Aktualności

Czas na nowelizację ustawy o związkach zawodowych

Prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych musi przysługiwać każdemu. Oznacza to, że wolność koalicji związkowej mają także osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Taki wyrok wydał w dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny (sprawa K 1/13).

Z Konwencji nr 87 MOP ratyfikowanej przez Polskę w 1957 r. wynika, że wszyscy pracujący bez jakiegokolwiek rozróżnienia mają prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Od dnia ratyfikacji umowa międzynarodowa jaką jest Konwencja obowiązuje bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Jednak w Polsce np. zleceniobiorcy czy osoby na umowach o dzieło nie mogli korzystać z wolności koalicji związkowej.

Problem dotyczy kilku milionów pracujących np. aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierowców zawodowych, taksówkarzy, artystów itp. Krajowy ustawodawca w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wbrew Konstytucji ograniczył wolność związkową.

Sędzia sprawozdawca TK Marek Zubik zwrócił uwagę, że pojęcie pracownika jest dziś szersze niż to w kodeksie pracy. Trybunał nie odnosi się do pojęcia pracownika z kodeksu pracy ale do jego znaczenia konstytucyjnego więc przepisy ustawy o związkach zawodowych muszą odnosić się do wszystkich pracujących. Obecnie odnoszą się głównie do pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Czytaj dalej

Sekcja Młodych organizuje

W Warszawie ponad dwudziestu liderów związkowych z Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” i OPZZ wzięło udział w dwudniowych warsztatach dotyczących organizowania pracowników. Szkoleniu patronowała Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, która na zeszłorocznym Kongresie w Berlinie przyjęła za jeden z priorytetów wzmocnienie siły związkowej o 27 mln, zwłaszcza wśród młodych ludzi. 
 
Spotkanie otworzył Roland Feicht, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce, która wsparła związkową inicjatywę warsztatów. – Po 26 latach od odzyskania wolności i demokracji, relacje na rynku pracy zmieniły się na niekorzyść pracowników. Musimy wykorzenić stereotyp, że związek zawodowy to starzy ludzie blokujący pozytywne zmiany w kraju, ale i w samych związkach zawodowych. Młodzi ludzie muszą mieć radość z tego, co robią, a związki muszą być dla nich atrakcyjne i zapewniać możliwości rozwoju i samorealizacji, wówczas młodzi ludzie w Polsce będą się organizować i przyłączać. Musimy intensywnie działać, aby pozyskać młodych ludzi i przede wszystkim do nich wyjść, wówczas stosunki pracy będą się normalizować.
 
W kolejnej części ekspert "Solidarności" dr Anna Reda przedstawiła sytuację prawną i społeczno-gospodarczą młodych pracowników w Polsce i w Europie. Trudną sytuację młodych na rynku pracy ma poprawić m.in. tzw. Pakiet dla młodych będący gwarancjami dla młodych ludzi do 25 roku życia, który został w 2012 roku przyjęty przez Komisję Europejską. W dokumencie tym wskazuje się na szereg narzędzi wsparcia tj.

Manifestacja oświaty 28 kwietnia

28 kwietnia w Warszawie będzie manifestować Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność". Piotr Duda, przewodniczący KK udzielił związkowcom poparcia oraz zapowiedział swój udział w proteście. Wczoraj obradowało prezydium Rady Sekcji.
 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowała oświadczenie w sprawie Karty Nauczyciela. Zatwierdzono ostateczny harmonogram manifestacji w dniu 28 kwietnia w Warszawie. Prezydium ponownie apeluje do struktur oświatowej Solidarności o liczny udział w manifestacji. Dziękujemy szefom regionów za deklarowane wsparcie w organizacji wyjazdu na manifestację jak i osobisty udział.
 
Manifestacja rozpoczyna się 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 pod Kancelarią Premiera, a zakończy  około godzz  15.00 pod Sejmem RP.
 
Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW

Publiczne przetargi bez klauzul społecznych

Po pół roku od nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, dających możliwość stosowania klauzul społecznych, klauzule te nie są stosowane. Wielu urzędników nawet nie wie o ich istnieniu i nadal stosuje kryterium najniższej ceny. Tygodnik Solidarność i Fundacja Centrum CSR wspólnie przyjrzały się blisko 300 podmiotom publicznym i sprawdziły blisko 1000 przetargów. Wyniki są porażające.

Tylko 1-2 proc. sprawdzonych podmiotów stosuje jakiekolwiek klauzule społeczne, a i te robią to najczęściej w ograniczonym zakresie. Jak wskazywał redaktor naczelny Tygodnika Solidarność, którego redakcja rozesłała do ponad 80 instytucji centralnych (m.in. ZUS, Izby Skarbowe, ministerstwa, komendy wojewódzkie policji) wielu z urzędników nawet nie wiedziało co odpowiedzieć. Okazało się, że wielu z nich nawet nie wiedziało o możliwościach jakie daje znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych i nadal stosowało do rozstrzygania przetargów przede wszystkim kryterium najniższej ceny.

Akademicy mówią rządzącym: Sprawdzamy!

- Nie bądźmy bierni oczekując , że ci, którzy nas wielokrotnie okłamali i zawiedli, zadbają o nasze bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju. Powiedzmy rządzącym: „Sprawdzam” i odnieśmy się do ich obietnic wyborczych, do faktycznych dokonań i do ich stosunku do postulatów zgłaszanych przez szerokie grupy społeczne – czytamy w liście otwartym do trójmiejskiego środowiska akademickiego wystosowanego z inicjatywy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku.
 
W liście przekazanym nam przez prof. dr hab. med. Piotra Czaudernę z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, radnego klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska czytamy, iż ludzie nauki zwracają się do społeczności akademickiej Trójmiasta z apelem o zaangażowanie w sprawy Ojczyzny.
 
- Krajowe władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze skoncentrowane są często na własnych indywidualnych i grupowych interesach. Wynika to między innymi ze słabego zainteresowania i zaangażowania społeczeństwa w sprawy światopoglądowe, gospodarcze i polityczne oraz ze wszechobecnej w mediach manipulacji opinią społeczną, jak i powszechnego braku wiary w możliwość zmian na lepsze – piszą w apelu gdańscy naukowcy i dodają, że kluczem do bezpieczeństwa Państwa i jego dynamicznego rozwoju jest zwrócenie się ku wartościom, takim jak rodzina, osobista uczciwość, ofiarna praca na rzecz ojczyzny, a także stanowienie i przestrzeganie dobrego prawa.
 
- Polska pilnie potrzebuje stworzenia szans osobistego rozwoju i dobrobytu dla młodego pokolenia, aby przerwać spiralę frustracji i emigracji.

Finał Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Pierwszy etap wyłonił 73 finalistów. 14 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XIII Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność".
 
Pierwszy etap konkursu - szkolny wyłonił 73 finalistów spośród 523 uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w środę, 29 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 (Kielce, ul. Planty 16A).
 
Organizatorami Konkursu są: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Delegatura IPN w Kielcach i Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach. Honorowy patronat objął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda a patronat medialny „Tygodnik Solidarność”.
 
 

Obrady Zarządu Regionu Mazowsze

Posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze w dniu 13 kwietnia poświęcono głównie sprawom wewnątrzzwiązkowym. Członkowie Zarządu zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2014 rok oraz omówili sprawy związane z 35-rocznicą powstania NSZZ Solidarność. Czytaj dalej

Związkowcy szkolnictwa zawodowego – współpraca z Austrią

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni rozpoczęła współpracę z austriackimi związkami zawodowymi dotyczącymi szkolnictwa zawodowego. Celem współpracy ma być wymiana doświadczeń oraz znalezienie możliwości przełożenia dobrych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym w Austrii do polskich szkół i uczelni.
 
Związkowcy z Austrii oraz przedstawicielka ETUCE z Brukseli Agnes Roman przybyli z wizytą studyjną w celu poznania szkolnictwa zawodowego w Polsce. Wzięli udział w konferencji orgaznizowanej przez gdyńską Oświatę oraz Urząd Miejski w Gdyni pt. „Dobra jakość edukacji zawodowej drogą do sukcesu”, która odbyła się 9 kwietnia w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym.
 
Dzień później zwiedzili Salę BHP i spotkali się z przewodniczącym ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Doślą w siedzibie naszego Związku.
 
– Cieszymy się, że możemy gościć was na terenie Zarządu Regionu Gdańskiego, w miejscu, gdzie rozpoczęła się historia „Solidarności” – powitał zebranych Krzysztof Dośla. – Do „Solidarności” w Regionie Gdańskim należy blisko 40 tysięcy członków, zrzeszonych w blisko 400 organizacjach związkowych.
 
Związkowcy z zagranicy interesowali się sytuacją społeczną i gospodarczą polskich pracowników oraz warunkami pracy nauczycieli.
 
Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst jest drugim co do wielkości związkiem zawodowym w Austrii. Zrzesza ponad 230 tysięcy członków. Roland Gangl jest przewodniczącym Dienst Lehrvertretung an den berufsbildenden mittleren und hoeheren Schulen (związek zawodowy nauczycieli szkół zawodowych średnich i wyższych), podlegającego pod Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst. Czytaj dalej

Sekcja Młodych bez kompleksów

 - Jest Pan świeżo wybranym przewodniczącym Rady Sekcji Młodych przy KK NSZZ „Solidarność”. Serdecznie gratuluję, a przy okazji zapytam przewrotnie, po co w ogóle stworzono strukturę młodych w Związku? Czy dotychczas Związek nie dostrzegał problemów młodszego pokolenia?

Włodzimierz Broda: Nie było widać wyraźnego zainteresowania problemami młodych, wielu działaczy było wręcz przeciwnych Sekcji Młodych. Na szczęście to się zmienia. Myślę, że może chodzić o różnice pokoleniowe i niezrozumienie tematu. Przecież, jeżeli nie będziemy przyjmować do związku ludzi młodych, to NSZZ "Solidarność" umrze w sposób naturalny... Dziś nasza organizacja cieszy się dobrym wizerunkiem wśród osób do 35-ego roku życia i chcemy to wykorzystać. Chcemy mówić o problemach młodych, pozyskiwać osoby młode do Związku i ocieplić wizerunek Związku.

- Mówi Pan o „ociepleniu” wizerunku, dodatkowo podczas waszych spotkań pojawiały się jeszcze hasła, że Związek należy „unowocześnić”. To jeden z waszych postulatów. O co dokładnie chodzi?

W.B.: To znaczy pokazywać Związek i jego członków nie w taki sposób jak to robią mainstreamowe media, tylko tak jak faktycznie jest. Pokazywać, że są w Związku ludzie młodzi, są ludzie wykształceni, jest wielu profesjonalistów. Obecnie przygotowujemy stronę Sekcji Młodych, logo oraz treści, które będą zamieszczane m.in. na Facebooku. Chcielibyśmy być już widoczni na obchodach XXXV-lecia. Na razie skupiamy się na tworzeniu struktur. Obecnie powstaje regulamin. W wielu regionach są już wybrane osoby, które zajmą się zawiązywaniem SM.
Czytaj dalej

Komunikat z obrad Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność 31.01. 2015, Warszawa

Dnia  31.01.  2015  r.  w  Gmachu  Głównym  Politechniki  Warszawskiej  odbyło się  WZD Delegatów Krajowej Sekcji Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność”. Zebranie poświęcone było głównie wyborom do Rady KSN, Było ono kontynuacją WZD z maja 2014 r., które odbyło się w Sękocinie Starym k. Warszawy. Na WZD w maju 2014 r. wybrano Przewodniczącego Rady KSN oraz Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Rady został wtedy wybrany dr inż. Bogusław Dołęga z Politechniki Rzeszowskiej. Ze względów proceduralnych wybory do rady KSN  powtórzono na  zebraniu  WZD  w dniu  31.01.  br. Wybrano 38 członków Rady, reprezentujących szkoły wyższe z wszystkich głównych ośrodków akademickich Kraju (m.in. uniwersytetów,  politechnik,  szkół  rolniczych,  uniwersytetów  medycznych,  akademii wychowania  fizycznego  oraz uczelni  artystycznych),  a  także  reprezentujących  instytuty naukowo-badawcze i Polską Akademię Nauk.
Po przeprowadzeniu wyborów odbyła się dyskusja, w wyniku której Delegaci przekazali nowo wybranej  Radzie  do szczegółowego opracowania projekty dwu uchwał, tj. uchwały postulującej przywrócenie w zapisie Prawa o Szkolnictwie Wyższym możliwości tworzenia ponadzakładowych  układów  zbiorowych  pracy  pracowników  szkolnictwa wyższego oraz podjęcia przez Radę  odpowiednich kroków zmierzających do uwzględnienia tego  postulatu przez Ustawodawcę, a także projekt uchwały postulującej zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych  (dotyczące  reprezentatywności  związków  w  przypadku  działania kilku związków w szkole wyższej lub instytucie naukowym). Czytaj dalej

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone