Aktualności

Nauczyciele akademiccy - koszty uzyskania przychodu

w kategorii Aktualności

W związku z wciąż pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi obniżonych kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat informujący, że całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego   przejdź do strony MNiSzW

Projekt nowych zasad podziału środków subwencji – wersja graficzna

w kategorii Aktualności

Na prośbę Krajowej Sekcji Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło graficzne przedstawienie nowych zasad podziału środków subwencji - dostępne tutaj.


Mamy nadzieję, że prezentacja ta pozwoli na lepsze zrozumienie projektu rozporządzenia.
 

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag do projektu na adres Krajowej Sekcji Nauki:  solidarnosc@uksw.edu.pl lub bezpośrednio do Krajowej Sekcji Nauki: ksn@solidarnosc.org.pl

Tygodnik Solidarność

Zapraszamy do odwiedzania strony Tygodnika Solidarność, gdzie znajdziemy najnowsze informacje z Polski i ze świata, a także informacje o działalność NSZZ "Solidarność".

 

Tygodnik Solidarność

 

Długa dyskusja o Kodeksie Pracy

Resort pracy przeanalizuje wyniki prac komisji kodyfikacyjnej i zaproponuje dalsze prace nad zmianami w Kodeksie Pracy, potwierdził Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej podczas posiedzenia Komisji Krajowej w Zabrzu. Jego zdaniem prace będą etapowe, a jako pierwsze mogą dot. rozdziału o czasie pracy.

 

Źródło i link do artykułu

Wszystkiego najlepszego!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy UKSW życzy wszystkim swoim członkom i sympatkom, oraz pracownikom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego błogosławionych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask bożych w 2018 r.
Niech ten rok będzie dla Państwa zupełnie wyjątkowy!

List Krajowej Sekcji Nauki do wicepremiera Morawieckiego

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju i Finansów, Mateusza Morawieckiego (list w załączeniu) z prośbą o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 27 października 2017 roku, a w szczególności zmian art. 22  dotyczących odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.

 

 

Wybory w NSZZ Solidarność

Lata 2017/2018 są okresem w którym odbywają się wybory w Niezleżnym Samorządnym Związku Zawodowym Solidarność.

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram wyborów, zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022.

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, w związku z kończącą się ósmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.

 

§ 1

1.     W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:

1)     władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19  Statutu NSZZ „Solidarność”;

2)     delegatów na walne zebranie delegatów regionu;

3)     delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku; Czytaj dalej

Opinia Krajowej Sekcji Nauki o projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 21 października 2017 r. przyjęła opinie do projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 roku.

Opinie te zostały zawarte w zamieszczonych poniżej dokumentach i przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Prawa pracownicze w Ustawie o szkolnictwie wyższym

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pismem odnośnie uwzględnienia w nowym projekcie Ustawy kwestii dotyczących praw pracowniczych.

Ministerstwo uspokaja: "(...) wszelkie kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego, w tym również podstawowych regulacji praw pracowniczych w uczelniach, zostaną kompleksowo uregulowane w ramach projektu "Ustawa 2.0"(...)" pisze sekretarz stanu Aleksander Bobko.

 

Pismo WKDS i odpowiedź Ministerstwa są dostępne po kliknięciu.

Opinia o Narodowym Instytucie Technologicznym

Poniżej przedstawiamy opinię Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność nt. Narodowego Instytutu Technologicznego.

"Krajowa Sekcja Nauki dostrzega potrzebę przeprowadzenia reformy systemu działania instytutów badawczych w Polsce, natomiast nie zgadza się z koncepcją tej reformy, której istotną częścią jest utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT) na zasadach proponowanych w projekcie ustawy" - czytamy w piśmie konsultacyjnym.

Całość można przeczytać klikając tutaj.

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone