i dobrobytu dla młodego pokolenia, aby przerwać spiralę frustracji i emigracji.

Finał Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Pierwszy etap wyłonił 73 finalistów. 14 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XIII Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność".
 
Pierwszy etap konkursu - szkolny wyłonił 73 finalistów spośród 523 uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w środę, 29 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 (Kielce, ul. Planty 16A).
 
Organizatorami Konkursu są: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Delegatura IPN w Kielcach i Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach. Honorowy patronat objął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda a patronat medialny „Tygodnik Solidarność”.
 
 

Obrady Zarządu Regionu Mazowsze

Posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze w dniu 13 kwietnia poświęcono głównie sprawom wewnątrzzwiązkowym. Członkowie Zarządu zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2014 rok oraz omówili sprawy związane z 35-rocznicą powstania NSZZ Solidarność. Czytaj dalej

Związkowcy szkolnictwa zawodowego – współpraca z Austrią

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni rozpoczęła współpracę z austriackimi związkami zawodowymi dotyczącymi szkolnictwa zawodowego. Celem współpracy ma być wymiana doświadczeń oraz znalezienie możliwości przełożenia dobrych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym w Austrii do polskich szkół i uczelni.
 
Związkowcy z Austrii oraz przedstawicielka ETUCE z Brukseli Agnes Roman przybyli z wizytą studyjną w celu poznania szkolnictwa zawodowego w Polsce. Wzięli udział w konferencji orgaznizowanej przez gdyńską Oświatę oraz Urząd Miejski w Gdyni pt. „Dobra jakość edukacji zawodowej drogą do sukcesu”, która odbyła się 9 kwietnia w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym.
 
Dzień później zwiedzili Salę BHP i spotkali się z przewodniczącym ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Doślą w siedzibie naszego Związku.
 
– Cieszymy się, że możemy gościć was na terenie Zarządu Regionu Gdańskiego, w miejscu, gdzie rozpoczęła się historia „Solidarności” – powitał zebranych Krzysztof Dośla. – Do „Solidarności” w Regionie Gdańskim należy blisko 40 tysięcy członków, zrzeszonych w blisko 400 organizacjach związkowych.
 
Związkowcy z zagranicy interesowali się sytuacją społeczną i gospodarczą polskich pracowników oraz warunkami pracy nauczycieli.
 
Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst jest drugim co do wielkości związkiem zawodowym w Austrii. Zrzesza ponad 230 tysięcy członków. Roland Gangl jest przewodniczącym Dienst Lehrvertretung an den berufsbildenden mittleren und hoeheren Schulen (związek zawodowy nauczycieli szkół zawodowych średnich i wyższych), podlegającego pod Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst. Czytaj dalej

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone